BANSAMUNPRAI.NET

สร้างนักธุรกิจบ้านสมุนไพรชัยมงคล

Home

About us

Product

Support

Contact us

 .

ตัวแทน บริษัท บ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด ป่ามะขาม
สนใจติดต่อสอบถามฟรี.คุณ อนุสรณ์ โทร.081-432-3756
Line id: bansamonprai
Email: anusornpromin@gmail.com 
Facebook: Anusorn Promin

 


ค้นหา   

 
 
ศูนย์ ตัวแทนขาย จำหน่ายอิสระ ทางอินเตอร์เน็ต บริษัท บ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด www.bansamunprai.com (BANSAMUNPRAI CHAIMONGKOL CO.,LTD) ท่านที่ต้องการสินค้า คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์100% สกัดจากอัลฟัลฟ่า ติดต่อ ตัวแทนขาย จำหน่าย ในจังหวัดของท่าน หรือต้องการเป็นตัวแทน ติดต่อ 081-4323756 ทุกวัน ตลอด 24 ชม.                                                                                                                                                                                                                                         รับสมัครตัวแทนประจำจังหวัดด่วน แจกฟรีเว็บส่วนตัว
สนใจติดต่อ 081-432-3756,Lineid: bansamonprai

"ภาคอิสาน" ,


,"กาฬสินธุ์"ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-432-3756, http://bansamunprai.net/kalasin.html
"เมือง",ตำบล กาฬสินธุ์ เหนือ,หลุบ,ไผ่,ลำปาว,ลำพาน,เชียงเครือ,บึงวิชัย,ห้วยโพธิ์,ภูปอ,ภูดิน,หนองกุง,กลางหมื่น,ขมิ้น,โพนทอง,นาจารย์,ลำคลอง, http://bansamunprai.net/kalasin-muang.html
"นามน", ตำบล นามน, ยอดแกง, สงเปลือย, หลักเหลี่ยม ,หนองบัว ,  http://bansamunprai.net/kalasin-namon.html
"กมลาไสย" ,ตำบล กมลาไสย ,หลักเมือง, โพนงาม, ดงลิง, ธัญญา , หนองแปน , เจ้าท่า ,โคกสมบูรณ์ , http://bansamunprai.net/kalasin-kamalasai.html
"ร่องคำ", ตำบล ร่องคำ ,สามัคคี , เหล่าอ้อย, http://bansamunprai.net/kalasin-rongkham.html
"กุฉินารายณ์", ตำบล บัวขาว, แจนแลน ,เหล่าใหญ่ ,จุมจัง, เหล่าไฮงาม, กุดหว้า ,สามขา, นาขาม ,หนองห้าง, นาโก, สมสะอาด, กุดค้าว, http://bansamunprai.net/kalasin-kuchinarai.html
"เขาวง", ตำบล คุ้มเก่า, สงเปลือย ,หนองผือ, กุดสิมคุ้มใหม่ ,สระพังทอง ,กุดปลาค้าว , http://bansamunprai.net/kalasin-kaowung.html
"ยางตลาด", ตำบล ยางตลาด, หัวงัว, อุ่มเม่า, บัวบาน, เว่อ, อิตื้อ ,หัวนาคำ ,หนองอีเฒ่า, ดอนสมบูรณ์ ,นาเชือก, คลองขาม ,เขาพระนอน ,นาดี ,โนนสูง ,หนองตอกแป้น , http://bansamunprai.net/kalasin-yangtalad.html
"ห้วยเม็ก" ,ตำบล ห้วยเม็ก, คำใหญ่, กุดโดน, บึงนาเรียง, หัวหิน, พิมูล, คำเหมือดแก้ว ,โนนสะอาด, ทรายทอง , http://bansamunprai.net/kalasin-huaimek.html
"สหัสขันธ์" , ตำบล ภูสิงห์ ,สหัสขันธ์ ,นามะเขือ, โนนศิลา, นิคม, โนนแหลมทอง ,โนนบุรี ,โนนน้ำเกลี้ยง, http://bansamunprai.net/kalasin-sahatkhan.html
"คำม่วง",  ตำบล ทุ่งคลอง, โพน, ดินจี่ , นาบอน, นาทัน ,เนินยาง  , http://bansamunprai.net/kalasin-kummuang.html
"ท่าคันโท",ตำบล ท่าคันโท, กุงเก่า, ยางอู้ม, กุดจิก,นาตาล, ดงสมบูรณ์ , http://bansamunprai.net/kalasin-takanto.html
"หนองกุงศรี" , ตำบล หนองกุงศรี ,หนองบัว, โคกเครือ, หนองสรวง, เสาเล้า ,หนองใหญ่ ,ดงมูล, ลำหนองแสน ,หนองหิน ,  http://bansamunprai.net/kalasin-nongkungsri.html
"สมเด็จ", ตำบล สมเด็จ, หนองแวง ,แซงบาดาล, มหาไชย, หมูม่น, ผาเสวย, ศรีสมเด็จ ,ลำห้วยหลัว,  http://bansamunprai.net/kalasin-somdet.html
"ห้วยผึ้ง" ,ตำบล คำบง ,ไค้นุ่น, นิคมห้วยผึ้ง , หนองอีบุตร , http://bansamunprai.net/kalasin-huypung.html
"สามชัย" ,ตำบล สำราญ,  สำราญใต้ ,คำสร้างเที่ยง, หนองช้าง, http://bansamunprai.net/kalasin-samchai.html
"นาคู",  ตำบล นาคู,  สายนาวัง, โนนนาจาง,  บ่อแก้ว, ภูแล่นช้าง , http://bansamunprai.net/kalasin-naku.html
"ดอนจาน" ตำบล, ดอนจาน , สะอาดไชยศรี , ดงพยุง , ม่วงนา, นาจำปา ,   http://bansamunprai.net/kalasin-donjan.html
"ฆ้องชัย", ตำบล ฆ้องชัยพัฒนา,  เหล่ากลาง, โคกสะอาด, โนนศิลา,  ลำชี , http://bansamunprai.net/kalasin-kongchai.html


จังหวัด ,"ชัยภูมิ"ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-432-3756, http://bansamunprai.net/chaiyaphoom.html
อำเภอ "เมือง",ตำบล ในเมือง ,รอบเมือง,โพนทอง,นาฝาย,บ้านค่าย,กุดตุ้ม,ชีลอง,บ้านเล่า,นาเสียว,หนองนาแซง,ลาดใหญ่ ,หนองไผ่ ,ท่าหินโงม,ห้วยต้อน,ห้วยบง,โนนสำราญ,โคกสูง,บุ่งคล้า , http://bansamunprai.net/chaiyaphoom-muang.html
"บ้านเขว้า",ตำบล บ้านเขว้า, ตลาดแร้ง ,ลุ่มลำชี ,ชีบน, ภูแลนคา, โนนแดง, http://bansamunprai.net/chaiyaphoom-banka.html
"คอนสวรรค์",ตำบล คอนสวรรค์ ,ยางหวาย ,ช่องสามหมอ, โนนสะอาด ,ห้วยไร่ ,บ้านโสก, โคกมั่งงอย, หนองขาม, ศรีสำราญ,  http://bansamunprai.net/chaiyaphoom-khonsawan.html
"เกษตรสมบูรณ์",ตำบล บ้านยาง ,บ้านหัน, บ้านเดื่อ ,บ้านเป้า ,กุดเลาะ ,โนนกอก, สระโพนทอง, หนองข่า ,หนองโพนงาม, บ้านบัว, ซับสีทอง, โนนทอง, http://bansamunprai.net/chaiyaphoom-kasassombon.html
"หนองบัวแดง",ตำบล หนองบัวแดง, กุดชุมแสง ,ถ้ำวัวแดง ,นางแดด ,หนองแวง,คูเมือง, ท่าใหญ่ ,วังชมภู, http://bansamunprai.net/chaiyaphoom-khongbuadang.html
"จัตุรัส" , ตำบล บ้านกอก ,หนองบัวบาน, บ้านขาม, กุดน้ำใส ,หนองโดน, ละหาน, หนองบัวใหญ่ ,หนองบัวโคก, ส้มป่อย, http://bansamunprai.net/chaiyaphoom-jaturut.html
"บำเหน็จณรงค์", ตำบล บ้านชวน ,บ้านเพชร ,บ้านตาล, หัวทะเล ,โคกเริงรมย์ ,เกาะมะนาว,  โคกเพชรพัฒนา  , http://bansamunprai.net/chaiyaphoom-bumnetnarong.html
"หนองบัวระเหว",ตำบล หนองบัวระเหว, วังตะเฆ่ , ห้วยแย้, โคกสะอาด, โสกปลาดุก , http://bansamunprai.net/chaiyaphoom-nongbuarawhay.html
"เทพสถิต", ตำบล วะตะแบก ,ห้วยยายจิ๋ว, นายางกลัก, บ้านไร่, โป่งนก, http://bansamunprai.net/chaiyaphoom-tapsatit.html
"ภูเขียว", ตำบล ผักปัง ,กวางโจน, หนองคอนไทย ,บ้านแก้ง ,กุดยม, บ้านเพชร ,โคกสะอาด, หนองตูม ,โอโล, ธาตุทอง, บ้านดอน, http://bansamunprai.net/chaiyaphoom-phukhew.html
"บ้านแท่น",ตำบล บ้านแท่น, สามสวน, สระพัง ,บ้านเต่า, หนองคู,  http://bansamunprai.net/chaiyaphoom-bantan.html
"แก้งคร้อ", ตำบล ช่องสามหมอ ,หนองขาม ,นาหนองทุ่ม, บ้านแก้ง, หนองสังข์ ,หลุบคา, โคกกุง ,เก่าย่าดี ,ท่ามะไฟหวาน, หนองไผ่, http://bansamunprai.net/chaiyaphoom-aengkhro.html
"คอนสาร",ตำบล คอนสาร ,ทุ่งพระ, โนนคูณ, ห้วยยาง, ทุ่งลุยลาย, ดงบัง ,ทุ่งนาเลา ,ดงกลาง, http://bansamunprai.net/chaiyaphoom-khonsan.html
"ภักดีชุมพล", ตำบล บ้านเจียง ,เจาทอง ,วังทอง ,แหลมทอง , http://bansamunprai.net/chaiyaphoom-phakdichumphon.html
"เนินสง่า", ตำบล หนองฉิม , ตาเนิน, กะฮาด, รังงาม , http://bansamunprai.net/chaiyaphoom-noensanga.html
"ซับใหญ่",ตำบล ซับใหญ่  ,ท่ากูบ ,ตะโกทอง , http://bansamunprai.net/chaiyaphoom-subyai.html จังหวัด,"นครราชสีมา", ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-432-3756 , http://bansamunprai.net/nakhonratchasima.html
 อำเภอ "เมือง", ตำบล ในเมือง, โพธิ์กลาง, หนองจะบก, โคกสูง, มะเริง ,หนองระเวียง ,ปรุใหญ่, หมื่นไวย ,พลกรัง , หนองไผ่ล้อม ,หัวทะเล ,บ้านเกาะ ,บ้านใหม่, พุดซา, บ้านโพธิ์ ,จอหอ, 
 http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-muang.html
"โคกกรวด" ,ไชยมงคล,หนองบัวศาลา, สุรนารี,  สีมุม , ตลาด, พะเนา , หนองกระทุ่ม ,หนองไข่น้ำ, http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-kokkruat.html
"ครบุรี", ตำบล แชะ, เฉลียง, ครบุรี ,โคกกระชาย, จระเข้หิน, มาบตะโกเอน, อรพิมพ์ ,บ้านใหม่ , ลำเพียก, ครบุรีใต้, ตะแบกบาน, สระว่านพระยา,  http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-kornburi.html
"เสิงสาง" ,ตำบล เสิงสาง, สระตะเคียน ,โนนสมบูรณ์, กุดโบสถ์ ,สุขไพบูลย์, บ้านราษฎร์ , http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-sengsang.html
"คง", ตำบล เมืองคง ,คูขาด , เทพาลัย ,ตาจั่น, บ้านปรางค์ ,หนองมะนาว, หนองบัว ,โนนเต็ง, ดอนใหญ่ ,ขามสมบูรณ์ , http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-kong.html
"บ้านเหลื่อม" , ตำบล บ้านเหลื่อม, วังโพธิ์ ,โคกกระเบื้อง ,ช่อระกา,  http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-banlueam.html
 "จักราช" , ตำบล จักราช, ทองหลาง, สีสุก, หนองขาม, หนองพลวง, ศรีละกอ ,คลองเมือง, หินโคน,  http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-chakkarat.html
"โชคชัย", ตำบล กระโทก, พลับพลา ,ท่าอ่าง ,ทุ่งอรุณ ,ท่าลาดขาว ,ท่าจะหลุง, ท่าเยี่ยม, โชคชัย, ละลมใหม่พัฒนา , ด่านเกวียน,   http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-chokchai.html
"ด่านขุนทด" , ตำบล กุดพิมาน, ด่านขุนทด ,ด่านนอก ,ด่านใน, ตะเคียน ,บ้านเก่า ,บ้านแปรง ,พันชนะ, สระจรเข้, หนองกราด ,หนองบัวตะเกียด ,หนองบัวละคร, หินดาด,    
ตำบล  ห้วยบง ,โนนเมืองพัฒนา,  หนองไทร,   http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-dankhunthot .html
"โนนไทย", ตำบล โนนไทย ,ด่านจาก ,กำปัง, สำโรง ,ค้างพลู ,บ้านวัง, บัลลังก์ ,สายออ ,ถนนโพธิ์, มะค่า,   http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-nonthai.html
"โนนสูง" ,ตำบล ใหม่ ,โตนด, บิง ,ดอนชมพู ,ธารปราสาท ,หลุมข้าว, มะค่า ,พลสงคราม ,จันอัด, ขามเฒ่า ,ด่านคล้า ,ลำคอหงษ์, เมืองปราสาท ,ดอนหวาย, ตำบลลำมูล,  http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-nonsung.html
 "ขามสะแกแสง" ,ตำบล ขามสะแกแสง, โนนเมือง, เมืองนาท ,ชีวึก ,พะงาด, หนองหัวฟาน, เมืองเกษตร,   http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-khamsakaesaeng.html
 "บัวใหญ่" , ตำบล บัวใหญ่ ,ห้วยยาง , เสมาใหญ่ ,ดอนตะหนิน ,หนองบัวสะอาด, โนนทองหลาง, กุดจอก ,ด่านช้าง ,ขุนทอง, หนองแจ้งใหญ่,   http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-buayai.html
"ประทาย" ,ตำบล ประทาย, กระทุ่มราย ,วังไม้แดง ,ตลาดไทร , หนองพลวง ,หนองค่าย, หันห้วยทราย, ดอนมัน, นางรำ, โนนเพ็ด ,ทุ่งสว่าง, โคกกลาง ,เมืองโดน,  http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-prathai.html
"ปักธงชัย" ,ตำบล เมืองปัก, ตะคุ, โคกไทย, สำโรง, ตะขบ, นกออก ,ดอน ,ตูม ,งิ้ว, สะแกราช ,ลำนางแก้ว ,ภูหลวง, ธงชัยเหนือ ,สุขเกษม, เกษมทรัพย์, บ่อปลาทอง ,   http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-pakthongchai.html
"พิมาย", ตำบล ในเมือง ,สัมฤทธิ์ ,โบสถ์ ,กระเบื้องใหญ่, ท่าหลวง, รังกาใหญ่ ,ชีวาน, นิคมสร้างตนเอง, กระชอน ,ดงใหญ่ ,ธารละหลอด, หนองระเวียง ,  http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-pimai.html
"ห้วยแถลง", ตำบล ห้วยแถลง ,ทับสวาย, เมืองพลับพลา ,หลุ่งตะเคียน ,หินดาด ,งิ้ว ,กงรถ, หลุ่งประดู่ , ตะโก ,ห้วยแคน ,    http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-huaytalaeng.html
"ชุมพวง" , ตำบล ชุมพวง, ประสุข, ท่าลาด ,สาหร่าย, ตลาดไทร, โนนรัง ,หนองหลัก, โนนตูม, โนนยอ ,  http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-chumphuang.html
"สูงเนิน" , ตำบล สูงเนิน ,เสมา ,โคราช ,บุ่งขี้เหล็ก ,โนนค่า ,โค้งยาง ,มะเกลือเก่า ,มะเกลือใหม่, นากลาง ,หนองตะไก้, กุดจิก,  http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-sungnern.html
 "ขามทะเลสอ" ,ตำบล ขามทะเลสอ ,โป่งแดง ,พันดุง, หนองสรวง , บึงอ้อ , http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-khamthaleso.html
"สีคิ้ว", ตำบล สีคิ้ว, บ้านหัน , กฤษณา, ลาดบัวขาว, หนองหญ้าขาว, กุดน้อย ,หนองน้ำใส, วังโรงใหญ่, มิตรภาพ ,คลองไผ่, ดอนเมือง ,หนองบัวน้อย,   http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-sikhio.html
 "ปากช่อง" ,ตำบล ปากช่อง, กลางดง ,จันทึก, วังกะทะ ,หมูสี , หนองสาหร่าย, ขนงพระ ,โป่งตาลอง, คลองม่วง ,หนองน้ำแดง, วังไทร ,พญาเย็น ,   http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-pakchong.html
 "หนองบุนนาก", ตำบล หนองบุนนาก, สารภี ,ไทยเจริญ ,หนองหัวแรต, แหลมทอง ,หนองตะไก้ ,ลุงเขว้า ,หนองไม้ไผ่ ,บ้านใหม่ ,    http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-nongbunnak.html
"แก้งสนามนาง" ,ตำบล แก้งสนามนาง, โนนสำราญ, บึงพะไล ,สีสุก, บึงสำโรง,  http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-kangsanamnang.html
 "โนนแดง", ตำบล โนนแดง ,โนนตาเถร ,สำพะเนียง,  วังหิน, ดอนยาวใหญ่,   http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-nondaeng.html
"วังน้ำเขียว", ตำบล วังน้ำเขียว ,วังหมี ,ระเริง ,อุดมทรัพย์ ,ไทยสามัคคี ,  http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-wangnamkheo.html
"เทพารักษ์" ,ตำบล สำนักตะคร้อ , หนองแวง, บึงปรือ ,วังยายทอง ,   http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-thepharak.html
"เมืองยาง" , ตำบล เมืองยาง, กระเบื้องนอก,  ละหานปลาค้าว ,โนนอุดม,   http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-muengyang.html
"พระทองคำ",  ตำบล สระพระ, มาบกราด, พังเทียม, ทัพรั้ง,  หนองหอย ,    http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-phrathongkham.html
"ลำทะเมนชัย", ตำบล ขุย, บ้านยาง , ช่องแมว ,ไพล ,  http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-lamthamenchai.html
 "บัวลาย" , ตำบล เมืองพะไล, โนนจาน ,บัวลาย ,หนองหว้า ,  http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-bualai.html
 "สีดา",  ตำบล สีดา, โพนทอง, โนนประดู่ , สามเมือง, หนองตาดใหญ่,   http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-seda.html
 "เฉลิมพระเกียรติ"  ,ตำบล ช้างทอง ,ท่าช้าง  ,พระพุทธ , หนองงูเหลือม , หนองยาง,  http://bansamunprai.net/nakhonratchasima-chaloemphrakiat.html 
 


จังหวัด ,"มหาสารคาม" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/mahasarakham.html
"เมือง",ตลาด,เขวา,ท่าตูม,แวงน่าง,โคกก่อ,ดอนหว่าน,เกิ้ง,แก่งเลิงจาน,ท่าสองคอน,ลาดพัฒนา,หนองปลิง,ห้วยแอ่ง,หนองโน,บัวค้อ , http://bansamunprai.net/mahasarakham-muang.html
 "แกดำ" ,ตำบล แกดำ, วังแสง, มิตรภาพ, หนองกุง, โนนภิบาล , http://bansamunprai.net/mahasarakham-gadum.html
"โกสุมพิสัย" ,ตำบล หัวขวาง, ยางน้อย ,วังยาว, เขวาไร่ ,แพง, แก้งแก ,หนองเหล็ก ,หนองบัว, เหล่า, เขื่อน ,หนองบอน, โพนงาม, ยางท่าแจ้ง,  http://bansamunprai.net/mahasarakham-kosumphisai.html
"แห่ใต้" ,ตำบล หนองกุงสวรรค์ , เลิงใต้ ,ดอนกลาง , http://bansamunprai.net/mahasarakham-haetai.html
 "กันทรวิชัย" , ตำบล โคกพระ ,คันธารราษฎร์  ,มะค่า, ท่าขอนยาง ,นาสีนวน, ขามเรียง, เขวาใหญ่ ,ศรีสุข, กุดใส้จ่อ ,ขามเฒ่าพัฒนา, http://bansamunprai.net/mahasarakham-kantharawichai.html
 "เชียงยืน"  ,ตำบล เชียงยืน, หนองซอน, ดอนเงิน ,กู่ทอง ,นาทอง ,เสือเฒ่า ,โพนทอง, เหล่าบัวบาน, http://bansamunprai.net/mahasarakham-chiangyuen.html
"บรบือ" ,ตำบล บรบือ ,บ่อใหญ่, วังไชย ,หนองม่วง, กำพี้ ,โนนราษี ,โนนแดง, หนองจิก, บัวมาศ ,หนองคูขาด, วังใหม่, ยาง, หนองสิม ,หนองโก ,ดอนงัว , http://bansamunprai.net/mahasarakham-borabue.html
"นาเชือก", ตำบล นาเชือก, สำโรง ,หนองแดง, เขวาไร่ ,หนองโพธิ์ ,ปอพาน ,หนองเม็ก, หนองเรือ, หนองกุง ,สันป่าตอง, http://bansamunprai.net/mahasarakham-nachaek.html
"พยัคฆภูมิพิสัย", ตำบล ปะหลาน, ก้ามปู ,เวียงสะอาด, เม็กดำ, นาสีนวล ,ราษฎร์เจริญ ,หนองบัวแก้ว, เมืองเตา, ลานสะแก, เวียงชัย, ราษฎร์พัฒนา, เมืองเสือ ,ภารแอ่น, หนองบัว, http://bansamunprai.net/mahasarakham-phayakkhaphumphisai.html
 "วาปีปทุม", ตำบล หนองแสง ,ขามป้อม ,เสือโก้ก ,ดงใหญ่ ,โพธิ์ชัย, หัวเรือ, แคน, งัวบา ,นาข่า ,บ้านหวาย, หนองไฮ ,ประชาพัฒนา ,หนองทุ่ม ,หนองแสน, โคกสีทองหลาง, http://bansamunprai.net/mahasarakham-wapipathum.html
"นาดูน", ตำบล นาดูน ,หนองไผ่ ,หนองคู,ดงบัง ,ดงดวน ,หัวดง, ดงยาง, กู่สันตรัตน์ ,พระธาตุ, http://bansamunprai.net/mahasarakham-nadun.html
"ยางสีสุราช", ตำบล ยางสีสุราช, นาภู ,แวงดง, บ้านกู่ , ดงเมือง, ขามเรียน ,หนองบัวสันตุ  ,  http://bansamunprai.net/mahasarakham-yangsisurat.html
"กุดรัง" , ตำบล ,กุดรัง ,นาโพธิ์ , เลิงแฝก ,หนองแวง ,ห้วยเตย, http://bansamunprai.net/mahasarakham-kudrung.html
"ชื่นชม" , ตำบล ชื่นชม, กุดปลาดุก ,เหล่าดอกไม้ ,หนองกุง,  http://bansamunprai.net/mahasarakham-chuenchom.html

 จังหวัด,"ยโสธร", ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756 , http://bansamunprai.net/yasothon.html 
อำเภอ "เมือง" ,ตำบล ในเมือง ,น้ำคำใหญ่ ,ตาดทอง ,สำราญ ,ค้อเหนือ, ดู่ทุ่ง ,เดิด ,ขั้นไดใหญ่ ,ทุ่งแต้, สิงห์ ,นาสะไมย์, เขื่องคำ, หนองหิน ,หนองคู ,ขุมเงิน, ทุ่งนางโอก ,หนองเรือ, หนองเป็ด, http://bansamunprai.net/yasothon-muang.html
"ทรายมูล" ,ตำบล ทรายมูล, ดู่ลาด ,ดงมะไฟ, นาเวียง ,ไผ่ , http://bansamunprai.net/yasothon-saimun.html
 "กุดชุม" , ตำบล กุดชุม, โนนเปือย, กำแมด ,นาโส่ ,ห้วยแก้ง ,หนองหมี ,โพนงาม ,คำน้ำสร้าง, หนองแหน, http://bansamunprai.net/yasothon-kutchum.html
"คำเขื่อนแก้ว", ตำบล ,ลุมพุก, ย่อ ,สงเปือย, โพนทัน ,ทุ่งมน ,นาคำ, ดงแคนใหญ่, กู่จาน ,นาแก ,กุดกุง, เหล่าไฮ, แคนน้อย ,ดงเจริญ, http://bansamunprai.net/yasothon-kamkuenkaew.html
"ป่าติ้ว" , ตำบล โพธิ์ไทร, กระจาย, โคกนาโก, เชียงเพ็ง ,ศรีฐาน, http://bansamunprai.net/yasothon-patiew.html
"มหาชนะชัย", ตำบล ฟ้าหยาด, หัวเมือง ,คูเมือง ,ผือฮี, บากเรือ ,ม่วง, โนนทราย, บึงแก, พระเสาร์ ,สงยาง, http://bansamunprai.net/yasothon-mahachanachai.html
"ค้อวัง" , ตำบล ฟ้าห่วน, กุดน้ำใส ,น้ำอ้อม, ค้อวัง, http://bansamunprai.net/yasothon-khowang.html
"เลิงนกทา", ตำบล บุ่งค้า, สวาท ,ห้องแซง, สามัคคี, กุดเชียงหมี ,สามแยก, กุดแห่ ,โคกสำราญ, สร้างมิ่ง, ศรีแก้ว , http://bansamunprai.net/yasothon-lengnoktha.html
"ไทยเจริญ", ตำบล ไทยเจริญ ,น้ำคำ ,ส้มผ่อ ,คำเตย ,คำไผ่, http://bansamunprai.net/yasothon-thaicharoen.html

  จังหวัด,"เลย" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/loei.html 
"เมือง", ตำบล กุดป่อง,เมือง,นาอ้อ,กกดู่,น้ำหมาน,เสี้ยว,นาอาน,นาโป่ง,นาดินดำ,น้ำสวย ,ชัยพฤกษ์,นาแขม,ศรีสองรัก,กกทอง, http://bansamunprai.net/loei-muang.html
"นาด้วง" , ตำบล นาด้วง, นาดอกคำ ,ท่าสะอาด, ท่าสวรรค์ , http://bansamunprai.net/loei-naduang.html
"เชียงคาน",  ตำบล เชียงคาน, ธาตุ ,นาซ่าว, เขาแก้ว, ปากตม, บุฮม ,จอมศรี ,หาดทรายขาว, http://bansamunprai.net/loei-chiangkhan.html
"ปากชม",  ตำบล ปากชม ,เชียงกลม ,หาดคัมภีร์ ,ห้วยบ่อซืน ,ห้วยพิชัย, ชมเจริญ, http://bansamunprai.net/loei-pakchom.html
"ด่านซ้าย", ตำบล ด่านซ้าย, ปากหมัน, นาดี, โคกงามโพนสูง, อิปุ่ม ,กกสะทอน ,โป่ง ,วังยาว, นาหอ, http://bansamunprai.net/loei-dansai.html
"นาแห้ว", ตำบล นาแห้ว ,แสงภา, นาพึง, นามาลา, เหล่ากอหก, http://bansamunprai.net/loei-nahaew.html
"ภูเรือ", ตำบล หนองบัว ,ท่าศาลา ,ร่องจิก ,ปลาบ่า ,ลาดค่าง, สานตม , http://bansamunprai.net/loei-phurua.html
"ท่าลี่" , ตำบล ท่าลี่ ,หนองผือ, อาฮี ,น้ำแคม, โคกใหญ่ ,น้ำทูน, http://bansamunprai.net/loei-thali.html
"วังสะพุง", ตำบล วังสะพุง ,ทรายขาว ,หนองหญ้าปล้อง , หนองงิ้ว ,ปากปวน, ผาน้อย, ผาบิ้ง ,เขาหลวง ,โคกขมิ้น ,ศรีสงคราม,  http://bansamunprai.net/loei-wangsaphung.html
 "ภูกระดึง"  ,ตำบล ศรีฐาน, ผานกเค้า, ภูกระดึง ,ห้วยส้ม ,  http://bansamunprai.net/loei-phukradung.html
"ภูหลวง" , ตำบล ภูหอ ,หนองคัน ,ห้วยสีเสียด, เลยวังไสย์,  แก่งศรีภูมิ, http://bansamunprai.net/loei-phuluang.html
"ผาขาว" , ตำบล ผาขาว ,ท่าช้างคล้อง, โนนปอแดง, โนนป่าซาง ,บ้านเพิ่ม  , http://bansamunprai.net/loei-phakhao.html
"เอราวัณ",  ตำบล เอราวัณ ,ผาอินทร์แปลง, ผาสามยอด, ทรัพย์ไพวัลย์ , http://bansamunprai.net/loei-erawan.html
"หนองหิน"  ,ตำบล หนองหิน ,ตาดข่า, ปวนพุ  , http://bansamunprai.net/loei-nonghin.html


   จังหวัด,"สกลนคร", ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756 , http://bansamunprai.net/sakonnakhon.html
"เมือง",ธาตุเชิงชุม,ขมิ้น,งิ้วด่อน,โนนหอม,เชียงเครือ,ท่าแร่,ม่วงลาย,ดงชน,ห้วยยาง ,พังขว้าง ,ดงมะไฟ ,ธาตุนาเวง,เหล่าปอแดง ,หนองลาด,ฮางโฮง,โคกก่อง, http://bansamunprai.net/sakonnakhon-muang.html
"กุสุมาลย์ " ,ตำบล กุสุมาลย์ ,นาโพธิ์ ,นาเพียง ,โพธิไพศาล, อุ่มจาน,  http://bansamunprai.net/sakonnakhon-kusuman.html
"กุดบาก" , ตำบล กุดบาก ,นาม่อง ,กุดไห ,  http://bansamunprai.net/sakonnakhon-kutbak.html
 "พรรณานิคม" , ตำบล พรรณา ,วังยาง, พอกน้อย, นาหัวบ่อ ,ไร่ ,ช้างมิ่ง ,นาใน, สว่าง ,บะฮี, เชิงชุม,  http://bansamunprai.net/sakonnakhon-phannanikhom.html
"พังโคน", ตำบล พังโคน, ม่วงไข่, แร่ ,ไฮหย่อง, ต้นผึ้ง , http://bansamunprai.net/sakonnakhon-phangkhon.html
 "วาริชภูมิ" ,ตำบล วาริชภูมิ, ปลาโหล, หนองลาด, คำบ่อ , http://bansamunprai.net/ค้อเขียว,sakonnakhon-waritchaphum.html
"นิคมน้ำอูน",  ตำบล นิคมน้ำอูน, หนองปลิง, หนองบัว ,สุวรรณคาม, http://bansamunprai.net/sakonnakhon-nikhomnamun.html
 "วานรนิวาส" , ตำบล วานรนิวาส, เดื่อศรีคันไชย, ขัวก่าย ,หนองสนม ,คูสะคาม, ธาตุ, หนองแวง, ศรีวิชัย, นาซอ ,อินทร์แปลง ,นาคำ ,คอนสวรรค์ ,กุดเรือคำ ,หนองแวงใต้, http://bansamunprai.net/sakonnakhon-wanonniwat.html
"คำตากล้า" ,ตำบล คำตากล้า, หนองบัวสิม, นาแต้, แพด , http://bansamunprai.net/sakonnakhon-khamtakla.html
"บ้านม่วง" , ตำบล ม่วง, มาย,ดงหม้อทอง ,ดงเหนือ ,ดงหม้อทองใต้ ,ห้วยหลัว ,โนนสะอาด, หนองกวั่ง, บ่อแก้ว , http://bansamunprai.net/sakonnakhon-banmuang.html
"อากาศอำนวย" ,ตำบล อากาศ ,โพนแพง ,วาใหญ่, โพนงาม, ท่าก้อน ,นาฮี, บะหว้า ,สามัคคีพัฒนา, http://bansamunprai.net/sakonnakhon-akatamnuai.html
"สว่างแดนดิน"  ,ตำบล สว่างแดนดิน ,คำสะอาด, บ้านต้าย, บงเหนือ, โพนสูง ,โคกสี ,หนองหลวง, บงใต้ ,ค้อใต้ ,พันนา ,แวง ,ทรายมูล ,ตาลโกน ,ตาลเนิ้ง ,ธาตุทอง, บ้านถ่อน , http://bansamunprai.net/sakonnakhon-sawangdaendin.html
"ส่องดาว", ตำบล ส่องดาว, ท่าศิลา ,วัฒนา ,ปทุมวาปี  , http://bansamunprai.net/sakonnakhon-songdao.html
"เต่างอย" ,ตำบล เต่างอย ,บึงทวาย ,นาตาล ,จันทร์เพ็ญ, http://bansamunprai.net/sakonnakhon-taongoi.html
"โคกศรีสุพรรณ" , ตำบล ตองโขบ, เหล่าโพนค้อ ,ด่านม่วงคำ, แมดนาท่ม , http://bansamunprai.net/sakonnakhon-khoksisuphan.html
"เจริญศิลป์", ตำบล บ้านเหล่า ,เจริญศิลป์ ,ทุ่งแก, โคกศิลา, หนองแปน,  http://bansamunprai.net/sakonnakhon-charoensin.html
 "โพนนาแก้ว" ,ตำบล บ้านโพน, นาแก้ว ,นาตงวัฒนา ,บ้านแป้น ,เชียงสือ , http://bansamunprai.net/sakonnakhon-phonnakaeo.html
 "ภูพาน" ,ตำบล สร้างค้อ ,หลุบเลา ,โคกภู ,กกปลาซิว , http://bansamunprai.net/sakonnakhon-phuphan.html


 จังหวัด "บึงกาฬ", ตำบล บึงกาฬ ,โนนสมบูรณ์ ,หนองเข็ง ,หอคำ ,หนองเลิง ,โคกก่อง ,นาสวรรค์,ไคสี ,ชัยพร ,วิศิษฐ์ ,คำนาดี ,โป่งเปือย , http://bansamunpr.net/buengkal.html


  จังหวัด ,"หนองคาย", ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756,  http://bansamunpr.net/nongkhai.html
"เมือง",ในเมือง,มีชัย,โพธิ์ชัย,กวนวัน,เวียงคุก,วัดธาตุ,หาดคำ,หินโงม,บ้านเดื่อ,ค่ายบกหวาน,สองห้อง,พระธาตุบังพวน,หนองกอมเกาะ,ปะโค,เมืองหมี,สีกาย, http://bansamunpr.net/nongkhai-muang.html
"ท่าบ่อ", ตำบล ท่าบ่อ ,น้ำโมง ,กองนาง, โคกคอน, บ้านเดื่อ, บ้านถ่อน, บ้านว่าน ,นาข่า, โพนสา, หนองนาง,  http://bansamunpr.net/nongkhai-thabo.html
 "พรเจริญ", ตำบล ศรีชมภู, ดอนหญ้านาง ,พรเจริญ ,หนองหัวช้าง, วังชมภู, ป่าแฝก ,ศรีสำราญ ,  http://bansamunpr.net/nongkhai-phoncharoen.html
"โพนพิสัย" , ตำบล จุมพล, วัดหลวง ,กุดบง ,ชุมช้าง, ทุ่งหลวง, เหล่าต่างคำ, นาหนัง, เซิม ,บ้านโพธิ์, บ้านผือ ,สร้างนางขาว,  http://bansamunpr.net/nongkhai-phonphisai.html
"โซ่พิสัย" ,ตำบล โซ่ ,หนองพันทา, ศรีชมภู, คำแก้ว, บัวตูม, ถ้ำเจริญ, เหล่าทอง, http://bansamunpr.net/nongkhai-sophisai.html
"ศรีเชียงใหม่" ,ตำบล พานพร้าว, บ้านหม้อ ,พระพุทธบาท ,หนองปลาปาก,  http://bansamunpr.net/nongkhai-srichiangmai.html
 "สังคม",  ตำบล แก้งไก่  ,ผาตั้ง บ้านม่วง, นางิ้ว สังคม , http://bansamunpr.net/nongkhai-sungkom.html
"เซกา"  ,ตำบล เซกา, ซาง, ท่ากกแดง ,บ้านต้อง, ป่งไฮ ,น้ำจั้น ,ท่าสะอาด, หนองทุ่ม, โสกก่าม,  http://bansamunpr.net/nongkhai-seka.html
"ปากคาด",  ตำบล ปากคาด ,หนองยอง, นากั้ง ,โนนศิลา ,สมสนุก, นาดง , http://bansamunpr.net/nongkhai-pakkad.html
"บึงโขงหลง" ,ตำบล บึงโขงหลง, โพธิ์หมากแข้ง, ดงบัง ,ท่าดอกคำ, http://bansamunpr.net/nongkhai-bungklonglhong.html
  "ศรีวิไล" , ตำบล ศรีวิไล ,ชุมภูพร ,นาแสง, นาสะแบง ,นาสิงห์ , http://bansamunpr.net/nongkhai-sriwilai.html
"บุ่งคล้า" ,ตำบล บุ่งคล้า ,หนองเดิ๋น ,โคกกว้าง , http://bansamunpr.net/nongkhai-bungkla.html
"สระใคร" ,ตำบล สระใคร, คอกช้าง ,บ้านฝาง, http://bansamunpr.net/nongkhai-sakrai.html
 "เฝ้าไร่"  ,ตำบล เฝ้าไร่ ,นาดี ,หนองหลวง, วังหลวง, อุดมพร , http://bansamunpr.net/nongkhai-faorai.html
"รัตนวาปี" ,ตำบล รัตนวาปี ,นาทับไฮ, บ้านต้อน,  พระบาทนาสิงห์ ,โพนแพง, http://bansamunpr.net/nongkhai-rattanawaphi.html
"โพธิ์ตาก"  ,ตำบล โพธิ์ตาก ,โพนทอง ,ด่านศรีสุข , http://bansamunpr.net/nongkhai-photak.html

 จังหวัด,"อำนาจเจริญ",ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756 , http://bansamunprai.net/amnatcharoen.html
อำเภอ "เมือง",คำบล บุ่ง ไก่คำ,นาจิก,ปลาค้าว,เหล่าพรวน,สร้างนกทา,คึมใหญ่,นาผือ,น้ำปลีก,นาวัง,นาหมอม้า,โนนโพธิ์,โนนหนามแท่ง,ห้วยไร่ ,หนองมะแซว ,กุดปลาดุก,ดอนเมย,นายม,นาแต้, http://bansamunprai.net/amnatcharoen-muang.html
"ชานุมาน ", ตำบล ชานุมาน, โคกสาร ,คำเขื่อนแก้ว ,โคกก่ง, ป่าก่อ, http://bansamunprai.net/amnatcharoen-chanuman.html
"ปทุมราชวงศา" , ตำบล หนองข่า, คำโพน ,นาหว้า, ลือ ,ห้วย ,โนนงาม, นาป่าแซง, http://bansamunprai.net/amnatcharoen-phatumratwongsa.html
 "พนา" ,ตำบล พนา ,จานลาน,  ไม้กลอน ,พระเหลา , http://bansamunprai.net/amnatcharoen-phana.html
 "เสนางคนิคม" ,ตำบล เสนางคนิคม, โพนทอง, ไร่สีสุก ,นาเวียง, หนองไฮ, หนองสามสี ,  http://bansamunprai.net/amnatcharoen-senangkhnikom.html
"หัวตะพาน",  ตำบล หัวตะพาน, คำพระ, เค็งใหญ่ , หนองแก้ว ,โพนเมืองน้อย ,สร้างถ่อน้อยจิกดู่, รัตนวารี, http://bansamunprai.net/amnatcharoen-huathapan.html
"ลืออำนาจ"  ,ตำบล อำนาจ, ดงมะยาง ,เปือย, ดงบัง ,ไร่ขี ,แมด ,โคกกลาง, http://bansamunprai.net/amnatcharoen-lueamnat.html 


 ,"อุบลราชธานี" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756  จังหวัด,"อุบลราชธานี" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756 http://bansamunprai.net/ubonratchathani.html   ,อำเภอ "เมือง" , ตำบล ในเมือง ,หัวเรือ ,หนองขอน, ปทุม ,ขามใหญ่ ,แจระแม ,หนองบ่อ, ไร่น้อย, กระโสบ, กุดลาด, ขี้เหล็ก, ปะอาว , http://bansamunprai.net/ubonratchathani-muang.html
"ศรีเมืองใหม่ " , ตำบล นาคำ, แก้งกอก, เอือดใหญ่, วาริน, ลาดควาย ,สงยาง, ตะบ่าย, คำไหล ,หนามแท่ง ,นาเลิน ,ดอนใหญ่, http://bansamunprai.net/ubonratchathani-simueangmai.html
 "โขงเจียม" , ตำบล โขงเจียม ,ห้วยยาง, นาโพธิ์กลาง, หนองแสงใหญ่ ,ห้วยไผ่, http://bansamunprai.net/ubonratchathani-khongjiam.html  
 "เขื่องใน" ,ตำบล เขื่องใน ,สร้างถ่อ ,ค้อทอง, ก่อเอ้ ,หัวดอน ,ชีทวน, ท่าไห ,นาคำใหญ่ ,แดงหม้อ, ธาตุน้อย ,บ้านไทย, บ้านกอก, กลางใหญ่, โนนรัง ,ยางขี้นก, ศรีสุข, สหธาตุ, หนองเหล่า , http://bansamunprai.net/ubonratchathani-khueangnai.html   
  "เขมราฐ" , ตำบล เขมราฐ , ขามป้อม, เจียด ,หนองผือ, นาแวง, แก้งเหนือ, หนองนกทา, หนองสิม, หัวนา,   http://bansamunprai.net/ubonratchathani-khemarat.html
 "เดชอุดม", ตำบล เมืองเดช, นาส่วง ,นาเจริญ ,ทุ่งเทิง ,สมสะอาด, กุดประทาย, ตบหู, กลาง ,แก้ง ,ท่าโพธิ์ศรี ,บัวงาม, คำครั่ง,นากระแซง ,โพนงาม ,ป่าโมง, โนนสมบูรณ์ , http://bansamunprai.net/ubonratchathani-detudom.html  
"นาจะหลวย", ตำบล นาจะหลวย, โนนสมบูรณ์, พรสวรรค์ ,บ้านตูม, โสกแสง ,โนนสวรรค์,  http://bansamunprai.net/ubonratchathani-nachaluai.html
 "น้ำยืน" ,ตำบล โซง ,ตำบล ยาง, โดมประดิษฐ์,บุเปือย, สีวิเชียร ,ยางใหญ่, เก่าขาม, http://bansamunprai.net/ubonratchathani-namyuen.html
"บุณฑริก" , ตำบล โพนงาม, ห้วยข่า ,คอแลน ,นาโพธิ์ ,หนองสะโน, โนนค้อ, บัวงาม, บ้านแมด, http://bansamunprai.net/ubonratchathani-buntharik.html
 "ตระการพืชผล" , ตำบล ขุหลุ, กระเดียน, เกษม ,กุศกร, ขามเปี้ย, คอนสาย, โคกจาน ,นาพิน ,นาสะไม, โนนกุง, ตระการ ,ตากแดด, ไหล่ทุ่ง, เป้า ,เซเป็ด ,สะพือ ,หนองเต่า ,   
 ถ้ำแข้  ตำบล ,ท่าหลวง, ห้วยฝ้ายพัฒนา, กุดยาลวน, บ้านแดง, คำเจริญ , http://bansamunprai.net/ubonratchathani-trakanphuetphon.html  
 "กุดข้าวปุ้น" , ตำบลข้าวปุ้น ,โนนสวาง, แก่งเค็ง, กาบิน ,หนองทันน้ำ, http://bansamunprai.net/ubonratchathani-kutkhaopun.html
 "ม่วงสามสิบ" ,ตำบล ม่วงสามสิบ, เหล่าบก ,ดุมใหญ่ ,หนองช้างใหญ่ ,หนองเมือง, เตย ,ยางสักกระโพหลุ่ม ,หนองไข่นก, หนองเหล่า, หนองฮาง, ยางโยภาพ ,ไผ่ใหญ่, นาเลิง ,โพนแพง , http://bansamunprai.net/ubonratchathani-muangsamsip.html  
"วารินชำราบ", ตำบล วารินชำราบ, ธาตุ ,ท่าลาด, โนนโหนน ,คูเมือง ,สระสมิง, คำน้ำแซบ ,บุ่งหวาย ,คำขวาง ,โพธิ์ใหญ่, แสนสุข, หนองกินเพล, โนนผึ้ง ,เมืองศรีไค, ห้วยขะยุง, บุ่งไหม  ,   http://bansamunprai.net/ubonratchathani-warinchamrap.html
"พิบูลมังสาหาร" ,ตำบล พิบูล ,กุดชมภู ,ดอนจิก ,ทรายมูล ,นาโพธิ์  ,โนนกลาง, โพธิ์ไทร, โพธิ์ศรี, ระเว, ไร่ใต้ ,หนองบัวฮี ,อ่างศิลา, โนนกาหลง ,บ้านแขม, http://bansamunprai.net/ubonratchathani-phibunmangsahan.html
"ตาลสุม" , ตำบล ตาลสุม, สำโรง ,จิกเทิง, หนองกุง, นาคาย ,คำหว้า, http://bansamunprai.net/ubonratchathani-tansum.html
 "โพธิ์ไทร" , ตำบล โพธิ์ไทร, ม่วงใหญ่ ,สำโรง ,สองคอน ,สารภี, เหล่างาม, http://bansamunprai.net/ubonratchathani-phosai.html
 "สำโรง" ,ตำบล สำโรง ,โคกก่อง ,หนองไฮ, ค้อน้อย, โนนกาเล็น, โคกสว่าง, โนนกลาง, บอน, ขามป้อม, http://bansamunprai.net/ubonratchathani-samrong.html
 "ดอนมดแดง" ,ตำบล ดอนมดแดง ,เหล่าแดง ,ท่าเมือง ,คำไฮใหญ่ , http://bansamunprai.net/ubonratchathani-donmotdaeng.html  
 "สิรินธร", ตำบล คันไร่ ,ช่องเม็ก, โนนก่อ, นิคมลำโดมน้อย, ฝางคำ,  คำเขื่อนแก้ว, http://bansamunprai.net/ubonratchathani-sirindhorn.html  
"ทุ่งศรีอุดม" , ตำบล หนองอ้ม, นาเกษม, กุดเรือ, โคกชำแระ ,นาห่อม , http://bansamunprai.net/ubonratchathani-thungsiudom.html  
 "นาเยีย"  ,ตำบล นาเยีย ,นาดี ,นาเรือง , http://bansamunprai.net/ubonratchathani-nayia.html  
 "นาตาล", ตำบล นาตาล ,พะลาน ,กองโพน, พังเคน , http://bansamunprai.net/ubonratchathani-natan.html  
 "เหล่าเสือโก้ก"  ,ตำบล เหล่าเสือโก้ก, โพนเมือง ,แพงใหญ่, หนองบก, http://bansamunprai.net/ubonratchathani-laosueakok.html
"สว่างวีระวงศ์ ",ตำบล แก่งโดม ,ท่าช้าง ,บุ่งมะแลง ,สว่าง  , http://bansamunprai.net/ubonratchathani-sawangwirawong.html  
 "น้ำขุ่น" , ตำบล ตาเกา ,ไพบูลย์ ,ขี้เหล็ก, โคกสะอาด , http://bansamunprai.net/ubonratchathani-namkhun.html


  จังหวัด ,"ขอนแก่น"ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/khonkaen.html 
"เมือง",ในเมือง,สำราญ,โคกสี,ท่าพระ,บ้านทุ่ม,เมืองเก่า,พระลับ,สาวะถี,บ้านหว้า,บ้านค้อ,แดงใหญ่,ดอนช้าง,ดอนหัน,ศิลา,บ้านเป็ด,หนองตูม,บึงเนียม,โนนท่อน, http://bansamunprai.net/khonkaen-muang.html 
 "บ้านฝาง", ตำบล หนองบัว, ป่าหวายนั่ง, โนนฆ้อง, บ้านเหล่า, ป่ามะนาว, บ้านฝาง, โคกงาม, http://bansamunprai.net/khonkaen-banfang.html 
"พระยืน",  ตำบล พระยืน, พระบุ,  บ้านโต้น, หนองแวง ,ขามป้อม ,  http://bansamunprai.net/khonkaen-prayuen.html 
"หนองเรือ" , ตำบล หนองเรือ, บ้านเม็ง, บ้านกง, ยางคำ ,จระเข้ ,โนนทอง, กุดกว้าง, โนนทัน, โนนสะอาด, บ้านผือ,   http://bansamunprai.net/khonkaen-nhongruea.html 
"ชุมแพ" , ตำบล ชุมแพ, โนนหัน, นาหนองทุ่ม ,โนนอุดม ,ขัวเรียง , หนองไผ่ ,ไชยสอ ,วังหินลาด, นาเพียง,หนองเขียด, หนองเสาเล้า ,โนนสะอาด,   http://bansamunprai.net/khonkaen-chumpae.html 
"สีชมพู", ตำบล สีชมพู,  ศรีสุข, นาจาน ,วังเพิ่ม ,ซำยาง, หนองแดง ,ดงลาน ,บริบูรณ์ ,บ้านใหม่ ,ภูห่าน , http://bansamunprai.net/khonkaen-sichompu.html 
"น้ำพอง" ,ตำบล น้ำพอง ,วังชัย , หนองกุง, บัวใหญ่ , สะอาด, ม่วงหวาน, บ้านขาม ,บัวเงิน, ทรายมูล ,ท่ากระเสริม, พังทุย,  กุดน้ำใส , http://bansamunprai.net/khonkaen-nampong.html 
"อุบลรัตน์" , ตำบล โคกสูง, บ้านดง  ,เขื่อนอุบลรัตน์, นาคำ , ศรีสุขสำราญ, ทุ่งโป่ง,  http://bansamunprai.net/khonkaen-ubonrat.html 
"กระนวน", ตำบล หนองโก ,หนองกุงใหญ่ ,ห้วยโจด ,ห้วยยาง ,บ้านฝาง, ดูนสาด ,หนองโน ,น้ำอ้อม ,หัวนาคำ,   http://bansamunprai.net/khonkaen-kranuan.html 
"บ้านไผ่" , ตำบล บ้านไผ่, ในเมือง ,เมืองเพีย, บ้านลาน, แคนเหนือ, ภูเหล็ก ,ป่าปอ, หินตั้ง, หนองน้ำใส , หัวหนอง , http://bansamunprai.net/khonkaen-banphai.html 
"เปือยน้อย" , ตำบล เปือยน้อย , วังม่วง , ขามป้อม, สระแก้ว ,  http://bansamunprai.net/khonkaen-pueainoi.html 
"พล" ตำบล ,เมืองพล, โจดหนองแก , เก่างิ้ว , หนองมะเขือ,  หนองแวงโสกพระ , เพ็กใหญ่ ,โคกสง่า, หนองแวงนางเบ้า ,ลอมคอม, โนนข่า, โสกนกเต็น ,หัวทุ่ง, http://bansamunprai.net/khonkaen-phon.html 
"แวงใหญ่", ตำบล คอนฉิม,  ใหม่นาเพียง,  โนนทอง, แวงใหญ่ ,โนนสะอาด ,   http://bansamunprai.net/khonkaen-waengyai.html 
"แวงน้อย" ,ตำบล แวงน้อย,  ก้านเหลือง,  ท่านางแนว, ละหานนา,  ท่าวัด,  ทางขวาง,   http://bansamunprai.net/khonkaen-waengnoi.html 
"หนองสองห้อง" , ตำบล หนองสองห้อง, คึมชาด, โนนธาตุ, ตะกั่วป่า, สำโรง ,หนองเม็ก, ดอนดู่ , ดงเค็ง , หันโจด , ดอนดั่ง ,วังหิน, หนองไผ่ล้อม ,  http://bansamunprai.net/khonkaen-nongsonghong.html 
"ภูเวียง" ตำบล, บ้านเรือ, ในเมือง, หว้าทอง , กุดขอนแก่น, นาชุมแสง, นาหว้า ,เขาน้อย ,หนองกุงธนสาร, หนองกุงเซิน , สงเปือย ,ทุ่งชมพู, เมืองเก่าพัฒนา, ดินดำ, ภูเวียง , http://bansamunprai.net/khonkaen-phuweng.html 
"มัญจาคีรี" , ตำบล กุดเค้า, สวนหม่อน  ,หนองแปน, โพนเพ็ก, คำแคน, นาข่า, นางาม, ท่าศาลา , http://bansamunprai.net/khonkaen-manjakiri.html 
"ชนบท", ตำบล ชนบท, กุดเพียขอม, วังแสง, ห้วยแก ,บ้านแท่น ,ศรีบุญเรือง, โนนพะยอม ,ปอแดง,  http://bansamunprai.net/khonkaen-chonabot.html 
"เขาสวนกวาง", ตำบล เขาสวนกวาง, ดงเมืองแอม, นางิ้ว ,โนนสมบูรณ์, คำม่วง ,  http://bansamunprai.net/khonkaen-kaosuankwang.html 
"ภูผาม่าน",  ตำบล โนนคอม , นาฝาย, ภูผาม่าน, วังสวาบ,ห้วยม่วง,   http://bansamunprai.net/khonkaen-phuphaman.html 
"ซำสูง" , ตำบล กระนวน, คำแมด ,บ้านโนน ,คูคำ ,ห้วยเตย, http://bansamunprai.net/khonkaen-sumsung.html 
"โคกโพธิ์ไชย"  ,ตำบล บ้านโคก, โพธิ์ไชย, ซับสมบูรณ์ ,นาแพง , http://bansamunprai.net/khonkaen-khokphochai.html 
"หนองนาคำ",  ตำบล กุดธาตุ , บ้านโคก ,ขนวน , http://bansamunprai.net/khonkaen-nongnakham.html 
"บ้านแฮด" , ตำบล บ้านแฮด, โคกสำราญ, โนนสมบูรณ์, หนองแซง  , http://bansamunprai.net/khonkaen-banhad.html 
"โนนศิลา", ตำบล โนนศิลา , หนองปลาหมอ, บ้านหัน, เปือยใหญ่, โนนแดง , http://bansamunprai.net/khonkaen-nonsila.html 


จังหวัด ,"นครพนม",ให้ติดต่อ.อนุสรณ์  081-4323756, http://bansamunprai.net/nakhonphanom.html
"เมือง",ตำบล ในเมือง,นาทราย,นาราชควาย,กุรุคุ ,บ้านผึ้ง,อาจสามารถ,ขามเฒ่า,บ้านกลาง,ท่าค้อ,คำเตย,หนองญาติ,ดงขวาง,วังตามัว,โพธิ์ตาก, http://bansamunprai.net/nakhonphanom-muang.html
"ปลาปาก" ,ตำบล ปลาปาก, หนองฮี, กุตาไก้ ,โคกสว่าง ,โคกสูง, มหาชัย, นามะเขือ ,หนองเทาใหญ่ , http://bansamunprai.net/nakhonphanom-plapak.html
"ท่าอุเทน",  ตำบล ท่าอุเทน, โนนตาล, ท่าจำปา, ไชยบุรี, พนอม, พะทาย, เวินพระบาท ,รามราช , หนองเทา, http://bansamunprai.net/nakhonphanom-thauthen.html
 "บ้านแพง" , ตำบล บ้านแพง, ไผ่ล้อม, โพนทอง ,หนองแวง ,นางัว, นาเข,  http://bansamunprai.net/nakhonphanom-banphaeng.html
"ธาตุพนม", ตำบล ธาตุพนม ,ฝั่งแดง, โพนแพง, พระกลางทุ่ง ,นาถ่อน, แสนพัน, ดอนนางหงส์ , น้ำก่ำ, อุ่มเหม้า, นาหนาด, กุดฉิม, ธาตุพนมเหนือ, http://bansamunprai.net/nakhonphanom-thatphanom.html
"เรณูนคร", ตำบล เรณู, โพนทอง, ท่าลาด ,นางาม ,โคกหินแฮ่ , หนองย่างชิ้น, เรณูใต้ ,นาขาม, http://bansamunprai.net/nakhonphanom-renunakhon.html
"นาแก",  ตำบล นาแก ,พระซอง ,หนองสังข์, นาคู่ ,พิมาน, พุ่มแก, ก้านเหลือง, หนองบ่อ ,นาเลียง ,บ้านแก้ง, คำพี้ , สีชมพู, http://bansamunprai.net/nakhonphanom-nakae.html
"ศรีสงคราม", ตำบล ศรีสงคราม, นาเดื่อ ,บ้านเอื้อง ,สามผง, ท่าบ่อสงคราม, บ้านข่า ,นาคำ ,โพนสว่าง , หาดแพง, http://bansamunprai.net/nakhonphanom-srisongkharm.html
 "นาหว้า", ตำบล นาหว้า, นางัว ,บ้านเสียว, นาคูณใหญ่, เหล่าพัฒนา , ท่าเรือ , http://bansamunprai.net/nakhonphanom-nawa.html
 "โพนสวรรค์", ตำบล โพนสวรรค์ ,นาหัวบ่อ, นาขมิ้น ,โพนบก ,บ้านค้อ ,โพนจาน, นาใน,  http://bansamunprai.net/nakhonphanom-phonsawan.html
"นาทม" , ตำบล นาทม ,หนองซน,  ดอนเตย , http://bansamunprai.net/nakhonphanom-nathom.html
"วังยาง" ,ตำบล วังยาง ,โคกสี , ยอดชาด , หนองโพธิ์ , http://bansamunprai.net/nakhonphanom-wangyang.html

จังหวัด,"บุรีรัมย์", ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756 , http://bansamunprai.net/burirum.html
"เมือง",ในเมือง,อิสาณ ,เสม็ด,บ้านบัว,สะแกโพรง,สวายจึก,บ้านยาง,พระครู ,ถลุงเหล็ก ,หนองตาด,ลุมปุ๊ก,สองห้อง,บัวทอง,ชุมเห็ด,หลักเขต,สะแกซำ,กลันทา ,กระสัง,เมืองฝาง , http://bansamunprai.net/burirum-muang.html
 "คูเมือง", ตำบล คูเมือง , ปะเคียบ  ,บ้านแพ  ,พรสำราญ , หินเหล็กไฟ , ตูมใหญ่  ,หนองขมาร ,  http://bansamunprai.net/burirum-khumaung.html
 "กระสัง"  , ตำบล กระสัง  ,ลำดวน , สองชั้น , สูงเนิน  ,หนองเต็ง , เมืองไผ่ , ชุมแสง , บ้านปรือ , ห้วยสำราญ , กันทรารมย์  ,ศรีภูมิ , http://bansamunprai.net/burirum-krasang.html
"นางรอง"  ,ตำบล นางรอง  ,สะเดา , ชุมแสง  ,หนองโบสถ์ , หนองกง  ,ถนนหัก  ,หนองไทร  ,ก้านเหลือง , บ้านสิงห์  ,ลำไทรโยง , ทรัพย์พระยา , หนองยายพิมพ์  ,หัวถนน  ,ทุ่งแสงทอง  ,หนองโสน,  http://bansamunprai.net/burirum-nangrong.html
"หนองกี่ "  ,ตำบล หนองกี่ , เย้ยปราสาท , เมืองไผ่ , ดอนอะราง , โคกสว่าง , ทุ่งกระตาดพัฒนา  ,ทุ่งกระเต็น  ,ท่าโพธิ์ชัย , โคกสูง  ,บุกระสัง,  http://bansamunprai.net/burirum-nongki.html
 "ละหานทราย" , ตำบล ละหานทราย , ตาจง , สำโรงใหม่  ,หนองแวง  ,หนองตระครอง , โคกว่าน , http://bansamunprai.net/burirum-lahansai.html
"ประโคนชัย"  ,ตำบล ประโคนชัย , แสลงโทน , บ้านไทร , ละเวี้ย  ,จรเข้มาก , ปังกู  ,โคกย่าง  ,โคกม้า  ,ไพศาล , ตะโกตาพิ , เขาคอก  ,หนองบอน , โคกมะขาม  ,โคกตูม  ,ประทัดบุ  ,สี่เหลี่ยม , http://bansamunprai.net/burirum-prakonchai.html
 "บ้านกรวด" , ตำบล บ้านกรวด  ,โนนเจริญ  ,หนองไม้งาม  ,ปราสาท , สายตะกู  ,หินลาด , บึงเจริญ , จันทบเพชร , เขาดินเหนือ ,  http://bansamunprai.net/burirum-bankruat.html
"พุทไธสง"  ,ตำบล พุทไธสง , มะเฟือง , บ้านจาน  ,บ้านเป้า  ,บ้านแวง , บ้านยาง  ,หายโศก , http://bansamunprai.net/burirum-putthaisong.html
"ลำปลายมาศ"  ,ตำบล ลำปลายมาศ  ,หนองคู , แสลงพัน , ทะเมนชัย , ตลาดโพธิ์ , หนองกระทิง  ,โคกกลาง  ,โคกสะอาด  ,เมืองแฝก  ,บ้านยาง , ผไทรินทร์  ,โคกล่าม , หินโคน  ,หนองบัวโคก  ,บุโพธิ์ , หนองโดน , http://bansamunprai.net/burirum-lamplaimat.html
 "สตึก" , ตำบล สตึก  ,นิคม  ,ทุ่งวัง , เมืองแก , หนองใหญ่  ,ร่อนทอง  ,ดอนมนต์  ,ชุมแสง  ,ท่าม่วง  ,สะแก  ,สนามชัย , กระสัง , http://bansamunprai.net/burirum-satuek.html
"ปะคำ" ,ตำบล ปะคำ , ไทยเจริญ  ,หนองบัว , โคกมะม่วง , หูทำนบ,  http://bansamunprai.net/burirum-pakham.html
"นาโพธิ์ " , ตำบล นาโพธิ์  ,บ้านคู  ,บ้านดู่ , ดอนกอก , ศรีสว่าง , http://bansamunprai.net/burirum-napho.html
 "หนองหงส์ " ,ตำบล สระแก้ว , ห้วยหิน , ไทยสามัคคี  ,หนองชัยศรี , เสาเดียว , เมืองฝ้าย  ,สระทอง",  http://bansamunprai.net/burirum-nonghong.html
"พลับพลาชัย"  ,ตำบล จันดุม , โคกขมิ้น  ,ป่าชัน , สะเดา  ,สำโรง , http://bansamunprai.net/burirum-phlapphlachai.html
"ห้วยราช" , ตำบลห้วยราช , สามแวง , ตาเสา  ,บ้านตะโก  ,สนวน , โคกเหล็ก , เมืองโพธิ์  , ห้วยราชา,  http://bansamunprai.net/burirum-huayrach.html
"โนนสุวรรณ"  ,ตำบล โนนสุวรรณ  ,ทุ่งจังหัน  ,โกรกแก้ว  ,ดงอีจาน  , http://bansamunprai.net/burirum-nonsuwan.html
"ชำนิ" , ตำบล ชำนิ  ,หนองปล่อง , เมืองยาง  ,ช่อผกา  ,ละลวด  ,โคกสนวน  , http://bansamunprai.net/burirum-chamni.html
"บ้านใหม่ไชยพจน์"  ,ตำบล หนองแวง , ทองหลาง  ,แดงใหญ่ , กู่สวนแตง  ,หนองเยือง , http://bansamunprai.net/burirum-banmaichaiyapot.html
 "โนนดินแดง"   ,ตำบล โนนดินแดง , ส้มป่อย  ,ลำนางรอง,  http://bansamunprai.net/burirum-nondindaeng.html
"บ้านด่าน" ,  ตำบล บ้านด่าน  ,ปราสาท , วังเหนือโนนขวาง,  http://bansamunprai.net/burirum-bandan.html
"แคนดง"  , ตำบล แคนดง , ดงพลอง  ,สระบัว  ,หัวฝาย,  http://bansamunprai.net/burirum-kandong.html
"เฉลิมพระเกียรติ" , ตำบล เจริญสุข , ตาเป๊ก  ,อีสานเขต  ,ถาวร , ยายแย้มวัฒนา, http://bansamunprai.net/burirum-chalermprakieat.html

   จังหวัด,"มุกดาหาร",ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/mukdahan.html
อำเภอ "เมือง",บ้านโคก,บางทรายใหญ่,โพนทราย,ผึ่งแดด,นาโสก,นาสีนวน,คำป่าหลาย,คำอาฮวน,ดงเย็น,ดงมอน,กุดแข้, http://bansamunprai.net/mukdahan-muang.html
"นิคมคำสร้อย",,ตำบล นิคมคำสร้อย, นากอก, หนองแวง ,กกแดง,นาอุดม, โชคชัย, ร่มเกล้า , http://bansamunprai.net/mukdahan-nikhomkhamsoi.html
"ดอนตาล", ตำบล ดอนตาล, โพธิ์ไทร, ป่าไร่, เหล่าหมี, บ้านบาก, นาสะเม็ง, บ้านแก้ง, http://bansamunprai.net/mukdahan-dontan.html
"ดงหลวง",ตำบล ดงหลวง ,หนองบัว, กกตูม, หนองแคน, ชะโนดน้อย ,พังแดง, http://bansamunprai.net/mukdahan-dongluang.html
"คำชะอี",ตำบล บ้านซ่ง, คำชะอี ,หนองเอี่ยน, บ้านค้อ ,บ้านเหล่า ,โพนงาม, เหล่าสร้างถ่อ ,คำบก, น้ำเที่ยง, http://bansamunprai.net/mukdahan-kumchaee.html
"หว้านใหญ่",ตำบล หว้านใหญ่ ,ป่งขาม, บางทรายน้อย ,ชะโนด ,ดงหมู, http://bansamunprai.net/mukdahan-vanyai.html
"หนองสูง",ตำบล หนองสูง ,โนนยาง ,ภูวง ,บ้านเป้า ,หนองสูงใต้  ,หนองสูงเหนือ, http://bansamunprai.net/mukdahan-nongsung.html

 จังหวัด ,"ร้อยเอ็ด" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756 , http://bansamunprai.net/roiet.html
"เมือง",ในเมือง ,รอบเมือง,เหนือเมือง,ขอนแก่น,นาโพธิ์,สะอาดสมบูรณ์,สีแก้ว,ปอภาร,โนนรัง,หนองแก้ว,หนองแวง,ดงลาน,แคนใหญ่,โนนตาล,เมืองทอง, http://bansamunprai.net/roiet-muang.html
"เกษตรวิสัย" , ตำบล เกษตรวิสัย ,เมืองบัว ,เหล่าหลวง ,สิงห์โคก ,ดงครั่งใหญ่ ,บ้านฝาง ,หนองแวง, กำแพง, กู่กาสิงห์ ,น้ำอ้อม ,โนนสว่าง, ทุ่งทอง, ดงครั่งน้อย ,  http://bansamunprai.net/roiet-kasetwisai.html
"ปทุมรัตต์", ตำบล บัวแดง, ดอกล้ำ ,หนองแคน ,โพนสูง ,โนนสวรรค์, สระบัว ,โนนสง่า ,ขี้เหล็ก , http://bansamunprai.net/roiet-pathumrat.html
"จตุรพักตรพิมาน", ตำบล หัวช้าง, หนองผือ, เมืองหงส์ ,โคกล่าม ,น้ำใส, ดงแดง ,ดงกลาง, ป่าสังข์ ,อีง่อง, ลิ้นฟ้า ,ดู่น้อย ,ศรีโคตร, , http://bansamunprai.net/roiet-chaturaphukpimarn.html
 "ธวัชบุรี "  ,ตำบล นิเวศน์, ธงธานี ,หนองไผ่, ธวัชบุรี, อุ่มเม้า, มะอึ ,เขวาทุ่ง, ไพศาล, เมืองน้อย ,บึงนคร ,ราชธานี ,หนองพอก ,  http://bansamunprai.net/roiet-thawatchaburi.html
"พนมไพร", ตำบล พนมไพร, แสนสุข ,กุดน้ำใส ,หนองทัพไทย ,โพธิ์ใหญ่ ,วารีสวัสดิ์ ,โคกสว่าง ,โพธิ์ชัย ,นานวล ,คำไฮ ,สระแก้ว ,ค้อใหญ่ ,ชานุวรรณ ,  http://bansamunprai.net/roiet-phanomphai.html
"โพนทอง",  ตำบล แวง, โคกกกม่วง ,นาอุดม ,สว่าง ,หนองใหญ่ ,โพธิ์ทอง ,โนนชัยศรี ,โพธิ์ศรีสว่าง, อุ่มเม่า ,คำนาดี ,พรมสวรรค์, สระนกแก้ว ,วังสามัคคี ,โคกสูง,  http://bansamunprai.net/roiet-ponthong.html
"โพธิ์ชัย"  ,ตำบล ขามเปี้ย, เชียงใหม่ ,บัวคำ, อัคคะคำ, สะอาด ,คำพอุง ,หนองตาไก้ ,ดอนโอง, โพธิ์ศรี ,  http://bansamunprai.net/roiet-phochai.html
"หนองพอก", ตำบล หนองพอก, บึงงาม, ภูเขาทอง, กกโพธิ์ ,โคกสว่าง ,หนองขุ่นใหญ่, รอบเมือง ,ผาน้ำย้อย, ท่าสีดา ,  http://bansamunprai.net/roiet-nongphok.html
 "เสลภูมิ" , ตำบล กลาง ,นางาม, เมืองไพร, นาแซง, นาเมือง ,วังหลวง, ท่าม่วง, ขวาว ,โพธิ์ทอง ,ภูเงิน, เกาะแก้ว, นาเลิง, เหล่าน้อย ,ศรีวิสัย ,หนองหลวงพรสวรรค์ ,ขวัญเมือง ,บึงเกลือ  , http://bansamunprai.net/roiet-selaphum.html
"สุวรรณภูมิ" ,ตำบล สระคู ,ดอกไม้ ,นาใหญ่, หินกอง ,เมืองทุ่ง, หัวโทน ,บ่อพันขัน, ทุ่งหลวง ,หัวช้าง, น้ำคำ ,ห้วยหินลาด, ช้างเผือก, ทุ่งกุลา, ทุ่งศรีเมือง, จำปาขัน , http://bansamunprai.net/roiet-suwannaphum.html
 "เมืองสรวง" ,ตำบล หนองผือ ,หนองหิน, คูเมือง, กกกุง, เมืองสรวง, http://bansamunprai.net/roiet-muangsuang.html
"โพนทราย" ,ตำบล โพนทราย ,สามขา ,ศรีสว่าง, ยางคำ ,ท่าหาดยาว, http://bansamunprai.net/roiet-phonsai.html
"อาจสามารถ" , ตำบล อาจสามารถ, โพนเมือง, บ้านแจ้ง ,หน่อม ,หนองหมื่นถ่าน, หนองขาม ,โหรา, หนองบัว, ขี้เหล็ก ,บ้านดู่, http://bansamunprai.net/roiet-atsamat.html
"เมยวดี",  ตำบล เมยวดี, ชุมพร, บุ่งเลิศ ,ชมสะอาด, http://bansamunprai.net/roiet-moeiwadi.html
"ศรีสมเด็จ" ,ตำบล โพธิ์ทอง ,ศรีสมเด็จ, เมืองเปลือย ,หนองใหญ่ ,สวนจิก ,โพธิ์สัย ,หนองแวงควง, บ้านบาก, http://bansamunprai.net/roiet-srisomdet.html
"จังหาร", ตำบล ดินดำ ,ปาฝา, ม่วงลาด ,จังหาร ,ดงสิงห์ ,ยางใหญ่ ,ผักแว่น, แสนชาติ,  http://bansamunprai.net/roiet-janghan.html
"เชียงขวัญ ",  ตำบล เชียงขวัญ ,พลับพลา ,พระธาตุ ,พระเจ้า ,หมูม้น, บ้านเขือง ,  http://bansamunprai.net/roiet-chiangkwan.html
 "หนองฮี" , ตำบล หนองฮี ,สาวแห ,ดูกอึ่ง, เด่นราษฎร์ , http://bansamunprai.net/roiet-nonghi.html
"ทุ่งเขาหลวง",  ตำบล ทุ่งเขาหลวง ,เทอดไทย, บึงงาม, มะบ้า, เหล่า , http://bansamunprai.net/roiet-tungkaoluang.html

  จังหวัด, "ศรีสะเกษ",ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/srisaket.html
"เมือง",ตำบล เมืองเหนือ,เมืองใต้,คูซอด,ซำ,จาน,ตะดอบ,หนองครก,โพนข่า,โพนค้อ ,โพนเขวา,หญ้าปล้อง,ทุ่ม,หนองไฮ,หนองแก้ว,น้ำคำ,โพธิ์,หมากเขียบ,หนองไผ่,  http://bansamunprai.net/srisaket-muang.html
"ยางชุมน้อย" ,ตำบล ยางชุมน้อย, ลิ้นฟ้า ,คอนกาม ,โนนคูณ, กุดเมืองฮาม, บึงบอน ,ยางชุมใหญ่ ,  http://bansamunprai.net/srisaket-yangchumnoi.html
"กันทรารมย์" , ตำบล ดูน, โนนสัง ,หนองหัวช้าง ,ยาง ,หนองแวง ,หนองแก้ว ,ทาม ,ละทาย, เมืองน้อย, อีปาด ,บัวน้อย ,หนองบัว, ดู่ ,ผักแพว ,จาน, คำเนียม ,  http://bansamunprai.net/srisaket-kantararom.html
 "กันทรลักษ์" ,ตำบล บึงมะลู ,กุดเสลา, เมือง ,สังเม็ก ,น้ำอ้อม, ละลาย, รุง ,ตระกาจ, จานใหญ่ ,ภูเงิน, ชำ, กระแชง, โนนสำราญ ,หนองหญ้าลาด, เสาธงชัย ,ขนุน ,สวนกล้วย ,เวียงเหนือ ,ทุ่งใหญ่, ภูผาหมอก , http://bansamunprai.net/srisaket-kantharalak.html
 "ขุขันธ์" ,ตำบล กันทรารมย์ ,จะกง ,ใจดี ,ดองกำเม็ด ,โสน ,ปรือใหญ่ ,สะเดาใหญ่ ,ตาอุด ,ห้วยเหนือ ,ห้วยใต้ ,หัวเสือ ,ตะเคียน ,นิคมพัฒนา, โคกเพชร ,ปราสาท, สำโรงตาเจ็น , http://bansamunprai.net/srisaket-khukhan.html
"ห้วยสำราญ", กฤษณา ,ลมศักดิ์ ,หนองฉลอง, ศรีตระกูล ,ศรีสะอาด  , http://bansamunprai.net/srisaket-huaisamran.html
"ไพรบึง" ,ตำบล ไพรบึง, ดินแดง ,ปราสาทเยอ ,สำโรงพลัน ,สุขสวัสดิ์, โนนปูน ,  http://bansamunprai.net/srisaket-phraibueng.html
"ปรางค์กู่",  ตำบล พิมาย, กู่ ,หนองเชียงทูน, ตูม ,สมอ, โพธิ์ศรี, สำโรงปราสาท, ดู่ ,สวาย ,พิมายเหนือ , http://bansamunprai.net/srisaket-prangku.html
 "ขุนหาญ" ,ตำบล สิ ,บักดอง ,พราน, โพธิ์วงศ์ ,ไพร ,กระหวัน ,ขุนหาญ ,โนนสูง, กันทรอม, ภูฝ้าย, โพธิ์กระสังข์ ,ห้วยจันทร์  ,   http://bansamunprai.net/srisaket-khunhan.html
"ราษีไศล" ,ตำบล เมืองคง, เมืองแคน ,หนองแค, จิกสังข์ทอง, ด่าน ,ดู่ ,หนองอึ่ง ,บัวหุ่ง, ไผ่ ,ส้มป่อย ,หนองหมี ,หว้านคำ ,สร้างปี่ ,   http://bansamunprai.net/srisaket-rasisalai.html
"อุทุมพรพิสัย", ตำบล กำแพง ,อี่หล่ำ ,ก้านเหลือง, ทุ่งไชย, สำโรง, แขม, หนองไฮ ,ขะยูง ,ตาเกษ ,หัวช้าง ,รังแร้ง, แต้ ,แข้ ,โพธิ์ชัย ,ปะอาว, หนองห้าง, สระกำแพงใหญ่, โคกหล่าม, โคกจาน , http://bansamunprai.net/srisaket-uthumpornpisai.html
"บึงบูรพ์"  ,ตำบล เป๊าะ ,บึงบูรพ์ ,  http://bansamunprai.net/srisaket-buengbun.html
"ห้วยทับทัน" ,ตำบล ห้วยทับทัน, เมืองหลวง, กล้วยกว้าง, ผักไหม, จานแสนไชย ,ปราสาท,   http://bansamunprai.net/srisaket-huaithapthan.html
"โนนคูณ",  ตำบล โนนค้อ, บก ,โพธิ์ , หนองกุง ,เหล่ากวาง  ,  http://bansamunprai.net/srisaket-nonkhun.html
"ศรีรัตนะ"  ,ตำบล ศรีแก้ว ,พิงพวย ,สระเยาว์ ,ตูม, เสืองข้าว ,ศรีโนนงาม, สะพุง , http://bansamunprai.net/srisaket-sirattana.html
"น้ำเกลี้ยง"  ,ตำบล น้ำเกลี้ยง, ละเอาะ ,ตองปิด ,เขิน, รุ่งระวี, คูบ,  http://bansamunprai.net/srisaket-namkliang.html
"วังหิน"  ,ตำบล บุสูง, ธาตุ ,ดวนใหญ่ ,บ่อแก้ว ,ศรีสำราญ ,ทุ่งสว่าง ,วังหิน  ,โพนยาง , http://bansamunprai.net/srisaket-wanghin.html
"ภูสิงห์", ตำบล โคกตาล ,ห้วยตามอญ, ห้วยตึ๊กชู, ละลม, ตะเคียนราม ,ดงรัก ,ไพรพัฒนา, http://bansamunprai.net/srisaket-phusing.html
"เมืองจันทร์", ตำบล เมืองจันทร์,  ตาโกน, หนองใหญ่,   http://bansamunprai.net/srisaket-mueangchan.html
"เบญจลักษ์" , ตำบล เสียว ,หนองหว้า ,หนองงูเหลือม ,หนองฮาง ,ท่าคล้อ , http://bansamunprai.net/srisaket-benchalak.html
 "พยุห์" ,ตำบล พยุห์ ,พรหมสวัสดิ์ ,ตำแย, โนนเพ็ก ,หนองค้า , http://bansamunprai.net/srisaket-phayu.html
"โพธิ์ศรีสุวรรณ",  ตำบล โดด, เสียว, หนองม้า, ผือใหญ่, อีเซ , http://bansamunprai.net/srisaket-phosisuwan.html
"ศิลาลาด" ,ตำบล กุง ,คลีกลิ้ง ,หนองบัวดง, โจดม่วง,  http://bansamunprai.net/srisaket-silalat.html


  จังหวัด,"สุรินทร์",ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756 , http://bansamunprai.net/surin.html
อำเภอ  "เมือง",ในเมือง,ตั้งใจ,เพี้ยราม,นาดี ,ท่าสว่าง, สลักได ,ตาอ็อง, สำโรง ,แกใหญ่, นอกเมือง, คอโค ,สวาย, เฉนียง, เทนมีย์ ,นาบัว, เมืองที, ราม, บุฤาษี, ตระแสง, แสลงพันธ์ ,กาเกาะ,  http://bansamunprai.net/surin-muang.html
  "ชุมพลบุรี " , ตำบล ชุมพลบุรี, นาหนองไผ่, ไพรขลา, ศรีณรงค์ ,ยะวึก, เมืองบัว, สระขุด, กระเบื้อง,หนองเรือ , http://bansamunprai.net/surin-chumphonburi.html
"ท่าตูม" ,ตำบล ท่าตูม ,กระโพ, พรมเทพ, โพนครก, เมืองแก ,บะ ,หนองบัว ,บัวโคก ,หนองเมธี ,ทุ่งกุลา , http://bansamunprai.net/surin-thathum.html
 "จอมพระ" ,ตำบล จอมพระ, เมืองลีง ,กระหาด ,บุแกรง ,หนองสนิท, บ้านผือ ,ลุ่มระวี, ชุมแสง, เป็นสุข ,  http://bansamunprai.net/surin-jompra.html
"ปราสาท" ,ตำบล กังแอน, ทมอ, ไพล, ปรือ ,ทุ่งมน, ตาเบา ,หนองใหญ่ ,โคกยาง ,โคกสะอาด, บ้านไทร ,โชคนาสาม, เชื้อเพลิง, ปราสาททนง, ตานี ,บ้านพลวง, กันตรวจระมวล, สมุด ,ประทัดบุ , http://bansamunprai.net/surin-prasat.html
 "กาบเชิง" , ตำบล กาบเชิง, คูตัน ,ด่าน, แนงมุด, โคกตะเคียน, ตะเคียน, http://bansamunprai.net/surin-kabcheng.html
"รัตนบุรี" ,ตำบล รัตนบุรี ,ธาตุ, แก, ดอนแรด ,หนองบัวทอง ,หนองบัวบาน ,ไผ่ ,เบิด, น้ำเขียว, กุดขาคีม ,ยางสว่าง ,ทับใหญ่ ,   http://bansamunprai.net/surin-rattanaburi.html
"สนม" , ตำบล สนม, โพนโก ,หนองระฆัง ,นานวน, แคน ,หัวงัว ,หนองอียอ , http://bansamunprai.net/surin-sanom.html
"ศีขรภูมิ" ,ตำบล ระแงง ,ตรึม ,จารพัต, ยาง, แตล ,หนองบัว ,คาละแมะ ,หนองเหล็ก ,หนองขวาว ,ช่างปี่ ,กุดหวาย ,ขวาวใหญ่ ,นารุ่ง, ตรมไพร, ผักไหม, http://bansamunprai.net/surin-sikhoraphum.html
"สังขะ", ตำบล สังขะ, ขอนแตก ,ดม ,พระแก้ว, บ้านจารย์ ,กระเทียม, สะกาด ,ตาตุม ,ทับทัน, ตาคง ,บ้านชบ, เทพรักษา, http://bansamunprai.net/surin-sangka.html
"ลำดวน" ,ตำบล ลำดวน, โชคเหนือ ,อู่โลก ,ตรำดม, ตระเปียงเตีย,   http://bansamunprai.net/surin-lamduan.html
"สำโรงทาบ", ตำบล สำโรงทาบ ,หนองไผ่ล้อม ,กระออม, หนองฮะ ,ศรีสุข, เกาะแก้ว ,หมื่นศรี, เสม็จ ,สะโน ,ประดู่ ,  http://bansamunprai.net/surin-samrongthap.html
"บัวเชด",  ตำบล บัวเชด, สะเดา ,จรัส ,ตาวัง, อาโพน, สำเภาลูน,  http://bansamunprai.net/surin-buachet.html
"พนมดงรัก" , ตำบล บักได, โคกกลาง, จีกแดก ,ตาเมียง ,  http://bansamunprai.net/surin-phanomdongrak.html
"ศรีณรงค์" , ตำบล ณรงค์, แจนแวน ,ตรวจ ,หนองแวง, ศรีสุข,  http://bansamunprai.net/surin-sinarong.html
"เขวาสินรินทร์ " , ตำบล เขวาสินรินทร์ ,บึง ,ตากูก, ปราสาททอง ,บ้านแร่ , http://bansamunprai.net/surin-kaewasinrin.html
"โนนนารายณ์ " , ตำบล คำผง ,โนน ,ระเวียง ,หนองเทพ ,หนองหลวง ,  http://bansamunprai.net/surin-nonnarai.html

 จังหวัด,"หนองบัวลำภู" , ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/nongbualamphu.html
อำเภอ "เมือง",หนองบัว,หนองภัยศูนย์,โพธิ์ชัย,หนองสวรรค์ ,หัวนา,บ้านขาม,นามะเฟือง,บ้านพร้าว,โนนขมิ้น,ลำภู ,กุดจิก,โนนทัน,นาคำไฮ ,ป่าไม้งาม,หนองหว้า, http://bansamunprai.net/nongbualamphu-muang.html
"นากลาง",ตำบล นากลาง ,ด่านช้าง, กุดดินจี่,  ฝั่งแดง, เก่ากลอย, โนนเมือง, อุทัยสวรรค์,ดงสวรรค์ , กุดแห่, http://bansamunprai.net/nongbualamphu-naklang.html
"โนนสัง",ตำบล โนนสัง, บ้านถิ่น ,หนองเรือ ,กุดดู่ ,บ้านค้อ ,โนนเมือง ,โคกใหญ่, โคกม่วง ,นิคมพัฒนา, ปางกู่ , http://bansamunprai.net/nongbualamphu-nonsung.html
"ศรีบุญเรือง",ตำบล เมืองใหม่, ศรีบุญเรือง ,หนองบัวใต้ ,กุดสะเทียน ,นากอก ,โนนสะอาด, ยางหล่อ, โนนม่วง ,หนองกุงแก้ว ,หนองแก ,ทรายทอง, หันนางาม,  http://bansamunprai.net/nongbualamphu-sribunrueang.html
"สุวรรณคูหา",ตำบล นาสี ,บ้านโคก, นาดี ,นาด่าน, ดงมะไฟ, สุวรรณคูหา, บุญทัน ,กุดผึ้ง. http://bansamunprai.net/nongbualamphu-suwannakhuha.html
"นาวัง",ตำบล นาเหล่า, นาแก, วังทอง ,วังปลาป้อม, เทพคีรี , http://bansamunprai.net/nongbualamphu-nawang.html


 ,"อุดรธานี" , ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756 ,  http://bansamunprai.net/udonthani.html
อำเภอ  "เมือง", ตำบล หมากแข้ง,  นิคมสงเคราะห์ ,บ้านขาว ,หนองบัว, บ้านตาด, โนนสูง, หมูม่น, เชียงยืน, หนองนาคำ, กุดสระ, นาดี ,บ้านเลื่อม, เชียงพิณ ,สามพร้าว, หนองไฮ ,นาข่า ,
 
http://bansamunprai.net/udonthani-muang.html
"บ้านจั่น" , ตำบล  หนองขอนกว้าง ,โคกสะอาด ,นากว้าง, หนองไผ่  ,
http://bansamunprai.net/udonthani-banchan.html
 "กุดจับ"  ,ตำบล กุดจับ ,ปะโค ,ขอนยูง, เชียงเพ็ง ,สร้างก่อ, เมืองเพีย ,ตาลเลียน , 
http://bansamunprai.net/udonthani-kutchap.html
"หนองวัวซอ", ตำบล หมากหญ้า, หนองอ้อ, อูบมุง ,กุดหมากไฟ ,น้ำพ่น ,หนองบัวบาน , โนนหวาย ,หนองวัวซอ, 
http://bansamunprai.net/udonthani-nongwuaso.html
"กุมภวาปี" , ตำบล ตูมใต้,  พันดอน ,เวียงคำ, แชแล, เชียงแหว ,ห้วยเกิ้ง ,เสอเพลอ ,สีออ, ปะโค ,ผาสุก, ท่าลี่ ,กุมภวาปี ,หนองหว้า , 
http://bansamunprai.net/udonthani-kumphawapi.html
 "โนนสะอาด" , ตำบล โนนสะอาด ,บุ่งแก้ว ,โพธิ์ศรีสำราญ ,ทมนางาม ,หนองกุงศรี ,โคกกลาง , 
http://bansamunprai.net/udonthani-nonsaat.html
"หนองหาน", ตำบล หนองหาน ,หนองเม็ก ,พังงู, สะแบง ,สร้อยพร้าว ,บ้านเชียง, บ้านยา ,โพนงาม, ผักตบ ,หนองไผ่ ,ดอนหายโศก, หนองสระปลา , 
http://bansamunprai.net/udonthani-nhonghan.html
 "ทุ่งฝน", ตำบล ทุ่งฝน, ทุ่งใหญ่, นาชุมแสง, นาทม  , 
http://bansamunprai.net/udonthani-thungfon.html
 "ไชยวาน" ,ตำบล ไชยวาน, หนองหลัก, คำเลาะ ,โพนสูง , 
http://bansamunprai.net/udonthani-chaiwan.html
 "ศรีธาตุ" , ตำบล ศรีธาตุ ,จำปี ,บ้านโปร่ง ,หัวนาคำ, หนองนกเขียน, นายูง, ตาดทอง ,  
http://bansamunprai.net/udonthani-sithat.html
 "วังสามหมอ" , ตำบล หนองกุงทับม้า, หนองหญ้าไซ ,บะยาว ,ผาสุก, คำโคกสูง ,วังสามหมอ,    
http://bansamunprai.net/udonthani-wangsammor.html
 "บ้านดุง" , ตำบล ศรีสุทโธ ,บ้านดุง, ดงเย็น ,โพนสูง ,อ้อมกอ, บ้านจันทน์ ,บ้านชัย ,นาไหม, ถ่อนนาลับ, วังทอง ,บ้านม่วง ,บ้านตาด, นาคำ,  
http://bansamunprai.net/udonthani-bandung.html
"บ้านผือ"  ,ตำบล บ้านผือ ,หายโศก ,เขือน้ำ ,คำบง ,โนนทอง, ข้าวสาร, จำปาโมง, กลางใหญ่, เมืองพาน ,คำด้วง ,หนองหัวคู, บ้านค้อ, หนองแวง , 
http://bansamunprai.net/udonthani-banphue.html
"น้ำโสม", ตำบล นางัว ,น้ำโสม ,หนองแวง ,บ้านหยวก, โสมเยี่ยม, ศรีสำราญ ,สามัคคี  ,
http://bansamunprai.net/udonthani-namsom.html
"เพ็ญ" , ตำบล เพ็ญ ,บ้านธาตุ, นาพู่, เชียงหวาง ,สุมเส้า, นาบัว, บ้านเหล่า, จอมศรี, เตาไห, โคกกลาง, สร้างแป้น ,
http://bansamunprai.net/udonthani-phen.html
"สร้างคอม", ตำบล สร้างคอม, เชียงดา ,บ้านยวด ,บ้านโคก, นาสะอาด ,บ้านหินโงม, 
http://bansamunprai.net/udonthani-sangkhom.html
"หนองแสง", ตำบล หนองแสง, แสงสว่าง ,นาดี ,ทับกุง , 
http://bansamunprai.net/udonthani-nongsaeng.html
"นายูง"  ,ตำบล นายูง, บ้านก้อง ,นาแค ,โนนทอง , 
http://bansamunprai.net/udonthani-nayung.html
  "พิบูลย์รักษ์" , ตำบล บ้านแดง, นาทราย ,ดอนกลอย  , 
http://bansamunprai.net/udonthani-phibunrak.html
"กู่แก้ว",  ตำบล บ้านจีต, โนนทองอินทร์ ,ค้อใหญ่, คอนสาย  , 
http://bansamunprai.net/udonthani-kukaeo.html
"ประจักษ์ศิลปาคม", ตำบล นาม่วง ,ห้วยสามพาด, อุ่มจาน ,  
http://bansamunprai.net/udonthani-prachaksinlapakhom.html


"ภาคกลาง" ,
."จังหวัด"  "กรุงเทพ" , ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-432-3756 , http://bansamunprai.net/bangkok.html 
เขต "พระนคร" ,
http://bansamunprai.net/bangkok-pranakorn.html
แขวง พระบรมมหาราชวัง ,วังบูรพาภิรมย์ ,วัดราชบพิธ, สำราญราษฎร์, ศาลเจ้าพ่อเสือ, เสาชิงช้า ,บวรนิเวศ, ตลาดยอด ,ชนะสงคราม ,บ้านพรานถม ,บางขุนพรหม ,วัดสามพระยา,    
"ดุสิต", แขวง ดุสิต, วชิรพยาบาล, สวนจิตรลดา, สี่แยกมหานาค,  ถนนนครไชยศรี,
http://bansamunprai.net/bangkok-dusit.html
"หนองจอก", แขวง กระทุ่มราย, หนองจอก, คลองสิบ, คลองสิบสอง, โคกแฝด ,คู้ฝั่งเหนือ, ลำผักชี, ลำต้อยติ่ง ,
http://bansamunprai.net/bangkok-nongjok.html
"บางรัก",  แขวง, มหาพฤฒาราม, สีลม ,สุริยวงศ์, บางรัก, สี่พระยา,
http://bansamunprai.net/bangkok-bangrak.html     
"บางเขน", แขวง ,อนุสาวรีย์, ท่าแร้ง,
http://bansamunprai.net/bangkok-bangkan.html 
"บางกะปิ", แขวง คลองจั่น,  หัวหมาก,
http://bansamunprai.net/bangkok-bangkapi.html     
"ปทุมวัน", แขวง รองเมือง, วังใหม่, ปทุมวัน, ลุมพินี, ศูนย์หัตถกรรมร้านนารายณ์ภัณฑ์ ,
http://bansamunprai.net/bangkok-pathumwan.html  
"ป้อมปราบศัตรูพ่าย", แขวง ป้อมปราบ, วัดเทพศิรินทร์, คลองมหานาคบ้านบาตร,  วัดโสมนัส ,
http://bansamunprai.net/bangkok-pomprab.html
"พระโขนง",  แขวง บางจาก ,
http://bansamunprai.net/bangkok-prakanong.html
"มีนบุรี" , แขวง มีนบุรี, แสนแสบ,
http://bansamunprai.net/bangkok-minburi.html 
"ลาดกระบัง", แขวง ลาดกระบัง, คลองสองต้นนุ่น, คลองสามประเวศ, ลำปลาทิว, ทับยาว, ขุมทอง,
http://bansamunprai.net/bangkok-ladkrabung.html
"ยานนาวา", แขวง ช่องนนทรี,  บางโพงพาง,
http://bansamunprai.net/bangkok-yannawa.html
"สัมพันธวงศ์", แขวง จักรวรรดิ, สัมพันธวงศ์, ตลาดน้อย,
http://bansamunprai.net/bangkok-sampantawong.html 
"พญาไท",  แขวง สามเสนใน ,
http://bansamunprai.net/bangkok-phayathai.html
"ธนบุรี", แขวง วัดกัลยาณ์,  หิรัญรูจี, บางยี่เรือ, บุคคโล, ตลาดพลู, ดาวคะนอง, สำเหร่,
http://bansamunprai.net/bangkok-thonburi.html 
"บางกอกใหญ่", แขวง วัดอรุณ, วัดท่าพระ,
http://bansamunprai.net/bangkok-bangkokyai.html
"ห้วยขวาง", แขวง ห้วยขวาง, บางกะปิ ,สามเสนนอก,
http://bansamunprai.net/bangkok-huaykwang.html
"คลองสาน", แขวง สมเด็จเจ้าพระยา,  คลองสาน, บางลำภูล่าง,  คลองต้นไทร ,
http://bansamunprai.net/bangkok-klongsan.html
"ตลิ่งชัน",  แขวง คลองชักพระ, ตลิ่งชัน, ฉิมพลี, บางพรม ,บางระมาด ,ทวีวัฒนา ,บางเชือกหนัง, ศาลาธรรมสพน์ ,
http://bansamunprai.net/bangkok-talingchan.html
"บางกอกน้อย",  แขวง, ศิริราช, บ้านช่างหล่อ, บางขุนนนท์, บางขุนศรี,  อรุณอมรินทร์,
http://bansamunprai.net/bangkok-bangkoknoi.html
"บางขุนเทียน", แขวง ท่าข้าม,  แสมดำ,
http://bansamunprai.net/bangkok-bangkhuntien.html 
"ภาษีเจริญ", แขวง บางหว้า, บางด้วน ,บางจาก, บางแวก, คลองขวาง, ปากคลองภาษีเจริญ,คูหาสวรรค์ , 
http://bansamunprai.net/bangkok-phasijaroen.html
"หนองแขม", แขวง หลักสอง, หนองแขม, หนองค้างพลู,
http://bansamunprai.net/bangkok-nongkham.html
"ราษฎร์บูรณะ", แขวงราษฎร์บูรณะ, บางปะกอก ,
http://bansamunprai.net/bangkok-ratburana.html
"บางพลัด" ,แขวง บางพลัด ,บางอ้อ ,บางบำหรุ ,บางยี่ขัน,
http://bansamunprai.net/bangkok-bangplad.html
"ดินแดง",แขวง ดินแดง,
http://bansamunprai.net/bangkok-dindaeng.html
"บึงกุ่ม", แขวง คลองกุ่ม,
http://bansamunprai.net/bangkok-buengkum.html
"สาทร" ,แขวง ทุ่งวัดดอน, ยานนาวา,ทุ่งมหาเมฆ ,
http://bansamunprai.net/bangkok-sathorn.html
"บางซื่อ" , แขวง บางซื่อ ,
http://bansamunprai.net/bangkok-bangsue.html
"จตุจักร", แขวง ลาดยาว, เสนานิคม, จันทรเกษม ,จอมพล ,จตุจักร,
http://bansamunprai.net/bangkok-jatujak.html 
"บางคอแหลม", แขวง บางคอแหลม, วัดพระยาไกร,บางโคล่ ,
http://bansamunprai.net/bangkok-bangkohlam.html
"ประเวศ", แขวง ประเวศ ,หนองบอน, ดอกไม้  ,สวนหลวง ,
http://bansamunprai.net/bangkok-prawas.html
"คลองเตย" ,แขวง คลองเตย, คลองตัน,  พระโขนง,  คลองเตยเหนือ,
http://bansamunprai.net/bangkok-klongtoey.html
"สวนหลวง", แขวง สวนหลวง ,
http://bansamunprai.net/bangkok-suanluang.html
"จอมทอง" ,แขวง บางขุนเทียน, บางค้อ ,บางมด , จอมทอง ,
http://bansamunprai.net/bangkok-jomthong.html
"ดอนเมือง", แขวง ตลาดบางเขน, สีกัน , ทุ่งสองห้อง ,
http://bansamunprai.net/bangkok-donmuang.html
"ราชเทวี",  แขวง ทุ่งพญาไท,  ถนนพญาไท , ถนนเพชรบุรี, มักกะสัน ,
http://bansamunprai.net/bangkok-rachatewi.html
"ลาดพร้าว" ,แขวง ลาดพร้าว , จรเข้บัว ,
http://bansamunprai.net/bangkok-ladprao.html
"วัฒนา" , แขวง คลองเตยเหนือ, คลองตันเหนือ, พระโขนงเหนือ ,
http://bansamunprai.net/bangkok-watthana.html
"บางแค", แขวง บางแค , บางแคเหนือ, บางไผ่ ,หลักสอง ,
http://bansamunprai.net/bangkok-bangka.html
"หลักสี่" , แขวง ทุ่งสองห้อง, ตลาดบางเขน ,
http://bansamunprai.net/bangkok-laksi.html
"สายไหม", แขวง สายไหม, ออเงิน ,คลองถนน,
http://bansamunprai.net/bangkok-saimai.html
"คันนายาว", แขวง คันนายาว,
http://bansamunprai.net/bangkok-kannayao.html
"สะพานสูง", แขวง สะพานสูง ,
http://bansamunprai.net/bangkok-sapansung.html
"วังทองหลาง" , แขวงวังทองหลาง,
http://bansamunprai.net/bangkok-wangthonglang.html
"คลองสามวา", แขวง สามวาตะวันตก , สามวาตะวันออก, บางชัน ,ทรายกองดิน, ทรายกองดินใต้ ,
http://bansamunprai.net/bangkok-klongsamwa.html
"บางนา",  แขวง บางนา,
http://bansamunprai.net/bangkok-bangna.html
"ทวีวัฒนา",  แขวง ทวีวัฒนา, ศาลาธรรมสพน์ ,
http://bansamunprai.net/bangkok-taweewatthana.html   
"ทุ่งครุ" , แขวง บางมด,  ทุ่งครุ ,http://bansamunprai.net/bangkok-thungkhru.html
"บางบอน" ,แขวง บางบอน,
http://bansamunprai.net/bangkok-bangbon.html
 


,"ฉะเชิงเทรา" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-432-3756 , http://bansamunprai.net/chachcengsao.html 
"เมือง",หน้าเมือง,ท่าไข่,บ้านใหม่,คลองนา,บางตีนเป็ด,บางไผ่,คลองจุกกระเฌอ,บางแก้ว,บางขวัญ,คลองนครเนื่องเขต,วังตะเคียน,โสธรบางพระ ,บางกระไห ,หนามแดง,คลองเปรง ,คลองอุดมชลจร,คลองหลวงแพ่ง ,บางเตย , http://bansamunprai.net/chachcengsao-muang.html
"บางคล้า" , ตำบล บางคล้า, บางสวน ,บางกระเจ็ด, ปากน้ำ ,ท่าทองหลาง ,สาวชะโงก, เสม็ดเหนือ, เสม็ดใต้ ,หัวไทร, http://bansamunprai.net/chachcengsao-bangkhla.html
"บางน้ำเปรี้ยว", ตำบล บางน้ำเปรี้ยว, บางขนาก, สิงโตทอง ,หมอนทอง ,บึงน้ำรักษ์, ดอนเกาะกา, โยธะกา, ดอนฉิมพลี ,ศาลาแดง ,โพรงอากาศ, http://bansamunprai.net/chachcengsao-bangnumpreaw.html
"บางปะกง" ,ตำบล บางปะกง, ท่าสะอ้าน, บางวัว ,บางสมัคร, บางผึ้ง, บางเกลือ, สองคลอง, หนองจอก, พิมพา, ท่าข้าม, หอมศีล,  เขาดิน,  http://bansamunprai.net/chachcengsao-bangpakung.html
"บ้านโพธิ์ " ,ตำบล บ้านโพธิ์ , เกาะไร่ ,คลองขุด ,คลองบ้านโพธิ์ ,คลองประเวศ, ดอนทราย, เทพราช, ท่าพลับ ,หนองตีนนก, หนองบัว, บางซ่อน ,, http://bansamunprai.net/chachcengsao-banpho.html
"บางกรูด"  ,แหลมประดู่,  ลาดขวาง, สนามจันทร์,  แสนภูดาษ, สิบเอ็ดศอก, http://bansamunprai.net/chachcengsao-bangkrud.html
"พนมสารคาม", ตำบล เกาะขนุน, บ้านซ่อง, พนมสารคาม, เมืองเก่า, หนองยาว, ท่าถ่าน, หนองแหน ,เขาหินซ้อน, , http://bansamunprai.net/chachcengsao-panomsarakam.html
"ราชสาส์น" , ตำบล บางคา, เมืองใหม่ , ดงน้อย , http://bansamunprai.net/chachcengsao-ratchasan.html
"สนามชัยเขต"  ,ตำบล คู้ยายหมี, ท่ากระดาน, ทุ่งพระยา , ลาดกระทิง , http://bansamunprai.net/chachcengsao-sanamchaiket.html
"แปลงยาว" ,ตำบล แปลงยาว , วังเย็น, หัวสำโรง ,หนองไม้แก่น, http://bansamunprai.net/chachcengsao-plangyao.html
"ท่าตะเกียบ",  ตำบล ท่าตะเกียบ, คลองตะเกรา, http://bansamunprai.net/chachcengsao-thatakeab.html
"คลองเขื่อน",  ตำบล ก้อนแก้ว, คลองเขื่อน, บางเล่า ,บางโรง, บางตลาด, http://bansamunprai.net/chachcengsao-klongkaen.html

,"นครนายก" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-432-3756 , http://bansamunprai.net/nakhonnayok.html
อำเภอ  "เมือง", ตำบล นครนายก, ท่าช้าง ,บ้านใหญ่, วังกระโจม, ท่าทราย ,ดอนยอ, ศรีจุฬา, ดงละคร, ศรีนาวา ,สาริกา ,หินตั้ง, เขาพระ, พรหมณี ,  http://bansamunprai.net/nakhonnayok-muang.html
"ปากพลี", ตำบล เกาะหวาย, เกาะโพธิ์, ปากพลี, โคกกรวด, ท่าเรือ, หนองแสง ,นาหินลาด, http://bansamunprai.net/nakhonnayok-pakplee.html
"บ้านนา" ,ตำบล บ้านนา ,บ้านพร้าว, บ้านพริก ,อาษา ,ทองหลาง, บางอ้อ ,พิกุลออก ,ป่าขะ, เขาเพิ่ม, ศรีกะอาง,   http://bansamunprai.net/nakhonnayok-banna.html
 "องครักษ์" ,ตำบล พระอาจารย์, บึงศาล, ศรีษะกระบือ ,โพธิ์แทน ,บางสมบูรณ์ ,ทรายมูล ,บางปลากด, บางลูกเสือ, องครักษ์, ชุมพล,  คลองใหญ่, http://bansamunprai.net/nakhonnayok-ongkharak.html


 ,"นนทบุรี" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-432-3756 , http://bansamunprai.net/nonthaburi.html
อำเภอ "เมือ",  ตำบล สวนใหญ่ ,ตลาดขวัญ ,บางเขน, บางกระสอ, ท่าทราย ,บางไผ่ ,บางศรีเมือง, บางกร่าง, ไทรม้า ,บางรักน้อย ,
http://bansamunprai.net/nonthaburi-muang.html
"บางกรวย", ตำบล วัดชลอ, บางกรวย, บางสีทอง, บางขนุน ,บางขุนกอง, บางคูเวียง , มหาสวัสดิ์ ,ปลายบาง, ศาลากลาง, http://bansamunprai.net/nonthaburi-bangkroy.html
"บางใหญ่" , ตำบล บางม่วง, บางแม่นาง, บางเลน, เสาธงหิน, บางใหญ่ ,บ้านใหม่, http://bansamunprai.net/nonthaburi-bangyai.html
"บางบัวทอง", ตำบล โสนลอย, บางบัวทอง, บางรักใหญ่, บางคูรัด ,ละหาร ,ลำโพ ,พิมลราช, บางรักพัฒนา, http://bansamunprai.net/nonthaburi-bangbuathong.html
"ไทรน้อย" ,ตำบล ไทรน้อย, ราษฎร์นิยม, หนองเพรางาย, ไทรใหญ่ ,ขุนศรี ,คลองขวาง, ทวีวัฒนา, http://bansamunprai.net/nonthaburi-thainoi.html
"ปากเกร็ด",  ตำบล ปากเกร็ด, บางตลาด ,บ้านใหม่, บางพูด ,บางตะไนย์, คลองพระอุดม, ท่าอิฐ, เกาะเกร็ด ,อ้อมเกร็ด ,คลองข่อย, บางพลับ, คลองเกลือ,  http://bansamunprai.net/nonthaburi-pakkred.html


 ,"อยุธยา" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-432-3756 ,  http://bansamunprai.net/ayuthaya.html 
อำเภอ "พระนครศรีอยุธยา",ประตูชัย,กะมัง,หอรัตนไชย,หัวรอ,ท่าวาสุกรี,ไผ่ลิง,ปากกราน,ภูเขาทอง,สำเภาล่ม,สวนพริก,คลองตะเคียน,วัดตูม,หันตรา,ลุมพลี,บ้านใหม่,บ้านเกาะ,คลองสวนพลู ,คลองสระบัว ,เกาะเรียน,บ้านป้อม,บ้านรุม,
 http://bansamunprai.net/ayutthaya-muang.html 
"ท่าเรือ", "ท่าเรือ" , ตำบล ท่าเรือ, จำปา ,ท่าหลวง ,บ้านร่อม, ศาลาลอย, วังแดง, โพธิ์เอน ,ปากท่า ,หนองขนาก, ท่าเจ้าสนุก, http://bansamunprai.net/ayutthaya-tharua.html 
"นครหลวง", ตำบล นครหลวง ,ท่าช้าง ,บ่อโพง ,บ้านชุ้ง ,ปากจั่น ,บางระกำ ,บางพระครู, แม่ลา ,หนองปลิง ,คลองสะแก, สามไถ, พระนอน, http://bansamunprai.net/ayutthaya-nakhonluang.html 
 "บางไทร"  ,ตำบล บางไทร ,บางพลี ,นามชัย,บ้านแป้ง, หน้าไม้ ,บางยี่โท, แคออก, แคตก ,ช่างเหล็ก ,กระแชง, บ้างกลึง, ช้างน้อย,ห่อหมก, ไผ่พระ, กกแก้วบูรพา ,   
ไม้ตรา , บ้านม้า ,บ้านเกาะ ,ราชคราม, ช้างใหญ่ ,โพแตง ,เชียงรากน้อย,โคกช้าง , http://bansamunprai.net/ayutthaya-bangsai.html 
"บางบาล" ,ตำบล บางบาล, วัดยม ,ไทรน้อย ,สะพานไทย, มหาพราหมณ์ ,กบเจา ,บ้านคลัง, พระขาว ,น้ำเต้า ,ทางช้าง ,วัดตะกู ,บางหลวง ,บางหลวงโดด ,บางหัก ,บางชะนี ,บ้านกุ่ม, http://bansamunprai.net/ayutthaya-bangbal.html 
"บางปะอิน" , ตำบล บ้านเลน ,เชียงรากน้อย, บ้านโพ ,บ้านกรด ,บางกระสั้น, คลองจิก ,บ้านหว้า ,วัดยม ,บางประแดง ,สามเรือน, เกาะเกิด ,บ้านพลับ ,บ้านแป้ง,    
ตำบล คุ้งลาน , ตลิ่งชัน ,บ้านสร้าง ,ตลาดเกรียบ ,ขนอนหลวง, http://bansamunprai.net/ayutthaya-bangpain.html 
 "บางปะหัน", ตำบล บางปะหัน, ขยาย ,บางเดื่อ, เสาธง, ทางกลาง, บางเพลิง ,หันสัง, บางนางร้า ,ตานิม ,ทับน้ำ ,บ้านม้า, ขวัญเมือง ,บ้านลี่ ,โพธิ์สามต้น, พุทเลา ,ตาลเอน ,บ้านขล้อ, http://bansamunprai.net/ayutthaya-bangpahan.html 
"ผักไห่",ตำบล ผักไห่ ,อมฤต ,บ้านแค, ลาดน้ำเค็ม ,ตาลาน ,ท่าดินแดง, ดอนลาน ,นาคู, กุฎี ,ลำตะเคียน ,โคกช้าง, จักราช, หนองน้ำใหญ่, ลาดชิด ,หน้าโคก ,บ้านใหญ่ , http://bansamunprai.net/ayutthaya-phakhai.html 
 "ภาชี" ,ตำบล ภาชี, โคกม่วง, ระโสม, หนองน้ำใส, ดอนหญ้านาง, ไผ่ล้อม ,กระจิว ,พระแก้ว, http://bansamunprai.net/ayutthaya-pachee.html 
"ลาดบัวหลวง" ,ตำบล ลาดบัวหลวง ,หลักชัย ,สามเมือง ,พระยาบันลือ ,สิงหนาท, คู้สลอด,  คลองพระยาบันลือ, http://bansamunprai.net/ayutthaya-ladbualuang.html 
"วังน้อย" ,ตำบล ลำตาเสา ,บ่อตาโล่ ,วังน้อย, ลำไทร, สนับทึบ, พยอม, หันตะเภา ,วังจุฬา, ข้าวงาม ,ชะแมบ , http://bansamunprai.net/ayutthaya-wangnoi.html 
"เสนา" ,ตำบล เสนา, บ้านแพน, เจ้าเจ็ด ,สามกอ ,บางนมโค ,หัวเวียง, มารวิชัย ,บ้านโพธิ์ ,รางจรเข้, บ้านกระทุ่ม, บ้านแถว, ชายนา, สามตุ่ม ,ลาดงา, ดอนทอง ,บ้านหลวง, เจ้าเสด็จ, http://bansamunprai.net/ayutthaya-sena.html 
"บางซ้าย", ตำบล บางซ้าย, แก้วฟ้า ,เต่าเล่า ,ปลายกลัด, เทพมงคล ,วังพัฒนา , http://bansamunprai.net/ayutthaya-bangsai.html 
 "อุทัย" ,ตำบล คานหาม, บ้านช้าง, สามบัณฑิต ,บ้านหีบ ,หนองไม้ซุง, อุทัย, เสนา ,หนองน้ำส้ม, โพสาวหาญ,ธนู ,ข้าวเม่า, http://bansamunprai.net/ayutthaya-uthai.html 
"มหาราช" , ตำบล หัวไผ่ ,กะทุ่ม, มหาราช, น้ำเต้า ,บางนา, โรงช้าง, เจ้าปลุก ,พิตเพียน ,บ้านนา, บ้านขวาง ,ท่าตอ ,บ้านใหม่ , http://bansamunprai.net/ayutthaya-maharat.html 
"บ้านแพรก" ,ตำบล บ้านแพรก, บ้านใหม่, สำพะเนียง, คลองน้อย, สองห้อง , http://bansamunprai.net/ayutthaya-banprek.html 

 จังหวัด, "ปราจีนบุรี" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-432-3756 , http://bansamunprai.net/prachinburi.html 
อำเภอ "เมือง" ,ตำบล หน้าเมือง ,รอบเมือง, วัดโบสถ์, บางเดชะ ,ท่างาม ,บางบริบูรณ์, ดงพระราม ,บ้านพระ ,โคกไม้ลาย, ไม้เค็ด ,ดงขี้เหล็ก, เนินหอม, โนนห้อม,http://bansamunprai.net/prachinburi-muang.html
 "กบินทร์บุรี " ,ตำบล กบินทร์, เมืองเก่า, วังดาล, นนทรี ,ย่านรี ,วังตะเคียน ,หาดนางแก้ว, ลาดตะเคียน ,บ้านนา ,บ่อทอง, หนองกี่ ,นาแขม ,เขาไม้แก้ว ,วังท่าช้าง , http://bansamunprai.net/prachinburi-kabinburi.html.html
 "นาดี" ,ตำบล นาดี, สำพันตา, สะพานหิน, ทุ่งโพธิ์, แก่งดินสอ, บุพราหมณ์ , http://bansamunprai.net/prachinburi-nade.html
  "บ้านสร้าง" ,ตำบล บ้านสร้าง, บางกระเบา ,บางเตย, บางยาง, บางแตน, บางพลวง, บางปลาร้า, บางขาม ,กระทุ่มแพ้ว , http://bansamunprai.net/prachinburi-bansang.html
 "ประจันตคาม",  ตำบล ประจันตคาม, เกาะลอย ,บ้านหอย ,หนองแสง ,ดงบัง, คำโตนด, บุฝ้าย, หนองแก้ว ,โพธิ์งาม , http://bansamunprai.net/prachinburi-prachantakam.html
  "ศรีมหาโพธิ ", ตำบล ศรีมหาโพธิ, สัมพันธ์ ,บ้านทาม ,ท่าตูม ,บางกุ้ง ,ดงกระทงยาม, หนองโพรง, หัวหว้า, หาดยาง, กรอกสมบูรณ์ , http://bansamunprai.net/prachinburi-srimahapo.html
  "ศรีมโหสถ", ตำบล โคกปีบ, โคกไทย ,คู้ลำพัน, ไผ่ชะเลือด , http://bansamunprai.net/prachinburi-srimahosod.html


 ,"ราชบุรี"ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-432-3756 , http://bansamunprai.net/ratchaburi.html 
อำเภอ "เมือง", ตำบล หน้าเมือง, เจดีย์หัก, ดอนตะโก, หนองกลางนา ,ห้วยไผ่, คุ้งน้ำวน ,คุ้งกระถิน, อ่างทอง,โคกหม้อ, สามเรือน ,พิกุลทอง, น้ำพุ ,ดอนแร่ ,หินกอง, http://bansamunprai.net/ratchaburi-muang.html
 "เขาแร้ง", เกาะพลับพลา, หลุมดิน, บางป่า, คูบัว, ท่าราบ, บ้านไร่ ,หลักเมือง, http://bansamunprai.net/ratchaburi-khaorang.html
"จอมบึง",ตำบล จอมบึง, ปากช่อง ,เบิกไพร, ด่านทับตะโก, แก้มอ้น ,รางบัว, http://bansamunprai.net/ratchaburi-jombung.html
"สวนผึ้ง",  ตำบล สวนผึ้ง ,ป่าหวาย ,ท่าเคย, ตะนาวศรี, http://bansamunprai.net/ratchaburi-suanphung.html
"ดำเนินสะดวก", ตำบล ดำเนินสะดวก, ประสาทสิทธิ์ ,ศรีสุราษฎร์ ,ตาหลวง ,ดอนกรวย ,ดอนคลัง, บัวงาม ,บ้านไร่, แพงพวย, สี่หมื่น, ท่านัด ,ขุนพิทักษ์ ,ดอนไผ่ , http://bansamunprai.net/ratchaburi-dumnernsadao.html
 "บ้านโป่ง", ตำบล บ้านโป่ง ,ท่าผา ,กรับใหญ่ ,ปากแรต ,หนองกบ, หนองอ้อ ,ดอนกระเบื้อง, สวนกล้วย ,นครชุมน์ ,บ้านม่วง ,คุ้งพยอม ,หนองปลาหมอ ,เขาขลุง, เบิกไพร ,ลาดบัวขาว, http://bansamunprai.net/ratchaburi-banpong.html
 "บางแพ"  ,ตำบล บางแพ ,วังเย็น ,หัวโพ, วัดแก้ว ,ดอนใหญ่ ,ดอนคา, โพหัก , http://bansamunprai.net/ratchaburi-bangpa.html
 "โพธาราม", ตำบล โพธาราม, ดอนกระเบื้อง, หนองโพ, บ้านเลือก, คลองตาคต, บ้านฆ้อง, บ้านสิงห์ ,ดอนทราย, เจ็ดเสมียน, คลองข่อย, ชำแระ ,สร้อยฟ้า ,ท่าชุมพล , http://bansamunprai.net/ratchaburi-photharam.html
"บางโตนด", เตาปูน ,นางแก้ว ,ธรรมเสน ,เขาชะงุ้ม ,หนองกวาง, http://bansamunprai.net/ratchaburi-bangtanod.html
"ปากท่อ", ตำบล ทุ่งหลวง, วังมะนาว, ดอนทราย, หนองกระทุ่ม ,ปากท่อ, ป่าไก่ ,วัดยางงาม, อ่างหิน, บ่อกระดาน, ยางหัก ,วันดาว ,ห้วยยางโทน, http://bansamunprai.net/ratchaburi-paktho.html
"วัดเพลง" , ตำบล เกาะศาลพระ, จอมประทัด, วัดเพลง , http://bansamunprai.net/ratchaburi-watpleng.html
"บ้านคา"  ,ตำบล บ้านคา ,บ้านบึง, หนองพันจันทร์ , http://bansamunprai.net/ratchaburi-bankha.html

จังหวัด ,"สมุทรปราการ" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756 , http://bansamunprai.net/samutprakarn.html
อำเภอ "เมือง" ,เทศบาลนครสมุทรปราการ, ตำบล สำโรงเหนือ ,บางเมือง ,ท้ายบ้าน ,ท้ายบ้านใหม่ ,บางปูใหม่, แพรกษา ,บางโปรง, ตำบลบางปู ,บางด้วน, บางเมือง, เทพารักษ์ ,แพรกษาใหม่ , http://bansamunprai.net/samutprakarn-muang.html
"บางบ่อ"  ,ตำบล บางบ่อ ,บ้านระกาศ ,บางพลีน้อย ,บางเพรียง, คลองด่าน, คลองสวน ,เปร็ง, คลองนิยมยาตรา, http://bansamunprai.net/samutprakarn-bangbo.html
"บางพลี"  ,ตำบล บางพลีใหญ่ ,บางแก้ว, บางปลา, บางโฉลง ,ราชาเทวะ, หนองปรือ , http://bansamunprai.net/samutprakarn-bangplee.html
"พระประแดง" ,เทศบาลเมืองพระประแดง, ตำบล ตลาด, เทศบาลตำบลสำโรงใต้ ,ตำบล บางยอ, บางกะเจ้า, บางน้ำผึ้ง, บางกระสอบ ,บางกอบัว ,ทรงคนอง, เทศบาลตำบลลัดหลวง, http://bansamunprai.net/samutprakarn-prapadang.html
"พระสมุทรเจดีย์ " , ตำบล นาเกลือ, บ้านคลองสวน, แหลมฟ้าผ่า, ปากคลองบางปลากด ,ในคลองบางปลากด, http://bansamunprai.net/samutprakarn-prasamutjadee.html
"บางเสาธง",  ตำบล บางเสาธง ,ศรีษะจรเข้น้อย, ศรีษะจรเข้ใหญ่, http://bansamunprai.net/samutprakarn-bangsaothong.html

จังหวัด ,"สมุทรสาคร" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-432-3756 , http://bansamunprai.net/samutsakhon.html
อำเภอ "เมือง", ตำบล มหาชัย ,ท่าฉลอม, โกรกกราก ,บ้านบ่อ ,บางโทรัด ,กาหลง, นาโคก ,ท่าจีน, นาดี , ท่าทราย ,คอกกระบือ ,บางน้ำจืด ,พันท้ายนรสิงห์ ,โคกขาม ,บ้านเกาะ ,บางกระเจ้า ,บางหญ้าแพรก ,ชัยมงคล, http://bansamunprai.net/samutsakorn-muang.html
"กระทุ่มแบน" ,ตำบล ตลาดกระทุ่มแบน, อ้อมน้อย ,ท่าไม้ ,สวนหลวง ,บางยาง ,คลองมะเดื่อ ,หนองนกไข่ ,ดอนไก่ดี, แคราย, ท่าเสา , http://bansamunprai.net/samutsakorn-kratumban.html
"บ้านแพ้ว" , ตำบล บ้านแพ้ว ,หลักสาม, ยกกระบัตร ,โรงเข้ ,หนองสองห้อง ,หนองบัว ,หลักสอง ,เจ็ดริ้ว ,คลองตัน ,อำแพง ,สวนส้ม, เกษตรพัฒนา , http://bansamunprai.net/samutsakorn-banpaew.html


จังหวัด ,"สระบุรี " ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-432-3756, http://bansamunprai.net/saraburi.html 
อำเภอ "เมือง", ตำบล ปากเพรียว, ดาวเรือง ,นาโฉง, โคกสว่าง ,หนองโน ,หนองยาว, ปากข้าวสาร, หนองปลาไหล, กุดนกเปล้า ,ตลิ่งชัน ,ตะกุด , http://bansamunprai.net/saraburi-muang.html
"แก่งคอย" , ตำบล แก่งคอย ,ทับกวาง ,ตาลเดี่ยว, ห้วยแห้ง, ท่าคล้อ ,หินซ้อน, บ้านธาตุ ,บ้านป่า ,ท่าตูม ,ชะอม ,สองคอน, เตาปูน ,ชำผักแพว ,ท่ามะปราง, http://bansamunprai.net/saraburi-kaengkhoi.html
"หนองแค" ,ตำบล หนองแค, กุ่มหัก ,คชสิทธิ์  ,โคกตูม ,โคกแย้ , บัวลอย ,ไผ่ต่ำ ,โพนทอง, ห้วยขมิ้น ,ห้วยทราย ,หนองไข่น้ำ , หนองแขม, หนองจิก, หนองจรเข้ ,หนองนาก , หนองปลาหมอ ,หนองปลิง ,หนองโรง , http://bansamunprai.net/saraburi-nongkae.html
"วิหารแดง" , ตำบล หนองหมู ,บ้านลำ ,คลองเรือ, วิหารแดง, หนองสรวง, เจริญธรรม,  http://bansamunprai.net/saraburi-wihandang.html
"หนองแซง", ตำบล หนองแซง, หนองควายโซ ,หนองหัวโพ, หนองสีดา ,หนองกบ, ไก่เส่า, โคกสะอาด ,ม่วงหวาน, เขาดิน, http://bansamunprai.net/saraburi-nongsaeng.html
"บ้านหมอ" ,ตำบล บ้านหมอ ,บางโขมด ,สร้างโศก, ตลาดน้อย, หรเทพ, โคกใหญ่, ไผ่ขวาง, บ้านครัว ,หนองบัว, http://bansamunprai.net/saraburi-banmor.html
"ดอนพุด" ,ตำบล ดอนพุด, ไผ่หลิ่ว ,บ้านหลวง, ดงตะงาว, http://bansamunprai.net/saraburi-donput.html
"หนองโดน", ตำบล หนองโดน, บ้านกลับ, ดอนทอง, บ้านโปร่ง,  http://bansamunprai.net/saraburi-nongdon.html
"พระพุทธบาท", ตำบล พระพุทธบาท, ขุนโขลน ,ธารเกษม, นายาว ,พุคำจาน, เขาวง ,ห้วยป่าหวาย ,พุกร่าง, หนองแก, http://bansamunprai.net/saraburi-praputthabath.html
"เสาไห้" , ตำบล เสาไห้ ,บ้านยาง ,หัวปลวก ,งิ้วงาม, ศาลารีไทย, ต้นตาล ,ท่าช้าง ,พระยาทด, ม่วงงาม, เริงราง, เมืองเก่า ,สวนดอกไม้ , http://bansamunprai.net/saraburi-saohai.html
 "มวกเหล็ก" , ตำบล มวกเหล็ก ,มิตรภาพ ,หนองย่างเสือ, ลำสมพุง ,ลำพญากลาง ,ซับสนุ่น, http://bansamunprai.net/saraburi-muaklek.html
"วังม่วง" , ตำบล แสลงพัน ,คำพราน, วังม่วง, http://bansamunprai.net/saraburi-wangmuang.html
"เฉลิมพระเกียรติ", ตำบล เขาดินพัฒนา, บ้านแก้ง, ผึ้งรวง, พุแค ,ห้วยบง ,หน้าพระลาน , http://bansamunprai.net/saraburi-chalermprakiat.html

จังหวัด ,"สุพรรณบุรี " ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-432-3756, http://bansamunprai.net/suphanburi.html 
อำเภอ "เมือง",  ตำบล ท่าพี่เลี้ยง ,รั้วใหญ่ ,ทับตีเหล็ก ,ท่าระหัด, ไผ่ขวาง, โคกโคเฒ่า, ดอนตาล ,ดอนมะสังข์, พิหารแดง ,ดอนกำยาน, ดอนโพธิ์ทอง ,บ้านโพธิ์  ,สระแก้ว ,ตลิ่งชัน, http://bansamunprai.net/suphanburi-muang.html
"บางกุ้ง" ,ตำบล ศาลาขาว, สวนแตง ,สนามชัย, โพธิ์พระยา ,สนามคลี , http://bansamunprai.net/suphanburi-bangkung.html
"เดิมบางนางบวช" , ตำบล เขาพระ, เดิมบาง, นางบวช, เขาดิน, ปากน้ำ ,ทุ่งคลี ,โคกช้าง ,หัวเขา ,หัวนา ,บ่อกรุ, วังศรีราช, ป่าสะแก ,ยางนอน, หนองกระทุ่ม, http://bansamunprai.net/suphanburi-dermbangnangbuat.html
"ด่านช้าง",  ตำบล หนองมะค่าโมง ,ด่านช้าง ,ห้วยขมิ้น, องค์พระ, วังคัน ,นิคมกระเสียว ,วังยาว, http://bansamunprai.net/suphanburi-danchang.html
"บางปลาม้า", ตำบล โคกคราม , บางปลาม้า ,ตะค่า ,บางใหญ่ ,กฤษณา ,สาลี ,ไผ่กองดิน, องครักษ์ , จรเข้ใหญ่, บ้านแหลม, มะขามล้ม ,วังน้ำเย็น ,วัดโบสถ์  ,วัดดาว , http://bansamunprai.net/suphanburi-bangprama.html
"ศรีประจันต์" ,ตำบล ศรีประจันต์ ,บ้านกร่าง ,มดแดง ,บางงาม ,ดอนปรู ,ปลายนา ,วังหว้า, วังน้ำซับ ,วังยาง, http://bansamunprai.net/suphanburi-sriprajun.html
"ดอนเจดีย์" , ตำบล ดอนเจดีย์ ,หนองสาหร่าย,  ไร่รถ ,สระกระโจม , ทะเลบก, http://bansamunprai.net/suphanburi-donjadee.html
"สองพี่น้อง", ตำบล สองพี่น้อง, บางเลน ,บางตาเถร ,บางตะเคียน ,บ้านกุ่ม ,หัวโพธิ์ , บางพลับ, เนินพระปรางค์ , บ้านช้าง, ต้นตาล ,ศรีสำราญ ,ทุ่งคอก ,หนองบ่อ ,บ่อสุพรรณ, ดอนมะนาว  , http://bansamunprai.net/suphanburi-songphinong.html
"สามชุก" ,ตำบล ย่านยาว ,วังลึก, สามชุก ,หนองผักนาก, บ้านสระ, หนองสะเดา, กระเสียว, http://bansamunprai.net/suphanburi-samchuk.html
"อู่ทอง",  ตำบล อู่ทอง ,สระยายโสม ,จรเข้สามพัน ,บ้านดอน ,ยุ้งทะลาย, ดอนมะเกลือ ,หนองโอ่ง ,ดอนคา, พลับพลาไชย ,บ้านโข้ง, เจดีย์ ,สระพังลาน ,กระจัน , http://bansamunprai.net/suphanburi-uthong.html
"หนองหญ้าไซ"  ,ตำบล หนองหญ้าไซ ,หนองราชวัตร ,หนองโพธิ์ ,แจงงาม, หนองขาม, ทัพหลวง, http://bansamunprai.net/suphanburi-nongyasai.html

 จังหวัด,"จันทบุรี" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-432-3756, http://bansamunprai.net/chantaburi.html 
อำเภอ "เมือง", ตำบล ตลาด, วัดใหม่ ,คลองนารายณ์ ,เกาะขวาง ,คมบาง ,ท่าช้าง, จันทนิมิต ,บางกะจะ, แสลง ,หนองบัว ,พลับพลา, http://bansamunprai.net/chanthaburi-muang.html
"ขลุง" , ตำบล ขลุง, บ่อ, เกวียนหัก, ตะปอน, บางชัน, วันยาว, ซึ้ง, มาบไพ, วังสรรพรส, ตรอกนอง, ตกพรม, บ่อเวฬุ , http://bansamunprai.net/chanthaburi-klung.html
"ท่าใหม่", ตำบล ท่าใหม่, ยายร้า, สีพยา, บ่อพุ, พลอยแหวน ,เขาวัว, เขาบายศรี, สองพี่น้อง, ทุ่งเบญจา ,รำพัน ,โขมง ,ตะกาดเง้า, คลองขุด, เขาแก้ว, http://bansamunprai.net/chanthaburi-thamai.html
"โป่งน้ำร้อน" ,ตำบล ทับไทร, โป่งน้ำร้อน, หนองตาคง, เทพนิมิต , คลองใหญ่ , http://bansamunprai.net/chanthaburi-pongnamron.html
"มะขาม", ตำบล มะขาม, ท่าหลวง ,ปัถวี, วังแซ้ม, ฉมัน, อ่างคีรี, http://bansamunprai.net/chanthaburi-makham.html
"แหลมสิงห์",  ตำบล ปากน้ำแหลมสิงห์, เกาะเปริด ,หนองชิ่ม ,พลิ้ว, คลองน้ำเค็ม ,บางสระเก้า, บางกะไชย, http://bansamunprai.net/chanthaburi-lamsing.html
"สอยดาว", ตำบล ปะตง, ทุ่งขนาน, ทับช้าง, ทรายขาว, สะตอน , http://bansamunprai.net/chanthaburi-soydao.html
"แก่งหางแมว" ,ตำบล แก่งหางแมว, ขุนซ่อง, สามพี่น้อง ,พวา, เขาวงกต, http://bansamunprai.net/chanthaburi-kanghangmaew.html
"นายายอาม" ,ตำบล นายายอาม ,วังโตนด, กระแจะ ,สนามไชย ,ช้างข้าม, วังใหม่, http://bansamunprai.net/chanthaburi-nayaiam.html
"เขาคิชฌกูฎ" ,ตำบล ซากไทย, พลวง ,ตะเคียนทอง ,คลองพลู , จันทเขลม, http://bansamunprai.net/chanthaburi-kaokitchakoot.html
 

จังหวัด ,"ตราด" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-432-3756,  http://bansamunprai.net/trad.html
อำเภอ  "เมือง" , ตำบล บางพระ ,หนองเสม็ด ,หนองโสน, หนองคันทรง ,ห้วงน้ำขาว, อ่าวใหญ่, วังกระแจะ, ห้วยแร้ง ,เนินทราย ,ท่าพริก ,ท่ากุ่ม, ตะกาง, ชำราก,  แหลมกลัด,  http://bansamunprai.net/trat-muang.html
"คลองใหญ่" , ตำบล คลองใหญ่, ไม้รูด ,หาดเล็ก,  http://bansamunprai.net/trat-klongyai.html
"เขาสมิง",  ตำบล เขาสมิง,  แสนตุ้ง , วังตะเคียน ,ท่าโสม, สะตอ, ประณีต, เทพนิมิต ,ทุ่งนนทรี, http://bansamunprai.net/trat-khaosaming.html
"บ่อไร่" , ตำบล บ่อพลอย, ช้างทูน , ด่านชุมพล  ,หนองบอน ,นนทรีย์ , http://bansamunprai.net/trat-borai.html
"แหลมงอบ" , ตำบล แหลมงอบ, น้ำเชี่ยว, บางปิด ,คลองใหญ่ , http://bansamunprai.net/trat-laemngob.html
 "เกาะกูด",  ตำบล เกาะหมาก, เกาะกูด , http://bansamunprai.net/trat-kohkood.html
"เกาะช้าง",  ตำบล เกาะช้าง,  เกาะช้างใต้ ,  http://bansamunprai.net/trat-kohchang.html
"ราชการุณย์", http://bansamunprai.net/trat-rachakarun.html

,
 ,"กาญจนบุรี"ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-432-3756, http://bansamunprai.net/kanchanaburi.html 
"เมือง", ตำบล บ้านเหนือ,ปากแพรก,ท่ามะขาม,แก่งเสี้ยน,หนองบัว,ลาดหญ้า,วังด้ง,ช่องสะเดา,หนองหญ้า,เกาะสำโรง,บ้านเก่า,บ้านใต้,วังเย็น, kanchanaburi-muang.html
"ไทรโยค", ตำบล ลุ่มสุ่ม ,ท่าเสา, สิงห์, ไทรโยค, วังกระแจะ, ศรีมงคล ,บ้องตี้,  http://bansamunprai.net/kanchanaburi-traiyok.html
"บ่อพลอย", ตำบล บ่อพลอย, หนองกุ่ม ,หนองรี, หลุมรัง , ช่องด่าน, หนองกร่าง,  http://bansamunprai.net/kanchanaburi-borploy.html
"ศรีสวัสดิ์" , ตำบล นาสวน, ด่านแม่แฉลบ, หนองเป็ด, ท่ากระดาน, เขาโจด, แม่กระบุง, http://bansamunprai.net/kanchanaburi-srisawat.html
"ท่ามะกา", ตำบล พงตึก ,ยางม่วง ดอนชะเอม, ท่าไม้ ,ตะคร้ำเอน ,ท่ามะกา , ท่าเรือ (เทศบาลเมืองพระแท่น) ,โคกตะบอง ,ดอนขมิ้น, อุโลกสี่หมื่น, เขาสามสิบหาบ, http://bansamunprai.net/kanchanaburi-tamaka.html
"พระแท่น",หวายเหนียว, แสนตอ,  สนามแย้,  ท่าเสา , หนองลาน, http://bansamunprai.net/kanchanaburi-prathan.html
"ท่าม่วง", ตำบล ท่าม่วง, วังขนาย, วังศาลา, ท่าล้อ, หนองขาว, ทุ่งทอง, เขาน้อย ,ม่วงชุม, บ้านใหม่ ,พังตรุ ,ท่าตะคร้อ, รางสาลี่ ,หนองตากยา, http://bansamunprai.net/kanchanaburi-thamuang.html
"ทองผาภูมิ",  ตำบล ท่าขนุน, ปิล๊อก ,หินดาด, ลิ่นถิ่น ,ชะแล, ห้วยเขย่ง, สหกรณ์นิคม, http://bansamunprai.net/kanchanaburi-thongphapoom.html
"สังขละบุรี" , ตำบล หนองลู, ปรังเผลไล่โว่,  http://bansamunprai.net/kanchanaburi-sangkhaburi.html
"พนมทวน", ตำบล พนมทวน, หนองโรง , ทุ่งสมอ, ดอนเจดีย์, พังตรุ,  รางหวาย,หนองสาหร่าย ,ดอนตาเพชร, http://bansamunprai.net/kanchanaburi-phanomthuan.html
"เลาขวัญ", ตำบล เลาขวัญ , หนองโสน, หนองประดู่, หนองปลิง ,หนองนกแก้ว, ทุ่งกระบ่ำ ,หนองฝ้าย, http://bansamunprai.net/kanchanaburi-laokhwan.html
"ด่านมะขามเตี้ย" , ตำบล ด่านมะขามเตี้ย, กลอนโด ,จรเข้เผือก ,หนองไผ่ , http://bansamunprai.net/kanchanaburi-danmakhamtia.html
"หนองปรือ",  ตำบล หนองปรือ, หนองปลาไหล, สมเด็จเจริญ ,   http://bansamunprai.net/kanchanaburi-nongprue.html
"ห้วยกระเจา" ,ตำบล ห้วยกระเจา, วังไผ่ , ดอนแสลบ, สระลงเรือ , http://bansamunprai.net/kanchanaburi-huaikrajao.html


 ,"นครปฐม" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-432-3756 , http://bansamunprai.net/nakhonphathom.html  
"เมือง นครปฐม",ตำบล พระปฐมเจดีย์,บางแขม,พระประโทน,ธรรมศาลา,ตาก้อง,มาบแค,สนามจันทร์,ดอนยายหอม,ถนนขาด,บ่อพลับ,นครปฐม,วังตะกู,หนองปากโลง,สามควายเผือก,ทุ่งน้อย,หนองดินแดง,วังเย็น,โพรงมะเดื่อ,ลำพยา,สระกระเทียม,สวนป่าน,ห้วยจรเข้,ทัพหลวง ,หนองงูเหลือม,บ้านยาง , http://bansamunprai.net/nakhonphathom-muang.html
 "กำแพงแสน", ตำบล ทุ่งกระพังโหม, กระตีบ, ทุ่งลูกนก, ห้วยขวาง ,ทุ่งขวาง, สระสี่มุม, ทุ่งบัว, ดอนข่อย, สระพัฒนา, ห้วยหมอนทอง, ห้วยม่วง, กำแพงแสน, รางพิกุล,   
หนองกระทุ่ม ,วังน้ำเขียว, http://bansamunprai.net/nakhonphathom-kampangsan.html
"นครชัยศรี", ตำบล นครชัยศรี ,บางกระเบา ,วัดแค, ท่าตำหนัก, บางแก้ว ,ท่ากระชับ ,ขุนแก้ว ,ท่าพระยา ,พะเนียด, บางระกำ ,โคกพระเจดีย์, ศีรษะทอง, แหลมบัว,    
ศรีมหาโพธิ์, สัมปทวน, วัดสำโรง , ดอนแฝก, ห้วยพลู, วัดละมุด, บางพระ, บางแก้วฟ้า,  ลานตากฟ้า, งิ้วราย, ไทยาวาส, http://bansamunprai.net/nakhonphathom-nakhonchaisri.html
"ดอนตูม", ตำบล สามง่าม ,ห้วยพระ ,ลำเหย, ดอนพุทรา, บ้านหลวง, ดอนรวก, ห้วยด้วน, ลำลูกบัว, http://bansamunprai.net/nakhonphathom-dontum.html
"บางเลน" ,ตำบล บางเลน ,บางปลา ,บางหลวง, บางภาษี ,บางระกำ, บางไทรป่า, หินมูล ,ไทรงาม ,ดอนตูม ,นิลเพชร ,บัวปากท่า, คลองนกกระทุง ,นราภิรมย์ ,ลำพญา, ไผ่หูช้าง, http://bansamunprai.net/nakhonphathom-banglan.html
"สามพราน", ตำบล ท่าข้าม, ทรงคนอง, หอมเกร็ด, บางกระทึก, บางเตย ,สามพราน, บางช้าง, ไร่ขิง, ท่าตลาด, กระทุ่มล้ม ,คลองใหม่, ตลาดจินดา, คลองจินดา ,ยายชา ,บ้านใหม่, อ้อมใหญ่ , http://bansamunprai.net/nakhonphathom-sampran.html
"พุทธมณฑล", ตำบล ศาลายา ,คลองโยง , มหาสวัสดิ์  , http://bansamunprai.net/nakhonphathom-putthamonthon.html

,"ปทุมธานี" ห้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-432-3756,  http://bansamunprai.net/pathumthani.html 
อำเภอ " เมือง ", ตำบล บางปรอก ,บ้านใหม่ ,บ้านกลาง, บ้านฉาง ,บ้านกระแชง ,บางขะแยง, บางคูวัด ,บางหลวง ,บางเดื่อ ,บางพูด ,บางพูน, บางกะดี ,สวนพริกไทย ,หลักหก ,http://bansamunprai.net/pathumthani-muang.html
"คลองหลวง", ตำบล คลองหนึ่ง, คลองสอง, คลองสาม, คลองสี่ ,คลองห้า ,คลองหก, คลองเจ็ด, http://bansamunprai.net/pathumthani-klonghlong.html
"ธัญบุรี" ,ตำบล ประชาธิปัตย์ ,บึงยี่โถ, รังสิต, ลำผักกูด ,บึงสนั่น ,บึงน้ำรักษ์ , http://bansamunprai.net/pathumthani-thanyaburi.html
"หนองเสือ", ตำบล บึงบา, บึงบอน, บึงกาสาม, บึงชำอ้อ ,หนองสามวัง, ศาลาครุ ,นพรัตน์ , http://bansamunprai.net/pathumthani-nongsua.html
"ลาดหลุมแก้ว", ตำบล ระแหง ,ลาดหลุมแก้ว ,คูบางหลวง, คูขวาง, คลองพระอุดม ,บ่อเงิน, หน้าไม้, http://bansamunprai.net/pathumthani-ladlumkaew.html
"ลำลูกกา" , ตำบล คูคต ,ลาดสวาย, บึงคำพร้อย ,ลำลูกกา ,บึงทองหลาง, ลำไทร ,บึงคอไห ,พืชอุดม, http://bansamunprai.net/pathumthani-lamlukka.html
 "สามโคก", ตำบล บางเตย, คลองควาย, สามโคก, กระแชง, บางโพธิ์เหนือ, เชียงรากใหญ่, บ้านปทุม, บ้านงิ้ว ,เชียงรากน้อย, บางกระบือ, ท้ายเกาะ, http://bansamunprai.net/pathumthani-samkok.html

จังหวัด ,"ประจวบคีรีขันธ์" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-432-3756, http://bansamunprai.net/prachubkhirikhan.html  
อำเภอ "เมือง", ตำบล ประจวบคีรีขันธ์ ,เกาะหลัก, คลองวาฬ ,ห้วยทราย ,อ่าวน้อย,  บ่อนอก, http://bansamunprai.net/prachubkhirikhan-muang.html
"กุยบุรี", ตำบล กุยบุรี ,กุยเหนือ, เขาแดง, ดอนยายหนู, สามกระทาย, หาดขาม,  http://bansamunprai.net/prachubkhirikhan-kuiburi.html
 "ทับสะแก", ตำบล ทับสะแก ,อ่างทอง ,นาหูกวาง, เขาล้าน ,ห้วยยาง, แสงอรุณ, http://bansamunprai.net/prachubkhirikhan-tabsakae.html
"บางสะพาน" ,ตำบล กำเนิดนพคุณ, พงศ์ประศาสน์, ร่อนทอง, ธงชัย ,ชัยเกษม ,ทองมงคล, แม่รำพึง, http://bansamunprai.net/prachubkhirikhan-bangsapan.html
"บางสะพานน้อย",  ตำบล ปากแพรก ,บางสะพาน, ทรายทอง ,ช้างแรก, ไชยราช, http://bansamunprai.net/prachubkhirikhan-bangsapannoi.html
"ปราณบุรี" ,ตำบล ปราณบุรี, เขาน้อย ,ปากน้ำปราณ, หนองตาแต้ม, วังก์พง, เขาจ้าว, http://bansamunprai.net/prachubkhirikhan-pranburi.html
"หัวหิน" ,ตำบล หัวหิน, หนองแก ,หินเหล็กไฟ, หนองพลับ, ทับใต้ ,ห้วยสัตว์ใหญ่ ,บึงนคร, http://bansamunprai.net/prachubkhirikhan-huahin.html
"สามร้อยยอด",  ตำบล สามร้อยยอด, ศิลาลอย ,ไร่เก่า, ศาลาลัย, ไร่ใหม่, http://bansamunprai.net/prachubkhirikhan-samroiyod.html

จังหวัด ,"เพชรบุรี" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-432-3756, http://bansamunprai.net/phetchaburi.html
อำเภอ "เมือง", ตำบล ท่าราบ ,คลองกระแซง ,บางจาน ,นาพันสาม, ธงชัย ,บ้านกุ่ม ,หนองโสน, ไร่ส้ม, เวียงคอย ,บางจาก ,บ้านหม้อ, ต้นมะม่วง ,ช่องสะแก ,นาวุ้ง ,สำมะโรง,โพพระ, http://bansamunprai.net/phetchaburi-muang.html
"หาดเจ้าสำราญ " ,ตำบล  หัวสะพาน, ต้นมะพร้าว, วังตะโก, โพไร่หวาน, ดอนยาง ,หนองขนาน , หนองพลับ, http://bansamunprai.net/phetchaburi-hadjaosamran.html
"เขาย้อย",  ตำบล เขาย้อย ,สระพัง ,บางเค็ม ,ทับคาง, หนองปลาไหล, หนองปรง, หนองชุมพล ,ห้วยโรง, ห้วยท่าช้าง, หนองชุมพลเหนือ, http://bansamunprai.net/phetchaburi-kaoyoy.html
"หนองหญ้าปล้อง" ,ตำบล หนองหญ้าปล้อง ,ยางน้ำกลัดเหนือ, ยางน้ำกลัดใต้ ,ท่าตะคร้อ , http://bansamunprai.net/phetchaburi-nongyaplong.html
"ชะอำ",  ตำบล ชะอำ ,บางเก่า ,นายาง, เขาใหญ่, หนองศาลา ,ห้วยทรายเหนือ ,ไร่ใหม่พัฒนา ,สามพระยา, ดอนขุนห้วย, http://bansamunprai.net/phetchaburi-chaam.html
"ท่ายาง"  ,ตำบล ท่ายาง ,ท่าคอย, ยางหย่อง ,หนองจอก, มาบปลาเค้า ,ท่าไม้รวก, วังไคร้ ,กลัดหลวง,ปึกเตียน ,เขากระปุก, ท่าแลง, บ้านในดง,  http://bansamunprai.net/phetchaburi-thayang.html
"บ้านลาด"  ,ตำบล บ้านลาด ,บ้านหาด ,บ้านทาน ,ตำหรุ ,สมอพลือ ,ไร่มะขาม ,ท่าเสน, หนองกระเจ็ด, หนองกะปุ, ลาดโพธิ์ ,สะพานไกร ,ไร่โคก, http://bansamunprai.net/phetchaburi-banlad.html
"โรงเข้" ,ตำบล  ไร่สะท้อน, ห้วยข้อง ,ท่าช้าง ,ถ้ำรงค์ ,ห้วยลึก, http://bansamunprai.net/phetchaburi-rongkla.html
"บ้านแหลม",  ตำบล บ้านแหลม ,บางขุนไทร, ปากทะเล ,บางแก้ว, แหลมผักเบี้ย, บางตะบูน ,บางตะบูนออก, บางครก, ท่าแร้ง, ท่าแร้งออก, http://bansamunprai.net/phetchaburi-banleam.html
 "แก่งกระจาน" ,ตำบล แก่งกระจาน ,สองพี่น้อง ,วังจันทร์ ,ป่าเด็ง ,พุสวรรค์, ห้วยแม่เพรียง, http://bansamunprai.net/phetchaburi-kangkrajan.html

จังหวัด ,"ลพบุรี " ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-432-3756, http://bansamunprai.net/lopburi.html 
อำเภอ "เมือง", ตำบล ทะเลชุบศร ,ท่าหิน ,กกโก ,โก่งธนู ,เขาพระงาม, เขาสามยอด ,โคกกระเทียม ,โคกลำพาน, โคกตูม, งิ้วราย, ดอนโพธิ์, ตะลุง, ท่าแค, ท่าศาลา, นิคมสร้างตนเอง, http://bansamunprai.net/lopburi-muang.html
"บางขันหมาก" ,ตำบล บ้านข่อย ,ท้ายตลาด, ป่าตาล ,พรหมมาสตร์ ,โพธิ์เก้าต้น, โพธิ์ตรุ ,สี่คลอง, ถนนใหญ่ , http://bansamunprai.net/lopburi-bangkhunmark.html
 "พัฒนานิคม", ตำบล พัฒนานิคม ,ช่องสาริกา, มะนาวหวาน ,ดีลัง ,โคกสลุง, ชอนน้อย ,หนองบัว ,ห้วยขุนราม  ,น้ำสุด , http://bansamunprai.net/lopburi-patthananikom.html
 "โคกสำโรง", ตำบล โคกสำโรง, เกาะแก้ว, ถลุงเหล็ก ,หลุมข้าว, ห้วยโป่ง ,คลองเกตุ, สะแกราบ, เพนียด, วังเพลิง ,ดงมะรุม, วังขอนขว้าง ,วังจั่น หนองแขม, http://bansamunprai.net/lopburi-khoksamrong.html
 "ชัยบาดาล" ,ตำบล ลำนารายณ์ ,ชัยนารายณ์ ,ศิลาทิพย์, ห้วยหิน ,ม่วงค่อม ,บัวชุม, ท่าดินดำ, มะกอกหวาน, ซับตะเคียน, นาโสม ,หนองยายโต๊ะ, http://bansamunprai.net/lopburi-chaibadan.html
"เกาะรัง" ,ตำบล ท่ามะนาว ,นิคมลำนารายณ์, ชัยบาดาล ,บ้านใหม่สามัคคี, เขาแหลม , http://bansamunprai.net/lopburi-kohrung.html
 "ท่าวุ้ง" , ตำบล ท่าวุ้ง ,บางคู้  ,โพตลาดแก้ว ,บางลี่ ,บางงา, โคกสลุด, เขาสมอคอน ,หัวสำโรง ,ลาดสาลี, บ้านเบิก, มุจลินท์ , http://bansamunprai.net/lopburi-thawung.html
 "บ้านหมี่"  ,ตำบล ไผ่ใหญ่ ,บ้านทราย ,บ้านกล้วย ,ดงพลับ ,บ้านชี ,พุคา ,หินปัก, บางพึ่ง, หนองทรายขาว ,บางกะพี้ ,หนองเต่า, โพนทอง ,บางขาม, ดอนดึง, ชอนม่วง, http://bansamunprai.net/lopburi-banmi.html
"หนองกระเบียน" ,ตำบล  สายห้วยแก้ว ,มหาสอน ,บ้านหมี่ , เชียงงา, หนองเมือง, สนามแจง , http://bansamunprai.net/lopburi-nongkrabian.html
"ท่าหลวง"  ,ตำบล ท่าหลวง ,แก่งผักกูด, ซับจำปา, หนองผักแว่น, ทะเลวังวัด ,หัวลำ , http://bansamunprai.net/lopburi-thaluang.html
"สระโบสถ์", ตำบล สระโบสถ์ ,มหาโพธิ ,ทุ่งท่าช้าง, ห้วยใหญ่ ,นิยมชัย, http://bansamunprai.net/lopburi-sabot.html
"โคกเจริญ" , ตำบล โคกเจริญ, ยางราก, หนองมะค่า, วังทอง ,โคกแสมสาร, http://bansamunprai.net/lopburi-khokcharoen.html
"ลำสนธิ"  ,ตำบล ลำสนธิ, ซับสมบูรณ์ ,หนองรี , กุดตาเพชร ,เขารวก, เขาน้อย , http://bansamunprai.net/lopburi-lumsonti.html
"หนองม่วง" ,ตำบล หนองม่วง, บ่อทอง , ดงดินแดง ,ชอนสมบูรณ์ ,ยางโทน ,ชอนสารเดช, http://bansamunprai.net/lopburi-nongmuang.html

จังหวัด ,"สมุทรสงคราม" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-432-3756, http://bansamunprai.net/samutsongkhram.html
อำเภอ "เมือง" ,ตำบล แม่กลอง ,บางขันแตก ,ลาดใหญ่ ,บ้านปรก ,บางแก้ว ,ท้ายหาด ,แหลมใหญ่ ,คลองเขิน ,คลองโคน ,นางตะเคียน, บางจะเกร็ง, http://bansamunprai.net/samutsongkhram-muang.html
"บางคนที" ,ตำบล กระดังงา, บางสะแก, บางยี่รงค์ ,โรงหีบ, บางคนที ,ดอนมะโนรา ,บางพรม, บางกุ้ง ,จอมปลวก, บางนกแขวก, ยายแพง ,บางกระบือ, บ้านปราโมทย์ , http://bansamunprai.net/samutsongkhram-bangkonte.html
"อัมพวา" , ตำบล อัมพวา ,สวนหลวง ,ท่าคา ,วัดประดู่, เหมืองใหม่, บางช้าง ,แควอ้อม ,ปลายโพงพาง ,บางแค, แพรกหนามแดง, ยี่สาร, บางนางลี่, http://bansamunprai.net/samutsongkhram-ampawa.html


จังหวัด ,"สระแก้ว " ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-432-3756, http://bansamunprai.net/sakaeo.html
"เมือง", ตำบล บ้านแก้ง,ศาลาลำดวน,โคกปี่ฆ้อง,ท่าแยก,ท่าเกษม,สระขวัญ,หนองบอน, http://bansamunprai.net/sakaeo-muang.html
 "คลองหาด"  ,ตำบล คลองหาด, ไทยอุดม, ซับมะกรูด ,ไทรเดี่ยว ,คลองไก่เถื่อน, เบญจขร, ไทรทอง , http://bansamunprai.net/sakaeo-klonghad.html
"ตาพระยา" ,ตำบล ตาพระยา, ทัพเสด็จ, ทัพราช ,ทัพไทย, โคคลาน,  http://bansamunprai.net/sakaeo-taphraya.html
"วังน้ำเย็น" ,ตำบล วังน้ำเย็น ,ตาหลังใน, คลองหินปูน ,ทุ่งมหาเจริญ,  http://bansamunprai.net/sakaeo-wangnamyen.html
 "วัฒนานคร",  ตำบล วัฒนานคร ,ท่าเกวียน,ผักขะ ,โนนหมากเค็ง ,หนองน้ำใส, ช่องกุ่ม ,หนองแวง, แซร์ออ ,หนองหมากฝ้าย ,หนองตะเคียนบอน, ห้วยโจด, http://bansamunprai.net/sakaeo-watthananakorn.html
"อรัญประเทศ", ตำบล อรัญประเทศ, เมืองไผ่ ,หันทราย ,คลองน้ำใส, ท่าข้าม, ป่าไร่ ,ทับพริก ,บ้านใหม่หนองไทร, ผ่านศึก ,หนองสังข์ ,คลองทับจันทร์ ,ฟากห้วย ,บ้านด่าน, http://bansamunprai.net/sakaeo-aranprathet.html
"เขาฉกรรจ์ " ,ตำบล เขาฉกรรจ์, หนองหว้า, พระเพลิง, เขาสามสิบ, http://bansamunprai.net/sakaeo-khaochakan.html
 "โคกสูง" ,ตำบล โคกสูง, หนองม่วง ,หนองแวง ,โนนหมากมุ่น , http://bansamunprai.net/sakaeo-koksung.html
"วังสมบูรณ์ " ตำบล, วังสมบูรณ์ วังใหม่ ,วังทอง, http://bansamunprai.net/sakaeo-wangsomboon.html

 จังหวัด ,"สิงห์บุรี" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/singburi.html 
อำเภอ "เมือง" , ตำบล บางพุทรา ,บางมัญ, โพกรวม ,ม่วงหมู่ ,หัวไผ่ ,ต้นโพธิ์ ,จักรสีห์ ,บางกระบือ,  http://bansamunprai.net/singburi-muang.html
 "บางระจัน", ตำบล สิงห์ ,ไม้ดัด, เชิงกลัด ,โพชนไก่ ,แม่ลา, บ้านจ่า ,พักทัน, สระแจง, http://bansamunprai.net/singburi-bangrachan.html
"ค่ายบางระจัน", ตำบล โพทะเล ,บางระจัน, โพสังโฆ ,ท่าข้าม  ,คอทราย, หนองกระทุ่ม, http://bansamunprai.net/singburi-khaibangrachan.html
"พรหมบุรี" , ตำบล พระงาม, พรหมบุรี ,บางน้ำเชี่ยว, บ้านหม้อ ,บ้านแป้ง ,หัวป่า , โรงช้าง, http://bansamunprai.net/singburi-promburi.html
"ท่าช้าง" , ตำบล ถอนสมอ ,โพประจักษ์ ,วิหารขาว , พิกุลทอง, http://bansamunprai.net/singburi-thachang.html
 "อินทร์บุรี" ,ตำบล อินทร์บุรี, ประศุก ,ทับยา, งิ้วราย ,ท่างาม, น้ำตาล ,ทองเอน, ห้วยชัน ,โพธิ์ชัย ,ชีน้ำร้าย, http://bansamunprai.net/singburi-inburi.html

  จังหวัด ,"อ่างทอง" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323-756, http://bansamunprai.net/angthong.html  
อำเภอ "เมือง", ตำบล ตลาดหลวง, บางแก้ว ,ศาลาแดง ,ป่างิ้ว, บ้านแห ,ตลาดกรวด ,มหาดไทย, บ้านอิฐ ,หัวไผ่ ,จำปาหล่อ ,โพสะ,บ้านรี ,คลองวัว ,ย่านซื่อ, http://bansamunprai.net/angthong-muang.html
"ไชโย" ,ตำบล จรเข้ร้อง, ไชยภูมิ ,ชัยฤทธิ์ ,เทวราช ,ราชสถิตย์, ไชโย ,หลักฟ้า ,ชะไว ,ตรีณรงค์ , http://bansamunprai.net/angthong-chaiyo.html
"ป่าโมก", ตำบล บางปลากด, ป่าโมก ,สายทอง ,โรงช้าง ,บางเสด็จ, นรสิงห์ ,เอกราช, โผงเผง, http://bansamunprai.net/angthong-pamok.html
"โพธิ์ทอง", ตำบล อ่างแก้ว ,อินทประมูล ,บางพลับ ,หนองแม่ไก่ ,รำมะสัก ,บางระกำ, โพธิ์รังนก ,องครักษ์ ,โคกพุทรา, ยางซ้าย, บ่อแร่ ,ทางพระ, สามง่าม ,บางเจ้าฉ่า, คำหยาด, http://bansamunprai.net/angthong-pothong.html
"แสวงหา", ตำบล แสวงหา, ศรีพราน ,บ้านพราน ,วังน้ำเย็น ,สีบัวทอง ,ห้วยไผ่, จำลอง, http://bansamunprai.net/angthong-sawangha.html
"วิเศษไชยชาญ" , ตำบล ไผ่จำศีล, ศาลเจ้าโรงทอง, ไผ่ดำพัฒนา ,สาวร้องไห้ ,ท่าช้าง, ยี่ล้น ,บางจัก, ห้วยคันแหลน, คลองขนาก ,ไผ่วง, สี่ร้อย, ม่วงเตี้ย, หัวตะพาน, หลักแก้ว ,ตลาดใหม่, http://bansamunprai.net/angthong-wisetchaichan.html
"สามโก้" , ตำบล สามโก้ ,ราษฎรพัฒนา, อบทม ,โพธิ์ม่วงพันธ์  ,มงคลธรรมนิมิต, http://bansamunprai.net/angthong-samko.html

จังหวัด,"ชลบุรี" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ โทร.081-432-3756, http://bansamunprai.net/chonburi.html  
อำเภอ "เมือง", ตำบล บ้านสวน, หนองรี ,นาป่า, หนองข้างคอก ,ดอนหัวฬอ ,หนองไม้แดง ,บางทราย, คลองตำหรุ, เหมือง ,บ้านปึก ,ห้วยกะปิ, เสม็ด, อ่างศิลา, สำนักบก ,เทศบาลเมืองชลบุรี , http://bansamunprai.net/chonburi-muang.html
"บ้านบึง" ,ตำบล บ้านบึง ,คลองกิ่ว, มาบไผ่, หนองซ้ำซาก ,หนองบอนแดง, หนองชาก, หนองอิรุณ, หนองไผ่แก้ว , http://bansamunprai.net/chonburi-banbung.html
"หนองใหญ่", ตำบล หนองใหญ่ ,คลองพลู ,หนองเสือช้าง, ห้างสูง, เขาซก , http://bansamunprai.net/chonburi-nongyai.html
"บางละมุง" ,ตำบล บางละมุง, หนองปรือ ,หนองปลาไหล, โป่ง, เขาไม้แก้ว ,ห้วยใหญ่ ,ตะเคียนเตี้ย, นาเกลือ, http://bansamunprai.net/chonburi-banglamung.html
"พานทอง",  ตำบล พานทอง ,หนองตำลึง, มาบโป่ง ,หนองกะขะ ,หนองหงษ์ ,โคกขี้หนอน ,บ้านเก่า ,หน้าประดู่ ,บางนาง, เกาะลอย ,บางหัก, http://bansamunprai.net/chonburi-panthong.html
"พนัสนิคม" , ตำบล พนัสนิคม, หน้าพระธาตุ , วัดหลวง ,บ้านเชิด, นาเริก ,หมอนนาง ,สระสี่เหลี่ยม ,วัดโบสถ์, กุฎโง้ง ,หัวถนน, ท่าข้าม, หนองปรือ ,หนองขยาด, ทุ่งขวาง, หนองเหียง, http://bansamunprai.net/chonburi-panusnikom.html
"นาวังหิน", ตำบล บ้านช้าง, โคกเพลาะ, ไร่หลักทอง ,นามะตูม, http://bansamunprai.net/chonburi-nawanghin.html
"ศรีราชา", ตำบล ศรีราชา, สุรศักดิ์, ทุ่งสุขลา, บึง ,หนองขาม, เขาคันทรง, บางพระ, บ่อวิน, http://bansamunprai.net/chonburi-sriracha.html
"เกาะสีชัง", ตำบล ท่าเทววงษ์, http://bansamunprai.net/chonburi-kohsichang.html
"สัตหีบ" ,ตำบล สัตหีบ ,นาจอมเทียน, พลูตาหลวง, บางเสร่ ,แสมสาร, http://bansamunprai.net/chonburi-sattahip.html
"บ่อทอง" ,ตำบล บ่อทอง, วัดสุวรรณ ,บ่อกวางทอง, ธาตุทอง, เกษตรสุวรรณ , พลวงทอง, http://bansamunprai.net/chonburi-bothong.html
"เกาะจันทร์", ตำบล เกาะจันทร์  ,ท่าบุญมี, http://bansamunprai.net/chonburi-khaojan.html

จังหวัด ,"ระยอง" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-432-3756 ,  http://bansamunprai.net/rayong.html 
อำเภอ  "เมือง",ตำบล ท่าประดู่, เชิงเนิน ,ตะพง ,ปากน้ำ, เพ, แกลง, บ้านแลง, นาตาขวัญ ,เนินพระ, กระเฉด, ทับมา ,น้ำคอก, ห้วยโป่ง ,มาบตาพุด ,สำนักทอง, 
http://bansamunprai.net/rayong-muang.html
"บ้านฉาง",ตำบล สำนักท้อน, พลา ,บ้านฉาง,
http://bansamunprai.net/rayong-banchang.html
"แกลง", ตำบล ทางเกวียน ,วังหว้า, ชากโดน ,เนินฆ้อ ,กร่ำ, ชากพง ,กระแสบน, บ้านนา, ทุ่งควายกิน, กองดิน ,คลองปูน ,พังราด ,ปากน้ำกระแส ,ห้วยยาง, สองสลึง ,
http://bansamunprai.net/rayong-klang.html
 "วังจันทร์ ",ตำบล วังจันทร์ ,ชุมแสง ,ป่ายุบใน, พลงตาเอี่ยม ,
http://bansamunprai.net/rayong-wangjan.html
"บ้านค่าย",ตำบล บ้านค่าย, หนองละลอก, หนองตะพาน ,ตาขัน ,บางบุตร, หนองบัว, ชากบก ,
http://bansamunprai.net/rayong-bankai.html
"ปลวกแดง", ตำบล ปลวกแดง ,ตาสิทธิ์ ,ละหาร ,แม่น้ำคู้ ,มาบยางพร, หนองไร่ ,
http://bansamunprai.net/rayong-pluakdaeng.html
 "เขาชะเมา", ตำบล น้ำเป็น, ห้วยทับมอญ ,ชำฆ้อ ,เขาน้อย,
http://bansamunprai.net/rayong-khaochamao.html
"นิคมพัฒนา", ตำบล นิคมพัฒนา, มาบข่า, พนานิคม ,มะขามคู่, 
http://bansamunprai.net/rayong-nikompatthana.html


"ภาคเหนือ"


จังหวัด ,"กำแพงเพชร" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/kamphaengphet.html 
อำเภอ "เมือง",ตำบล ในเมือง,ไตรตรึงษ์,อ่างทอง,นาบ่อคำ,นครชุม,ทรงธรรม,ลานดอกไม้,หนองปลิง,คณฑี,นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล,เทพนคร,วังทอง,ท่าขุนราม,คลองแม่ลาย,ธำมรงค์ ,สระแก้ว,

http://bansamunprai.net/kamphaengphet-muang.html
"ไทรงาม",ตำบล ไทรงาม, หนองคล้า, หนองทอง ,หนองไม้กอง, มหาชัย, พานทอง ,หนองแม่แตง, http://bansamunprai.net/kamphaengphet-saingam.html
"คลองลาน",ตำบล คลองน้ำไหล, โป่งน้ำร้อน ,คลองลานพัฒนา, สักงาม, http://bansamunprai.net/kamphaengphet-klonglan.html
"ขาณุวรลักษบุรี",ตำบล ยางสูง, ป่าพุทรา, แสนตอ, สลกบาตร, บ่อถ้ำ, ดอนแตง, วังชะพลู, โค้งไผ่,ปางมะค่า ,วังหามแห,  เกาะตาล, http://bansamunprai.net/kamphaengphet-khanuworaluksaburi.html
"คลองขลุง",ตำบล คลองขลุง, ท่ามะเขือ, ท่าพุทรา, แม่ลาด, วังยาง ,วังแขม ,หัวถนน, วังไทร,  วังบัว , คลองสมบูรณ์ , http://bansamunprai.net/kamphaengphet-khlongkhlung.html
"พรานกระต่าย",ตำบล พรานกระต่าย, หนองหัววัว,  ท่าไม้, วังควง, วังตะแบก, เขาคีริส, คุยบ้านโอง ,คลองพิไกร , ถ้ำกระต่ายทอง, ห้วยยั้ง , http://bansamunprai.net/kamphaengphet-prankratai.html
"ลานกระบือ",ตำบล ลานกระบือ, ช่องลม ,หนองหลวง, โนนพลวง , ประชาสุขสันต์ , บึงทับแรต ,จันทิมา, http://bansamunprai.net/kamphaengphet-lankrabue.html
"ทรายทองวัฒนา",ตำบล ทุ่งทราย, ทุ่งทอง, ถาวรวัฒนา, http://bansamunprai.net/kamphaengphet-saithongwatthana.html
"ปางศิลาทอง", ตำบล โพธิ์ทอง , หินดาต, ปางตาไว, http://bansamunprai.net/kamphaengphet-phangsilathong.html
"บึงสามัคคี",ตำบล บึงสามัคคี, วังชะโอน ,ระหาน, เทพนิมิต , http://bansamunprai.net/kamphaengphet-beungsamakee.html
"โกสัมพีนคร",ตำบล โกสัมพี  , เพชรชมภู , ลานดอกไม้ตก, http://bansamunprai.net/kamphaengphet-kosampheenakhon.html
 


จังหวัด ,"เชียงใหม่"ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/chiangmai.html
อำเภอ "เมือง",ตำบล ศรีภูมิ ,พระสิงห์,หายยา,ช้างม่อย,ช้างคลาน,วัดเกต,ช้างเผือก,สุเทพ,แม่เยะ,ป่าแดด,หนองหอย,ท่าศาลา,หนองป่าครั่ง,ฟ้าฮ่าม,ป่าตัน,สันผีเสื้อ, http://bansamunprai.net/chiangmai-muang.html
"จอมทอง",ตำบล บ้านหลวง ,ข่วงเปา , สบเตี๊ยะ , บ้านแปะ, ดอยแก้ว ,แม่สอย, http://bansamunprai.net/chiangmai-chomtong.html
"แม่แจ่ม",ตำบล ช่างเคิ่ง, ท่าผา ,บ้านทับ, แม่ศึก, แม่นาจร, บ้านจันทร์ ,ปางหินฝน, กองแขก ,แม่แดด, แจ่มหลวง, http://bansamunprai.net/chiangmai-maechaem.html
"เชียงดาว",ตำบล เชียงดาว, เมืองนะ ,เมืองงาย, แม่นะ, เมืองคอง, ปิงโค้ง, ทุ่งข้าวพวง, http://bansamunprai.net/chiangmai-chiangdao.html
"ดอยสะเก็ด", ตำบล เชิงดอย,  สันปูเลย, ลวงเหนือ, ป่าป้อง ,สง่าบ้าน, ป่าลาน ,ตลาดขวัญ, สำราญราษฎร์, แม่คือ ,ตลาดใหญ่, แม่ฮ้อยเงิน, แม่โป่ง, ป่าเมี่ยง, เทพเสด็จ, http://bansamunprai.net/chiangmai-doisaket.html
"แม่แตง", ตำบล สันมหาพน, แม่แตง, ขี้เหล็ก, ช่อแล, แม่หอพระ, สบเปิง, บ้านเป้า, สันป่ายาง, ป่าแป๋ ,เมืองก๋าย, บ้านช้าง, กื้ดช้าง, อินทขิล ,สมก๋าย, http://bansamunprai.net/chiangmai-maetang.html
"แม่ริม", ตำบล ริมใต้, ริมเหนือ, สันโป่ง, ขี้เหล็ก, สะลวง , ห้วยทราย, แม่แรม, โป่งแยง, แม่สา ,ดอนแก้ว, เหมืองแก้ว, http://bansamunprai.net/chiangmai-maerim.html
"สะเมิง",ตำบล สะเมิงใต้, สะเมิงเหนือ, แม่สาบ ,บ่อแก้ว, ยั้งเมิน  http://bansamunprai.net/chiangmai-samoeng.html
"ฝาง",ตำบล เวียง, ม่อนปิ่น, แม่งอน, แม่สูน ,สันทราย, แม่คะ, แม่ข่า, โป่งน้ำร้อน, http://bansamunprai.net/chiangmai-fang.html
"แม่อาย",ตำบล แม่อาย, แม่สาว, สันต้นหมื้อ ,แม่นาวาง, ท่าตอน, บ้านหลวง , มะลิกา, http://bansamunprai.net/chiangmai-maeai.html
"พร้าว",ตำบล เวียง, ทุ่งหลวง, ป่าตุ้ม ,ป่าไหน่, สันทราย ,บ้านโป่ง, น้ำแพร่ , เขื่อนผาก ,แม่แวน , แม่ปั๋ง ,โหล่งขอด, http://bansamunprai.net/chiangmai-phrao.html
"สันป่าตอง",ตำบล ยุหว่า, สันกลาง, ท่าวังพร้าว, มะขามหลวง ,แม่ก๊า ,บ้านแม ,บ้านกลาง ,ทุ่งสะโตก ,ทุ่งต้อม ,น้ำบ่อหลวง , มะขุนหวาน , http://bansamunprai.net/chiangmai-sanpatong.html
"สันกำแพง" ,ตำบล สันกำแพง, ทรายมูล ,ร้องวัวแดง ,บวกค้าง, แช่ช้าง, ออนใต้ , แม่ปูคา ,ห้วยทราย ,ต้นเปา , สันกลาง, http://bansamunprai.net/chiangmai-sankamphaeng.html
"สันทราย",ตำบล สันทรายหลวง,  สันทรายน้อย , สันพระเนตร,  สันนาเม็ง ,สันป่าเปา ,หนองแหย่ง , หนองจ๊อม, หนองหาร ,แม่แฝก ,แม่แฝกใหม่, เมืองเล็น ,ป่าไผ่, http://bansamunprai.net/chiangmai-sansai.html
"หางดง",ตำบล หางดง, หนองแก๋ว ,หารแก้ว ,หนองตอง ,ขุนคง ,สบแม่ข่า, บ้านแหวน ,สันผักหวาน, หนองควาย, บ้านปง, น้ำแพร่ , http://bansamunprai.net/chiangmai-hangdong.html
"ฮอด",ตำบล หางดง, ฮอด , บ้านตาล ,บ่อหลวง,  บ่อสลี, นาคอเรือ, http://bansamunprai.net/chiangmai-hod.html
"ดอยเต่า",ตำบล ดอยเต่า, ท่าเดื่อ, มืดกา ,บ้านแอ่น ,บงตัน ,โปงทุ่ง, http://bansamunprai.net/chiangmai-doitao.html
"อมก๋อย" ,ตำบล อมก๋อย,  ยางเปียง, แม่ตื่น , ม่อนจอง ,สบโขง ,นาเกียน, http://bansamunprai.net/chiangmai-omkoi.html
"สารภี",ตำบล ยางเนิ้ง ,สารภี, ชมภูไชยสถาน, ขัวมุง ,หนองแฝก ,หนองผึ้ง,ท่ากว้าง, ดอนแก้ว, ท่าวังตาล ,สันทราย, ป่าบง , http://bansamunprai.net/chiangmai-sarapee.html
"เวียงแหง",ตำบล เมืองแหง, เปียงหลวง , แสนไห, http://bansamunprai.net/chiangmai-wianghaeng.html
"ไชยปราการ",ตำบล ปงตำ, ศรีดงเย็น, แม่ทะลบ ,หนองบัว, http://bansamunprai.net/chiangmai-chaiprakarn.html
"แม่วาง",ตำบล บ้านกาด , ทุ่งปี้  ,ทุ่งรวงทอง, แม่วิน , ดอนเปา, http://bansamunprai.net/chiangmai-maewang.html
"แม่ออน",ตำบล ออนเหนือ , ออนกลาง ,บ้านสหกรณ์ , ห้วยแก้ว , แม่ทา,  ทาเหนือ, http://bansamunprai.net/chiangmai-maeon.html
"ดอยหล่อ",ตำบล ดอยหล่อ  ,สองแคว  ,ยางคราม,  สันติสุข, http://bansamunprai.net/chiangmai-doilor.html
 

,จังหวัด ,"นครสวรรค์"ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/nakhonswan.html
อำเภอ "เมือง",ตำบล ปากน้ำโพ,กลางแดด,เกรียงไกร,แควใหญ่ ,ตะเคียนเลื่อน,นครสวรรค์ตก,นครสวรรค์ออก ,บางพระหลวง,บางม่วง,บ้านมะเกลือ,บ้านแก่ง,พระนอน, http://bansamunprai.net/nakhonsawan-muang.html
"โกรกพระ",ตำบล โกรกพระ, ยางตาล, บางมะฝ่อ ,บางประมุง ,นากลาง ,ศาลาแดง, เนินกว้าว, เนินศาลา, หาดสูง, http://bansamunprai.net/nakhonsawan-krokphra.html
"ชุมแสง", ตำบล, ชุมแสง,  ทับกฤช , พิกุล, เกยไชย ,ท่าไม้ ,บางเคียน ,หนองกระเจา, พันลาน, โคกหม้อ ,ไผ่สิงห์ , ฆะมัง, ทับกฤชใต้, http://bansamunprai.net/nakhonsawan-chumsaeng.html
"หนองบัว",ตำบล หนองบัว ,หนองกลับ, ธารทหาร , ห้วยร่วม, ห้วยถั่วใต้ ,ห้วยถั่วเหนือ, ห้วยใหญ่, ทุ่งทอง , วังบ่อ, http://bansamunprai.net/nakhonsawan-nongbua.html
"บรรพตพิสัย",ตำบล ท่างิ้ว, บางตาหงาย, หูกวาง,  อ่างทอง ,บ้านแดน ,บางแก้ว ,ตาขีด ,ตาสัง, ด่านช้าง ,หนองกรด ,หนองตางู , บึงปลาทู, เจริญผล , http://bansamunprai.net/nakhonsawan-banphotphisai.html
"เก้าเลี้ยว",ตำบล มหาโพธิ , เก้าเลี้ยว, หนองเต่า , เขาดิน ,หัวดง , http://bansamunprai.net/nakhonsawan-kaoliao.html
"ตาคลี",ตำบล ตาคลี ,ช่องแค , จันเสน , ห้วยหอม , หัวหวาย ,หนองโพ , หนองหม้อ,  สร้อยทอง , ลาดทิพรส , พรหมนิมิต , http://bansamunprai.net/nakhonsawan-takhli.html
"ท่าตะโก",ตำบล ท่าตะโก ,พนมรอก ,หัวถนน , สายลำโพง , วังมหากร , ดอนคา ,ทำนบ, วังใหญ่ ,พนมเศษ , หนองหลวง, http://bansamunprai.net/nakhonsawan-thatako.html
"ไพศาลี",ตำบล โคกเดื่อ, สำโรงชัย ,วังน้ำลัด, ตะคร้อ, โพธิ์ประสาท, วังข่อย ,นาขอม, ไพศาลี , http://bansamunprai.net/nakhonsawan-phisaree.html
"พยุหะคีรี",ตำบล พยุหะ, เนินมะกอก, นิคมเขาบ่อแก้ว, ม่วงหัก, ยางขาว ,ย่านมัทรี, เขาทอง, ท่าน้ำอ้อย ,น้ำทรง, เขากะลา, สระทะเล , http://bansamunprai.net/nakhonsawan-phayuhakhiri.html
"ลาดยาว",ตำบล ลาดยาว, ห้วยน้ำหอม, วังม้า ,วังเมือง, สร้อยละคร, มาบแก, หนองยาว, หนองนมวัว , บ้านไร่ , เนินขี้เหล็ก , ศาลเจ้าไก่ต่อ,  สระแก้ว , http://bansamunprai.net/nakhonsawan-latyao.html
"ตากฟ้า",ตำบล ตากฟ้า, ลำพยนต์ ,สุขสำราญ, หนองพิกุล , พุนกยูง , อุดมธัญญา ,เขาชายธง, http://bansamunprai.net/nakhonsawan-takfa.html
"แม่วงก์",ตำบล แม่วงก์ , แม่เลย์ , วังซ่าน ,  เขาชนกัน , http://bansamunprai.net/nakhonsawan-maewong.html
"แม่เปิน",ตำบล แม่เปิน, http://bansamunprai.net/nakhonsawan-maepoen.html
"ชุมตาบง", ตำบล ชุมตาบง , ปางสวรรค์, http://bansamunprai.net/nakhonsawan-chumtabong.html


จังหวัด ,"พะเยา" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/phayao.html
อำเภอ "เมือง",ตำบล เวียง,แม่ต๋ำ,แม่นาเรือ,บ้านตุ่น,บ้านต๊ำ,บ้านต๋อม,แม่ปีม,แม่กา,บ้านใหม่,จำป่าหวาย,ท่าวังทอง,แม่ใส,บ้านสาง,ท่าจำปี ,สันป่าม่วง, http://bansamunprai.net/phayao-muang.html
"จุน" ,ตำบล ห้วยข้าวก่ำ, จุน, ลอ ,หงส์หิน ,ทุ่งรวงทอง, ห้วยยางขาม ,พระธาตุขิงแกง , http://bansamunprai.net/phayao-chun.html
"เชียงคำ" ,ตำบล หย่วน, น้ำแวน, เวียง, ฝายกวาง ,เจดีย์คำ, ร่มเย็น, เชียงบาน, แม่ลาว, อ่างทอง ,ทุ่งผาสุข , http://bansamunprai.net/phayao-chiangkum.html
"เชียงม่วน",ตำบล เชียงม่วน, บ้านมาง ,สระ, http://bansamunprai.net/phayao-chiangmuan.html
"ดอกคำใต้",ตำบล ดอกคำใต้, ดอนศรีชุม ,บ้านถ้ำ ,บ้านปิน, ห้วยลาน, สันโค้ง ,ป่าซาง ,หนองหล่ม ,ดงสุวรรณ, บุญเกิด ,สว่างอารมณ์ ,คือเวียง ,  http://bansamunprai.net/phayao-dokkhamtai.html
"ปง",ตำบล ปง ,ควร ,ออย ,งิม ,ผาช้างน้อย ,นาปรัง ,ขุนควร , http://bansamunprai.net/phayao-pong.html
"แม่ใจ", ตำบล แม่ใจ ,ศรีถ้อย, แม่สุก, ป่าแฝก ,บ้านเหล่า, เจริญราษฎร์ , http://bansamunprai.net/phayao-maejai.html
"ภูซาง", ตำบล ภูซาง, ป่าสัก ,ทุ่งกล้วย, เชียงแรง, สบบง, http://bansamunprai.net/phayao-phusang.html
"ภูกามยาว", ตำบล ห้วยแก้ว ,ดงเจน, แม่อิง, http://bansamunprai.net/phayao-pukamyao.html
"ฟากกว๊าน" , http://bansamunprai.net/phayao-fakgwan.html


จังหวัด,"พิษณุโลก"ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/phitsanulok.html
อำเภอ"เมือง",ตำบล ในเมือง,วังน้ำคู้,วัดจันทร์,วัดพริก,ท่าทอง,ท่าโพธิ์,สมอแข,ดอนทอง,บ้านป่า,ปากโทก,หัวรอ,จอมทอง,บ้านกร่าง,บ้านคลอง,พลายชุมพล,มะขามสูง,อรัญญิก, http://bansamunprai.net/phitsanulok-muang.html
"บึงพระ", ตำบล ไผ่ขอดอน,  งิ้วงาม , http://bansamunprai.net/phitsanulok-buengphra.html
"นครไทย", ตำบล นครไทย ,หนองกะท้าว ,บ้านแยง ,เนินเพิ่ม, นาบัว ,นครชุม, น้ำกุ่ม, ยางโกลน ,บ่อโพธิ์  ,บ้านพร้าว, ห้วยเฮี้ย,  http://bansamunprai.net/phitsanulok-nakornthai.html
"ชาติตระการ", ตำบล ป่าแดง, ชาติตระการ, สวนเมี่ยง ,บ้านดง ,บ่อภาค ,ท่าสะแก,  http://bansamunprai.net/phitsanulok-chartakarn.html
"บางระกำ",ตำบล บางระกำ ,ปลักแรด, พันเสา ,วังอิทก, บึงกอก ,หนองกุลา ,ชุมแสงสงคราม, นิคมพัฒนา ,บ่อทอง ,ท่านางงาม ,คุยม่วง,  http://bansamunprai.net/phitsanulok-bangrakam.html
"บางกระทุ่ม", ตำบล บางกระทุ่ม, บ้านไร่ ,โคกสลุด, สนามคลี ,ท่าตาล ,ไผ่ล้อม, นครป่าหมาก ,เนินกุ่ม ,วัดตายม , http://bansamunprai.net/phitsanulok-bangkrathum.html
"พรหมพิราม",ตำบล พรหมพิราม, ท่าช้าง ,วงฆ้อง, มะตูม, หอกลอง, ศรีภิรมย์ ,ตลุกเทียม ,วังวน ,หนองแขม, มะต้อง, ทับยายเชียง ,ดงประคำ, http://bansamunprai.net/phitsanulok-phrompiram.html
"วัดโบสถ์",ตำบล วัดโบสถ์ ,ท่างาม ,ท้อแท้ ,บ้านยาง, หินลาด, คันโช้ง , http://bansamunprai.net/phitsanulok-watbot.html
"วังทอง",ตำบล วังทอง ,พันชาลี, แม่ระกา ,บ้านกลาง ,วังพิกุล, แก่งโสภา ,ท่าหมื่นราม ,วังนกแอ่น, หนองพระ, ชัยนาม, ดินทอง ,  http://bansamunprai.net/phitsanulok-wangthong.html
"เนินมะปราง", ตำบล ชมพู ,บ้านมุง ,ไทรย้อย ,วังโพรง, บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก, เนินมะปราง ,วังยาง , http://bansamunprai.net/phitsanulok-noenmaprang.html

,
จังหวัด,"แพร่" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/phrae.html
อำเภอ "เมือง",ตำบล ในเวียง,นาจักร,นาชำ,ป่าแดง,ทุ่งโฮ้ง,เหมืองหม้อ,วังธง,แม่หล่าย,ห้วยม้า,ป่าแมต,บ้านถิ่น,สวนเขื่อน,วังหงษ์,แม่คำมี,ทุ่งกวาว,ท่าข้าม, http://bansamunprai.net/phrae-muang.html 
"ร้องกวาง",ตำบล ร้องกวาง, ร้องเข็ม ,น้ำเลา, บ้านเวียง ,ทุ่งศรี, แม่ยางตาล, แม่ยางฮ่อ, ไผ่โทน ,ห้วยโรง, แม่ทราย, แม่ยางร้อง, http://bansamunprai.net/phrae-rongkwang.html 
"ลอง",ตำบล ห้วยอ้อ, บ้านปิน, ต้าผามอก, เวียงต้า ,ปากกาง, หัวทุ่ง ,ทุ่งแล้ง ,บ่อเหล็กลอง, แม่ปาน , http://bansamunprai.net/phrae-long.html 
"สูงเม่น",ตำบล สูงเม่น ,น้ำชำ ,หัวฝาย ,ดอนมูล ,บ้านเหล่า ,บ้านกวาง, บ้านปง, บ้านกาศ, ร่องกาศ ,สบสาย, เวียงทอง ,พระหลวง , http://bansamunprai.net/phrae-sungmen.html 
"เด่นชัย", http://bansamunprai.net/phrae-denchai.html 
"สอง",ตำบล ห้วยอ้อ, บ้านปิน, ต้าผามอก, เวียงต้า ,ปากกาง, หัวทุ่ง ,ทุ่งแล้ง ,บ่อเหล็กลอง, แม่ปาน , http://bansamunprai.net/phrae-song.html 
"วังชิ้น",ตำบล วังชิ้น, สรอย, แม่ป้าก ,นาพูน, แม่พุง ,ป่าสัก, แม่เกิ๋ง , http://bansamunprai.net/phrae-wangchin.html 
"หนองม่วงไข่",ตำบล แม่คำมี, หนองม่วงไข่, น้ำรัด ,วังหลวง, ตำหนักธรรม, ทุ่งแค้ว, http://bansamunprai.net/phrae-nongmuangkai.html 
"แดนชุมพล", http://bansamunprai.net/phrae-danchompon.html 
 


จังหวัด ,"ลำปาง" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/lampang.html 
อำเภอ "เมือง",ตำบล เวียงเหนือ,หัวเวียง,สวนดอก,สบตุ๋ย,พระบาท,ชมพู กล้วยแพะ,ปงแสนทอง,บ้านแลง,บ้านเสด็จ,พิชัย,ทุ่งฝาย,บ้านเอื้อม,บ้านเป้า,บ้านค่า,บ่อแฮ้ว, http://bansamunprai.net/lampang-muang.html 
"ต้นธงชัย",ตำบล นิคมพัฒนา, บุญนาคพัฒนา, http://bansamunprai.net/lampang-tonthongchai.html 
"แม่เมาะ",ตำบล บ้านดง, นาสัก ,จางเหนือ, แม่เมาะ ,สบป้าน , http://bansamunprai.net/lampang-maemoh.html 
"เกาะคา",ตำบล ลำปางหลวง, นาแก้ว ,ไหล่หิน ,วังพร้าว, ศาลา, เกาะคา ,นาแส่ง, ท่าผา, ใหม่พัฒนา , http://bansamunprai.net/lampang-kohka.html 
"เสริมงาม",ตำบล ทุ่งงาม, เสริมขวา, เสริมซ้าย, เสริมกลาง , http://bansamunprai.net/lampang-sermngam.html 
"งาว",ตำบล หลวงเหนือ ,หลวงใต้ ,บ้านโป่ง ,บ้านร้อง ,ปงเตา ,นาแก ,บ้านอ้อน ,บ้านแหง, บ้านหวด, แม่ตีบ,  http://bansamunprai.net/lampang-ngaow.html 
"แจ้ห่ม",ตำบล แจ้ห่ม ,บ้านสา ,ปงดอน, แม่สุก, เมืองมาย ,ทุ่งผึ้ง,วิเชตนคร, http://bansamunprai.net/lampang-chaehom.html 
"วังเหนือ",ตำบล ทุ่งฮั้ว ,วังเหนือ,วังใต้ ,ร่องเคาะ, วังทอง ,วังซ้าย ,วังแก้ว, วังทรายคำ,  http://bansamunprai.net/lampang-wangnua.html 
"เถิน",ตำบล ล้อมแรด, แม่วะ ,แม่ปะ, แม่มอก, เวียงมอก, นาโป่ง, แม่ถอด, เถินบุรี, http://bansamunprai.net/lampang-thoen.html 
"แม่พริก",ตำบล แม่พริก, ผาปัง, แม่ปุ ,พระบาทวังตวง, http://bansamunprai.net/lampang-maephrik.html 
"แม่ทะ",ตำบล แม่ทะ ,นาครัว ,ป่าตัน, บ้านกิ่ว, บ้านบอม ,น้ำโจ้, ดอนไฟ ,หัวเสือ ,วังเงิน, สันดอนแก้ว, http://bansamunprai.net/lampang-maetha.html 
"สบปราบ",ตำบล สบปราบ ,สมัย, แม่กัวะ ,นายาง, http://bansamunprai.net/lampang-sopprap.html 
"ห้างฉัตร",ตำบล ห้างฉัตร, หนองหล่ม, เมืองยาว, ปงยางคก, เวียงตาล, แม่สัน, วอแก้ว, http://bansamunprai.net/lampang-hangchart.html 
"เมืองปาน",ตำบล เมืองปาน, บ้านขอ, ทุ่งกว๋าว ,แจ้ซ้อน ,หัวเมือง, http://bansamunprai.net/lampang-muangpan.html 

จังหวัด ,"สุโขทัย" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/sukhothai.html 
อำเภอ "เมือง",ตำบล ธานี,บ้านสวน,เมืองเก่า,ปากแคว,ยางซ้าย ,บ้านกล้วย,บ้านหลุม ,ตาลเตี้ย,ปากพระ,วังทองแดง, http://bansamunprai.net/sukhothai-muang.html 
"บ้านด่านลานหอย",ตำบล ลานหอย ,บ้านด่าน, วังตะคร้อ, วังน้ำขาว, ตลิ่งชัน ,หนองหญ้าปล้อง ,วังลึก, http://bansamunprai.net/sukhothai-bandanlanhoi.html 
"คีรีมาศ",ตำบล โตนด ,ทุ่งหลวง ,บ้านป้อม ,สามพวง, ศรีคีรีมาศ ,หนองจิก ,นาเชิงคีรี, หนองกระดิ่ง, บ้านน้ำพุ, ทุ่งยางเมือง, http://bansamunprai.net/sukhothai-kirimas.html 
"กงไกรลาศ",ตำบลง บ้านกร่าง ,ไกรนอก, ไกรกลาง, ไกรใน ,ดงเดือย, ป่าแฝก ,กกแรต ,ท่าฉนวน ,หนองตูม ,บ้านใหม่สุขเกษม , http://bansamunprai.net/sukhothai-kongkrailat.html 
"ศรีสัชนาลัย",ตำบล หาดเสี้ยว, ป่างิ้ว, แม่สำ, แม่สิน ,บ้านตึก ,หนองอ้อ, ท่าชัย ,ศรีสัชนาลัย, ดงคู่ ,บ้านแก่ง ,สารจิตร , http://bansamunprai.net/sukhothai-sisatchanalai.html 
"ศรีสำโรง",ตำบล คลองตาล ,วังลึก ,สามเรือน ,บ้านนา ,วังทอง ,นาขุนไกร, เกาะตาเลี้ยง, วัดเกาะ, บ้านไร่ ,ทับผึ้ง, บ้านซ่าน ,วังใหญ่ ,ราวต้นจันทร์ , http://bansamunprai.net/sukhothai-sisamrong.html 
"สวรรคโลก",ตำบล เมืองสวรรคโลก, ในเมือง, คลองกระจง, วังพิณพาทย์, วังไม้ขอน ,ย่านยาว ,นาทุ่ง ,คลองยาง ,เมืองบางยม ,ท่าทอง ,ปากน้ำ ,ป่ากุมเกาะ, เมืองบางขลัง ,หนองกลับ , http://bansamunprai.net/sukhothai-sawankalok.html 
"ศรีนคร",ตำบล ศรีนคร, นครเดิฐ ,น้ำขุม, คลองมะพลับ ,หนองบัว, http://bansamunprai.net/sukhothai-sinakhon.html 
"ทุ่งเสลี่ยม",ตำบล บ้านใหม่ไชยมงคล, ไทยชนะศึก, ทุ่งเสลี่ยม, กลางดง, เขาแก้วศรีสมบูรณ์, http://bansamunprai.net/sukhothai-tungsaliam.html 


 จังหวัด,"อุทัยธานี",ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/uthaithani.html
 อำเภอ "เมือง",ตำบล อุทัยใหม่,น้ำซึม,สะแกกรัง,ดอนขวาง,หาดทนง,เกาะเทโพ,ท่าซุง,หนองแก,โนนเหล็ก,หนองเต่า,หนองไผ่แบน,หนองพังค่า ,ทุ่งใหญ่ ,เนินแจง , http://bansamunprai.net/uthaithani-muang.html 
"ทัพทัน",ตำบล ทัพทัน ,ทุ่งนาไทย, เขาขี้ฝอย ,หนองหญ้าปล้อง,โคกหม้อ ,หนองยายดา, หนองกลางดง, หนองกระทุ่ม ,หนองสระ ,ตลุกดู่, http://bansamunprai.net/uthaithani-thapthan.html 
"สว่างอารมณ์",ตำบล สว่างอารมณ์ ,หนองหลวง, พลวงสองนาง ,ไผ่เขียว ,บ่อยาง, http://bansamunprai.net/uthaithani-sawangarom.html 
"หนองฉาง",ตำบล หนองฉาง, หนองยาง ,หนองนางนวล ,หนองสรวง, บ้านเก่า, อุทัยเก่า ,ทุ่งโพ, ทุ่งพง, เขาบางแกรก,เขากวางทอง, http://bansamunprai.net/uthaithani-nongchang.html 
"หนองขาหย่าง",ตำบล หนองขาหย่าง ,หนองไผ่ ,ดอนกลอย ,ห้วยรอบ ,ทุ่งพึ่ง ,ท่าโพ ,หมกแถว ,หลุมเข้า, ดงขวาง, http://bansamunprai.net/uthaithani-nongkayang.html 
"บ้านไร่",ตำบล บ้านไร่ ,ทัพหลวง, ห้วยแห้ง ,คอกควาย, วังหิน ,เมืองการุ้ง, แก่นมะกรูด ,หนองจอก ,หูช้าง ,บ้านบึง, บ้านใหม่คลองเคียน ,หนองบ่มกล้วย, เจ้าวัด, http://bansamunprai.net/uthaithani-baanrai.html 
"ลานสัก",ตำบล ลานสัก, ประดู่ยืน ,ป่าอ้อ ,ระบำ ,น้ำรอบ, ทุ่งนางาม, http://bansamunprai.net/uthaithani-lansak.html 
"ห้วยคต",ตำบล สุขฤทัย ,ทองหลาง ,ห้วยคต, http://bansamunprai.net/uthaithani-huaykot.html 
 

 จังหวัด ,"เชียงราย" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/chiangrai.html 
อำเภอ "เมือง",ตำบล เวียง,รอบเวียง,บ้านดู่,นางแล,แม่ข้าวต้ม,แม่ยาว,สันทราย,แม่กรณ์,ห้วยชมภู ,ห้วยสัก,ริมกก,ดอยลาน,ป่าอ้อดอนชัย,ท่าสาย,ดอยฮาง,ท่าสุด, http://bansamunprai.net/chiangrai-muang.html 
"เวียงชัย",ตำบล เวียงชัย ,ผางาม, เวียงเหนือ, ดอนศิลา ,เมืองชุม, http://bansamunprai.net/chiangrai-wiangchai.html 
"เชียงของ",ตำบลเวียง, สถาน, ครึ่ง,  บุญเรือง,  ห้วยซ้อ, ศรีดอนชัย ,ริมโขง, http://bansamunprai.net/chiangrai-chiangkong.html 
"เทิง",ตำบล เวียง, งิ้ว ,ปล้อง,แม่ลอย, เชียงเคี่ยน, ตับเต่า ,หงาว ,สันทรายงาม, ศรีดอนไชย ,หนองแรด, http://bansamunprai.net/chiangrai-theng.html 
"พาน",ตำบล สันมะเค็ด ,แม่อ้อ ,ธารทอง, สันติสุข,  ดอยงาม ,หัวง้ม, เจริญเมือง ,ป่าหุ่ง ,ม่วงคำ, ทรายขาว, สันกลาง, แม่เย็น ,เมืองพาน ,ทานตะวัน ,เวียงห้าว, http://bansamunprai.net/chiangrai-pan.html 
"ป่าแดด",ตำบล ป่าแดด, ป่าแงะ, สันมะค่า, โรงช้าง ,ศรีโพธิ์เงิน , http://bansamunprai.net/chiangrai-padad.html 
"แม่จัน",ตำบล แม่จัน, จันจว้า, แม่คำ, ป่าซาง, สันทราย, ท่าข้าวเปลือก, ป่าตึง, แม่ไร่ ,ศรีค้ำ ,จันจว้าใต้ ,จอมสวรรค์, http://bansamunprai.net/chiangrai-maechan.html 
"เชียงแสน",ตำบล เวียง ,ป่าสัก ,บ้านแซว ,ศรีดอนมูล, แม่เงิน, โยนก, http://bansamunprai.net/chiangrai-chiangsan.html 
"แม่สาย",ตำบล แม่สาย, ห้วยไคร้, เกาะช้าง ,โป่งผา, ศรีเมืองชุม, เวียงพางคำ, บ้านด้าย ,โป่งงาม, http://bansamunprai.net/chiangrai-maesai.html 
"แม่สรวย",ตำบล แม่สรวย, ป่าแดด  ,แม่พริก ,ศรีถ้อย, ท่าก๊อ, วาวี  ,เจดีย์หลวง, http://bansamunprai.net/chiangrai-maesuai.html 
"เวียงป่าเป้า",ตำบล สันสลี  ,เวียง ,บ้านโป่ง, ป่างิ้ว, เวียงกาหลง, แม่เจดีย์, แม่เจดีย์ใหม่ , http://bansamunprai.net/chiangrai-wiangpapao.html 
"พญาเม็งราย",ตำบล แม่เปา, แม่ต๋ำ, ไม้ยา, เม็งราย,  ตาดควัน, http://bansamunprai.net/chiangrai-phayamengrai.html 
"เวียงแก่น",ตำบล ม่วงยาย,  ปอ ,หล่ายงาว ,ท่าข้าม, http://bansamunprai.net/chiangrai-viengkang.html 
"ขุนตาล",ตำบล ต้า, ป่าตาล  ,ยางฮอม, http://bansamunprai.net/chiangrai-khuntan.html 
"แม่ฟ้าหลวง",ตำบล เทอดไทย, แม่สลองใน, แม่สลองนอก , แม่ฟ้าหลวง, http://bansamunprai.net/chiangrai-maefaluang.html 
"แม่ลา",ตำบล ดงมะดะ ,จอมหมอกแก้ว,  บัวสลี , ป่าก่อดำ, โป่งแพร่, http://bansamunprai.net/chiangrai-maela.html 
"เวียงเชียงรุ้ง",ตำบล ทุ่งก่อ ,ดงมหาวัน , ป่าซาง, http://bansamunprai.net/chiangrai-wiangchiangrung.html 
"ดอยหลวง",ตำบล ปงน้อย, โชคชัย , หนองป่าก่อ, http://bansamunprai.net/chiangrai-doiluang.html 


จังหวัด ,"ตาก"ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/tak.html 
อำเภอ"เมือง",ตำบล ระแหง,หนองหลวง,เชียงเงิน,หัวเดียด,หนองบัวเหนือ,ไม้งาม,โป่งแดง,น้ำรึม,วังหิน,แม่ท้อ,ป่ามะม่วง,หนองบัวใต้,วังประจบ,ตลุกกลางทุ่ง , http://bansamunprai.net/tak-muang.html 
"บ้านตาก",ตำบล ตากออก, สมอโคน ,แม่สลิด ,ตากตก ,เกาะตะเภา ,ทุ่งกระเซาะ, ท้องฟ้า, http://bansamunprai.net/tak-bantak.html 
"สามเงา",ตำบล สามเงา, วังหมัน, ยกกระบัตร ,ย่านรี ,บ้านนา, วังจันทร์ , http://bansamunprai.net/tak-samngao.html 
"แม่ระมาด",ตำบล แม่ระมาด, แม่จะเรา ,ขะเนจื้อ, แม่ตื่น ,สามหมื่น ,พระธาตุ, http://bansamunprai.net/tak-maeramad.html 
"ท่าสองยาง",ตำบล ท่าสองยาง, แม่ต้าน, แม่สอง, แม่หละ, แม่วะหลวง ,แม่อุสุ, http://bansamunprai.net/tak-thasongyang.html 
"แม่สอด",ตำบล แม่สอด, แม่กุ, พะวอ, แม่ตาว, แม่กาษา ,ท่าสายลวด ,แม่ปะ, มหาวัน, ด่านแม่ละเมา ,พระธาตุผาแดง, http://bansamunprai.net/tak-maesot.html 
"พบพระ",ตำบล พบพระ ,ช่องแคบ, คีรีราษฎร์, วาเล่ย์, รวมไทยพัฒนา, http://bansamunprai.net/tak-pobpra.html 
"อุ้มผาง",ตำบล อุ้มผาง ,หนองหลวง, โมโกร, แม่จัน, แม่ละมุ้ง, แม่กลอง, http://bansamunprai.net/tak-umpang.html 
"วังเจ้า",ตำบล เชียงทอง ,นาโบสถ์ ,ประดาง, http://bansamunprai.net/tak-wangchao.html 

จังหวัด ,"น่าน" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756,  http://bansamunprai.net/nan.html
อำเภอ "เมือง",ตำบล ในเวียง,บ่อ,ผาสิงห์,ไชยสถาน,ถืมตอง,เรือง,นาชาว,ดู่ใต้,กองควาย,สวก,สะเนียน, http://bansamunprai.net/nan-muang.html 
"แม่จริม",ตำบล หนองแดง, หมอเมือง ,น้ำพาง ,น้ำปาย, แม่จริม, http://bansamunprai.net/nan-maecharim.html 
"บ้านหลวง",ตำบล บ้านฟ้า, ป่าคาหลวง ,สวด ,บ้านพี้ , http://bansamunprai.net/nan-banluang.html 
"นาน้อย",ตำบล นาน้อย, เชียงของ, ศรีษะเกษ ,สถาน, สันทะ ,บัวใหญ่ ,น้ำตก, http://bansamunprai.net/nan-nanoi.html 
"ปัว",ตำบล ปัว ,แงง, สถาน, ศิลาแลง, ศิลาเพชร, อวน ,ไชยวัฒนา, เจดียชัย, ภูคา ,สกาด, ป่ากลาง ,วรนคร , http://bansamunprai.net/nan-pua.html 
"ท่าวังผา",ตำบล ริม, ป่าคา, ผาตอ, ยม ,ตาลชุม, ศรีภูมิ ,จอมพระ, แสนทอง, ท่าวังผา, http://bansamunprai.net/nan-thawangpha.html 
"เวียงสา",ตำบล กลางเวียง, ขึ่ง ,ไหล่น่าน, ตาลชุม ,นาเหลือง ,ส้าน ,น้ำมวบ ,น้ำปั้ว, ยาบหัวนา, ปงสนุก, อ่ายนาไลย ,ส้านนาหนองใหม่, แม่ขะนิง,แม่สาคร ,จอมจันทร์, แม่สา, ทุ่งศรีทอง, http://bansamunprai.net/nan-wiangsa.html 
"ทุ่งช้าง",ตำบล ปอน, งอบ ,และ, ทุ่งช้าง, http://bansamunprai.net/nan-thungchang.html 
"เชียงกลาง",ตำบล เชียงกลาง, เปือ, เชียงคาน ,พระธาตุ, พญาแก้ว ,พระพุทธบาท, http://bansamunprai.net/nan-chiangklang.html 
"นาหมื่น",ตำบล นาทะนุง, บ่อแก้ว, เมืองลี่ ,ปิงหลวง, http://bansamunprai.net/nan-namuen.html 
"สันติสุข",ตำบล ดู่พงษ์ ,ป่าแลวหลวง, พงษ์, http://bansamunprai.net/nan-santisuk.html 
"บ่อเกลือ",ตำบล บ่อเกลือเหนือ, บ่อเกลือใต้ ,ภูฟ้า ,ดงพญา, http://bansamunprai.net/nan-boklua.html 
"สองแคว",ตำบล นาไร่หลวง ,ชนแดน, ยอด, http://bansamunprai.net/nan-songkhwae.html 
"ภูเพียง",ตำบล ม่วงตึ๊ด, นาปัง, น้ำแก่น ,น้ำเกี๋ยน ,เมืองจัง ,ท่าน้าว, ฝายแก้ว, http://bansamunprai.net/nan-phupeang.html 
"เฉลิมพระเกียรติ",ตำบล ห้วยโก๋น, ขุนน่าน, http://bansamunprai.net/nan-chaloemphrakiat.html 


จังหวัด ,"พิจิตร" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/phichit.html
อำเภอ"เมือง",ตำบล ในเมือง,ไผ่ขวาง,ย่านยาว,ท่าฬอ ,ปากทาง,คลองคะเชนทร์,โรงช้าง,เมืองเก่า,ท่าหลวง,บ้านบุ่ง,ฆะมัง,ดงป่าคำ,หัวดง,ป่ามะคาบ,สายคำโห้ ,ดงกลาง , http://bansamunprai.net/phichit-muang.html 
"วังทรายพูน",ตำบล วังทรายพูน ,หนองปลาไหล, หนองพระ, หนองปล้อง, http://bansamunprai.net/phichit-wangtraypoon.html 
"โพธิ์ประทับช้าง",ตำบล โพธิ์ประทับช้าง ,ไผ่ท่าโพ ,วังจิก, ไผ่รอบ, ดงเสือเหลือง, เนินสว่าง ,ทุ่งใหญ่, http://bansamunprai.net/phichit-phoprathubchang.html 
"ตะพานหิน",ตำบล ตะพานหิน ,งิ้วราย ,ห้วยเกตุ ,ไทรโรงโขน ,หนองพยอม ,ทุ่งโพธิ์ ,ดงตะขบ ,คลองคูณ, วังสำโรง, วังหว้า ,วังหลุม, ทับหมัน ,ไผ่หลวง, http://bansamunprai.net/phichit-taparnhin.html 
"บางมูลนาก",ตำบล บางมูลนาก ,บางไผ่ ,หอไกร, เนินมะกอก, วังสำโรง, ภูมิ ,วังกรด ,ห้วยเขน ,วังตะกู ,ลำประดา , http://bansamunprai.net/phichit-bangmulnak.html 
"โพทะเล",ตำบล โพทะเล, ท้ายน้ำ ,ทะนง ,ท่าบัว ,ทุ่งน้อย ,ท่าขมิ้น ,ท่าเสา ,บางคลาน ,ท่านั่ง ,บ้านน้อย ,วัดขวาง, http://bansamunprai.net/phichit-phothalay.html 
"สามง่าม",ตำบล สามง่าม ,กำแพงดิน ,รังนก, เนินปอ, หนองโสน, http://bansamunprai.net/phichit-samngam.html 
"ทับคล้อ",ตำบล ทับคล้อ, เขาทราย ,เขาเจ็ดลูก ,ท้ายทุ่ง, http://bansamunprai.net/phichit-thapklo.html 
"สากเหล็ก",ตำบล สากเหล็ก ,ท่าเยี่ยม, คลองทราย, หนองหญ้าไทร, วังทับไทร, http://bansamunprai.net/phichit-saklek.html 
"บึงนาราง",ตำบล ห้วยแก้ว, โพธิ์ไทรงาม, แหลมรัง, บางลาย, บึงนาราง, http://bansamunprai.net/phichit-bungnarang.html 
"ดงเจริญ",ตำบล วังงิ้วใต้ , วังงิ้ว ,ห้วยร่วม, ห้วยพุก ,สำนักขุนเณร, http://bansamunprai.net/phichit-dongcharoen.html 
"วชิรบารมี",ตำบล บ้านนา, บึงบัว วังโมกข์ ,หนองหลุม, http://bansamunprai.net/phichit-wachirabarami.html 


จังหวัด ,"เพชรบูรณ์" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/phetchaboon.html
อำเภอ "เมือง",ตำบล ในเมือง,ตะเบาะ,บ้านโตก,สะเดียง,ป่าเลา,นางั่ว,ท่าพล,ดงมูลเหล็ก,บ้านโคก ,ชอนไพร,นาป่า,นายม,วังชมภู ,น้ำร้อน,ห้วยสะแก,ห้วยใหญ่,ระวิง , http://bansamunprai.net/phetchaboon-muang.html
"ชนแดน" ,ตำบล ชนแดน, ดงขุย, ท่าข้าม, พุทธบาท ,ลาดแค, บ้านกล้วย ,ชับพุทรา, ตะกุดไร ,ศาลาลาย, http://bansamunprai.net/phetchaboon-chondaen.html
"หล่มสัก",ตำบล หล่มสัก ,วัดป่า, ตาลเดี่ยว, ฝายนาแซง, หนองสว่าง, น้ำเฮี้ย ,สักหลง ,ท่าอิบุญ, บ้านโสก, บ้านติ้ว, ห้วยไร่ ,น้ำก้อ, ปากช่อง ,น้ำชุน, หนองไขว่ , http://bansamunprai.net/phetchaboon-lomsak.html
"ลานบ่า",บุ่งคล้า, บุ่งน้ำเต้า ,บ้านกลาง ,ช้างตะลูด, บ้านไร่ ,ปากดูก ,บ้านหวาย, http://bansamunprai.net/phetchaboon-lanbra.html
"หล่มเก่า",ตำบล หล่มเก่า ,นาซำ, หินฮาว ,บ้านเนิน, ศิลา, นาแซง ,วังบาล ,นาเกาะ ,ตาดกลอย, http://bansamunprai.net/phetchaboon-lomkao.html
"วิเชียรบุรี" ,ตำบล ท่าโรง, สระประดู่ ,สามแยก ,โคกปรง, น้ำร้อน ,บ่อรัง ,พุเตย ,พุขาม ,ภูน้ำหยด, ซับสมบูรณ์ ,บึงกระจับ, วังใหญ่, ยางสาว ,ซับน้อย, http://bansamunprai.net/phetchaboon-vichienburi.html
"ศรีเทพ",ตำบล ศรีเทพ ,สระกรวด ,คลองกระจัง, นาสนุ่น ,โคกสะอาด ,หนองย่างทอย, ประดู่งาม, http://bansamunprai.net/phetchaboon-srithep.html
"หนองไผ่",ตำบล กองทูล, นาเฉลียง ,บ้านโภชน์ ,ท่าแดง, เพชรละคร ,บ่อไทย ,ห้วยโป่ง, วังท่าดี, บัววัฒนา ,หนองไผ่,  วังโบสถ์, ยางงาม, ท่าด้วง, http://bansamunprai.net/phetchaboon-nongpai.html
"บึงสามพัน",ตำบล ซับสมอทอด ,ซับไม้แดง, หนองแจง ,กันจุ ,วังพิกุล ,พญาวัง, ศรีมงคล, สระแก้ว ,บึงสามพัน, http://bansamunprai.net/phetchaboon-bungsamphan.html
"น้ำหนาว" ,ตำบล น้ำหนาว ,หลักด่าน ,วังกวาง, โคกมน , http://bansamunprai.net/phetchaboon-namnao.html
"วังโป่ง", ตำบล วังโป่ง ,ท้ายดง ,ซับเปิบ ,วังหิน, วังศาล , http://bansamunprai.net/phetchaboon-wangpong.html
"เขาค้อ",ตำบล ทุ่งสมอ ,แคมป์สน ,เขาค้อ ,ริมสีม่วง, สะเดาะพง, หนองแม่นา ,เข็กน้อย, http://bansamunprai.net/phetchaboon-kaoko.html
"วังชมภู", http://bansamunprai.net/phetchaboon-wangchompu.html
"พุเตย", http://bansamunprai.net/phetchaboon-phutoei.html
"ดงขุย", http://bansamunprai.net/phetchaboon-dongkhui.html
"เมืองกลาง" http://bansamunprai.net/phetchaboon-muangklang.html
 


จังหวัด ,"แม่ฮ่องสอน" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/maehongsorn.html
อำเภอ "เมือง",ตำบล จองคำ,ห้วยโป่ง,ผาบ่อง,ปางหมู ,หมอกจำแป่,ห้วยผา,ห้วยปูลิง, http://bansamunprai.net/maehongsorn-muang.html 
"ขุนยวม",ตำบล ขุนยวม, แม่เงา, เมืองปอน ,แม่ยวมน้อย ,แม่กิ๊, แม่อูคอ, http://bansamunprai.net/maehongsorn-kunyuam.html 
"ปาย",ตำบล เวียงใต้, เวียงเหนือ ,แม่นาเติง, แม่ฮี้ ,ทุ่งยาว, เมืองแปง, โป่งสา, http://bansamunprai.net/maehongsorn-pai.html 
"แม่สะเรียง",ตำบล บ้านกาศ, แม่สะเรียง, แม่คง, แม่เหาะ, แม่ยวม, เสาหิน ,ป่าแป๋, http://bansamunprai.net/maehongsorn-maesarieng.html 
"แม่ลาน้อย",ตำบลแม่ลาน้อย ,แม่ลาหลวง ,ท่าผาปุ้ม, แม่โถ ,ห้วยห้อม, แม่นาจาง ,สันติคีรี ,ขุนแม่ลาน้อย, http://bansamunprai.net/maehongsorn-maelanoi.html 
"สบเมย",ตำบล สบเมย ,แม่คะตวน, กองก๋อย, แม่สวด, ป่าโปง, แม่สามแลบ, http://bansamunprai.net/maehongsorn-sobmei.html 
"ปางมะผ้า",ตำบล สบป่อง, ปางมะผ้า, ถ้ำลอด, นาปู่ป้อม, http://bansamunprai.net/maehongsorn-pangmapa.html 
"ห้วยโป่ง", http://bansamunprai.net/maehongsorn-huaipong.html 


จังหวัด ,"ลำพูน" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/lamphoon.html
อำเภอ "เมือง ",ตำบล ในเมือง,เหมืองง่า,อุโมงค์,หนองช้างคืน,ประตูป่า,ริมปิง,ต้นธง,บ้านแป้น,เหมืองจี้,ป่าสัก,เวียงยอง,บ้านกลาง,มะเขือแจ้,ศรีบัวบาน หนองหนาม, http://bansamunprai.net/lamphoon-muang.html 
"แม่ทา",ตำบล ทาปลาดุก, ทาสบเส้า ,ทากาศ, ทาขุมเงิน, ทาทุ่งหลวง ,ทาแม่ลอบ, http://bansamunprai.net/lamphoon-maeta.html 
"บ้านโฮ่ง",ตำบล บ้านโฮ่ง, ป่าพลู, เหล่ายาว, ศรีเตี้ย ,หนองปลาสะวาย, http://bansamunprai.net/lamphoon-baanhong.html 
"ลี้",ตำบล ลี้, แม่ตืน ,นาทราย ,ดงดำ ,ก้อ, แม่ลาน ,ป่าไผ่ ,ศรีวิชัย, http://bansamunprai.net/lamphoon-lee.html 
"ทุ่งหัวช้าง",ตำบลทุ่งหัวช้าง ,บ้านปวง, ตะเคียนปม, http://bansamunprai.net/lamphoon-thunghuachang.html 
"ป่าซาง",ตำบล ปากบ่อง, ป่าซาง, แม่แรง, ม่วงน้อย, บ้านเรือน ,มะกอก ,ท่าตุ้ม ,น้ำดิบ ,นครเจดีย์, http://bansamunprai.net/lamphoon-pasang.html 
"บ้านธิ",ตำบล บ้านธิ ,ห้วยยาบ, http://bansamunprai.net/lamphoon-baanthi.html 
"เวียงหนองล่อง",ตำบล หนองล่อง ,หนองยวง ,วังผาง, http://bansamunprai.net/lamphoon-wiangnonglong.html 

 จังหวัด ,"อุตรดิตถ์" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/uttaradit.html 
อำเภอ"เมือง",ตำบล ท่าอิฐ ,ตำบลท่าเสา,บ้านเกาะ,ป่าเซ่า,คุ้งตะเภา,วังกะพี้,หาดกรวด,น้ำริด,งิ้วงาม,บ้านด่านนาขาม,บ้านด่าน,ผาจุก,วังดิน,แสนตอ,หาดงิ้ว,ขุนฝาง,ถ้ำฉลอง , http://bansamunprai.net/uttaradit-muang.html 
"ตรอน",ตำบล วังแดง, บ้านแก่ง ,หาดสองแคว ,น้ำอ่าง ,ข่อยสูง , http://bansamunprai.net/uttaradit-tron.html 
"ท่าปลา",ตำบล ท่าปลา, หาดล้า, ผาเลือด ,จริม ,น้ำหมัน, ท่าแฝก, นางพญา, ร่วมจิต, http://bansamunprai.net/uttaradit-thapla.html 
"น้ำปาด",ตำบล แสนตอ, บ้านฝาย, เด่นเหล็ก, น้ำไคร้ ,น้ำไฝ ,ห้วยมุ่น , http://bansamunprai.net/uttaradit-nampad.html 
"ฟากท่า",ตำบล ฟากท่า ,สองคอน ,บ้านเสี้ยว ,สองห้อง, http://bansamunprai.net/uttaradit-faktha.html 
"บ้านโคก",ตำบล ม่วงเจ็ดต้น, บ้านโคก, นาขุม ,บ่อเบี้ย, http://bansamunprai.net/uttaradit-bankok.html 
"พิชัย",ตำบล ในเมือง, บ้านดารา ,ไร่อ้อย ,ท่าสัก ,คอรุม ,บ้านหม้อ, ท่ามะเฟือง ,บ้านโคน ,พญาแมน, นาอิน ,นายาง, http://bansamunprai.net/uttaradit-phichai.html 
"ลับแล",ตำบล ศรีพนมมาศ, แม่พูล ,นานกกก, ฝายหลวง ,ชัยจุมพล ,ไผ่ล้อม ,ทุ่งยั้ง,ด่านแม่คำมัน, http://bansamunprai.net/uttaradit-lablae.html 
"ทองแสนขัน",ตำบล ผักขวง, บ่อทอง, ป่าคาย, น้ำพี้, http://bansamunprai.net/uttaradit-thongsankhan.html 

จังหวัด ,"ชัยนาท" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/chainart.html 
อำเภอ "เมือง",ตำบล ในเมือง,บ้านกล้วย,ท่าชัย,ชัยนาท,เขาท่าพระ ,หาดท่าเสา,ธรรมามูล,เสือโฮก,นางลือ,
http://bansamunprai.net/chainart-muang.html 
"มโนรมย์",ตำบล คุ้งสำเภา ,วัดโคก ,ศิลาดาน, ท่าฉนวน, หางน้ำสาคร ,ไร่พัฒนา, อู่ตะเภา ,
http://bansamunprai.net/chainart-manorom.html 
"วัดสิงห์",ตำบล วัดสิงห์ ,มะขามเฒ่า ,หนองน้อย ,หนองบัว ,หนองขุ่น ,บ่อแร่, วังหมัน ,
http://bansamunprai.net/chainart-watsing.html 
"สรรพยา",ตำบล สรรพยา  ,ตลุก, เขาแก้ว, โพนางดำตก ,โพนางดำออก ,บางหลวง, หาดอาษา,
http://bansamunprai.net/chainart-sapphaya.html 
"สรรคบุรี",ตำบล แพรกศรีราชา, เที่ยงแท้ ,ห้วยกรด, โพงาม, บางขุด, ดงคอน ,ดอนกำ ,ห้วยกรดพัฒนา,
http://bansamunprai.net/chainart-sankhaburi.html 
"หันคา",ตำบล หันคา, บ้านเชี่ยน ,ไพรนกยูง ,หนองแซง ,ห้วยงู ,วังไก่เถื่อน, เด่นใหญ่ ,สามง่ามท่าโบสถ์ ,
http://bansamunprai.net/chainart-hunka.html 
"หนองมะโมง",ตำบล หนองมะโมง ,วังตะเคียน ,สะพานหิน,  กุดจอก,
http://bansamunprai.net/chainart-nongmamong.html 
"เนินขาม",ตำบล เนินขาม ,กะบกเตี้ย , สุขเดือนห้า,
http://bansamunprai.net/chainart-noenkham.html 


"ภาคใต้"


จังหวัด ,"กระบี่" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756,  http://bansamunprai.net/krabi.html
อำเภอ "เมือง",ตำบล ปากน้ำ,กระบี่ใหญ่,กระบี่น้อย,เขาคราม,เขาทอง,ทับปริก,ไสไทย,อ่าวนาง,หนองทะเล,คลองประสงค์, http://bansamunprai.net/krabi-muang.html 
"เขาพนม",ตำบล เขาพนม,เขาดิน,สินปุน,พรุเตียว,หน้าเขา,โคกหาร, http://bansamunprai.net/krabi-kaopranom.html 
"เกาะลันตา",ตำบล เกาะลันตาใหญ่, เกาะลันตาน้อย ,เกาะกลาง ,คลองยาง ,ศาลาด่าน, http://bansamunprai.net/krabi-kohlanta.html 
"คลองท่อม",ตำบล คลองท่อมใต้ ,คลองท่อมเหนือ,คลองพน,ทรายขาว ,ห้วยน้ำขาว,พรุดินนา เพหลา, http://bansamunprai.net/krabi-klongtom.html 
"อ่าวลึก",ตำบล อ่าวลึกใต้, แหลมสัก,นาเหนือ,คลองหิน,อ่าวลึกน้อย,อ่าวลึกเหนือ, เขาใหญ่,คลองยา,บ้านกลาง, http://bansamunprai.net/krabi-aoluk.html 
"ปลายพระยา",ตำบล ปลายพระยา, เขาเขน, เขาต่อ,คีรีวง, http://bansamunprai.net/krabi-plaiphraya.html 
"ลำทับ",ตำบล ลำทับ,ดินอุดม, ทุ่งไทรทอง, ดินแดง, http://bansamunprai.net/krabi-lamthap.html 
"เหนือคลอง",ตำบล เหนือคลอง, เกาะศรีบอยา ,คลองขนาน,คลองเขม้า, โคกยาง, ตลิ่งชัน ,ปกาสัยห้วยยูง, http://bansamunprai.net/krabi-nueakhlong.html 

จังหวัด ,"ตรัง" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/trang.html 
อำเภอ "เมือง",ตำบล ทับเที่ยง,นาพละ,บ้านควน,นาบินหลา,ควนปริง,นาโยงใต้ ,บางรัก,โคกหล่อ,นาโต๊ะหมิง,หนองตรุด,น้ำผุด,นาตาล่วง,บ้านโพธิ์,นาท่ามเหนือ,นาท่ามใต้, http://bansamunprai.net/trang-muang.html 
"กันตัง",ตำบล กันตัง, ควนธานี, บางหมาก, บางเป้า, วังวน, กันตังใต้ ,โคกยาง ,คลองลุ, ย่านซื่อ ,บ่อน้ำร้อน, บางสัก, นาเกลือ, เกาะลิบง, คลองชีล้อม, http://bansamunprai.net/trang-kantang.html 
"ย่านตาขาว",ตำบล ย่านตาขาว, หนองบ่อ, นาชุมเห็ด, ในควน ,โพรงจรเข้, ทุ่งกระบือ, ทุ่งค่าย, เกาะเปียะ, http://bansamunprai.net/trang-yantakao.html 
"ปะเหลียน",ตำบล ท่าข้าม, ทุ่งยาว, ปะเหลียน, บางด้วน, บ้านนา ,สุโสะ ,ลิพัง, เกาะสุกร ,ท่าพญา ,แหลมสอม, http://bansamunprai.net/trang-palean.html 
"สิเกา",ตำบล ,บ่อหิน, เขาไม้แก้ว, กะลาเส ,ไม้ฝาด ,นาเมืองเพชร, http://bansamunprai.net/trang-sikao.html 
"ห้วยยอด",ตำบล ห้วยยอด, หนองช้างแล่น, บางดี, บางกุ้ง, เขากอบ, เขาขาว, เขาปูน ,ปากแจ่ม, ปากคม ,ท่างิ้ว ,ลำภูรา ,นาวง, ห้วยนาง, ในเตา, ทุ่งต่อ , วังคีรี, http://bansamunprai.net/trang-huaiyod.html 
"วังวิเศษ",ตำบล เขาวิเศษ, วังมะปราง, อ่าวตง, ท่าสะบ้า, วังมะปรางเหนือ, http://bansamunprai.net/trang-wangwiset.html 
"นาโยง",ตำบล นาโยงเหนือ, ช่อง ,ละมอ, โคกสะบ้า ,นาหมื่นศรี, นาข้าวเสีย, http://bansamunprai.net/trang-nayong.html 
"รัษฎา",ตำบล ควนเมา, คลองปาง, หนองบัว, หนองปรือ ,เขาไพร , http://bansamunprai.net/trang-ratsada.html 
"หาดสำราญ",ตำบล หาดสำราญ, บ้าหวี , ตะเสะ, http://bansamunprai.net/trang-hadsamran.html 
 

จังหวัด ,"นราธิวาส" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/narathiwat.html
อำเภอ "เมือง",ตำบล บางนาค,ลำภู ,มะนังตายอ,บางปอ,กะลุวอ,กะลุวอเหนือ,โคกเคียน, http://bansamunprai.net/narathiwat-muang.html 
"ตากใบ",ตำบล เจ๊ะเห, ไพรวัน ,พร่อน ,ศาลาใหม่ ,บางขุนทอง, เกาะสะท้อน ,นานาค, โฆษิต, http://bansamunprai.net/narathiwat-takbai.html 
"บาเจาะ",ตำบล บาเจาะ, ลุโบะสาวอ, กาเยาะมาตี ,ปะลุกาสาเมาะ ,บาเระเหนือ, บาเระใต้, http://bansamunprai.net/narathiwat-bacho.html 
"ยี่งอ",ตำบล ยี่งอ ,ละหาร ,จอเบาะ, ลุโบะบายะ, ลุโบะบือซา, ตะปอเยาะ, http://bansamunprai.net/narathiwat-yingo.html 
"ระแงะ",ตำบล ตันหยงมัส, ตันหยงลิมอ ,บองอ ,กาลิชา, บาโงสะโต, เฉลิม, มะรือโบตก, http://bansamunprai.net/narathiwat-rangae.html 
"รือเสาะ",ตำบล รือเสาะ, สาวอ, เรียง ,สามัคคี ,บาตง ,ลาโละ ,รือเสาะออก, โคกสะตอ ,สุวารี, http://bansamunprai.net/narathiwat-rueso.html 
"ศรีสาคร",ตำบล ซากอ ,ตะมะยูง ,ศรีสาคร ,เชิงคีรี, กาหลง, ศรีบรรพต, http://bansamunprai.net/narathiwat-srisakhon.html 
"แว้ง",ตำบล แว้ง ,กายูคละ, ฆอเลาะ ,โละจูด ,แม่ดง, เอราวัณ, http://bansamunprai.net/narathiwat-waeng.html 
"สุคิริน",ตำบล มาโมง, สุคิริน, เกียร์ ,ภูเขาทอง ,ร่มไทร , http://bansamunprai.net/narathiwat-sukhirin.html 
"สุไหงโกลก",ตำบล สุไหงโกลก, ป่าเสมัส ,มูโนะ, ปูโยะ, http://bansamunprai.net/narathiwat-sungaikolok.html 
"สุไหงปาดี",ตำบล ปะลุรู ,สุไหงปาดี , โต๊ะเด็ง ,สากอ, ริโก๋ ,กาวะ, http://bansamunprai.net/narathiwat-sungaipadi.html 
"จะแนะ",ตำบล จะแนะ, ดุซงญอ, ผดุงมาตร, ช้างเผือก, http://bansamunprai.net/narathiwat-chanae.html 
"เจาะไอร้อง",ตำบล จวบ ,บูกิต, มะรือโบออก, http://bansamunprai.net/narathiwat-choairong.html 

จังหวัด ,"พังงา" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/phangnga.html
อำเภอ "เมือง",ตำบล ท้ายช้าง,นบปริง ,ถ้ำน้ำผุด,บางเตย,ตากแดด ,สองแพรก ,ทุ่งคาโงก,เกาะปันหยี ,ป่ากอ, http://bansamunprai.net/phangnga-muang.html 
"เกาะยาว",ตำบล เกาะยาวน้อย ,เกาะยาวใหญ่ ,พรุใน, http://bansamunprai.net/phangnga-kohyao.html 
"กะปง",ตำบล กะปง ,ท่านา, เหมาะ ,เหล, รมณีย์ , http://bansamunprai.net/phangnga-kapong.html 
"ตะกั่วทุ่ง",ตำบล ถ้ำ ,กระโสม, กะไหล ,ท่าอยู่ ,หล่อยูง, โคกกลอย ,คลองเคียน, http://bansamunprai.net/phangnga-takuatung.html 
"ตะกั่วป่า",ตำบล ตะกั่วป่า, บางนายสี, บางไทร ,บางม่วง, ตำตัว ,โคกเคียน, คึกคัก ,เกาะคอเขา, http://bansamunprai.net/phangnga-takuapa.html 
"คุระบุรี",ตำบล คุระ, บางวัน, เกาะพระทอง, แม่นางขาว, http://bansamunprai.net/phangnga-kuraburi.html 
"ทับปุด",ตำบล ทับปุด ,มะรุ่ย, บ่อแสน, ถ้ำทองหลาง, โคกเจริญ ,บางเหรียง, http://bansamunprai.net/phangnga-thabpud.html 
"ท้ายเหมือง",ตำบล ท้ายเหมือง ,นาเตย ,บางทอง, ทุ่งมะพร้าว, ลำภี ลำแก่น, http://bansamunprai.net/phangnga-taimueng.html 

จังหวัด ,"ภูเก็ต" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/phuket.html
อำเภอ "เมือง", ตำบล ,ตลาดใหญ่ ,ตลาดเหนือ,เกาะแก้ว,รัษฎา,วิชิต,ฉลอง,ราไวย์,กะรน, http://bansamunprai.net/phuket-muang.html 
"กะทู้ ",ตำบล กะทู้ ,ป่าตอง, กมลา, http://bansamunprai.net/phuket-kathu.html 
"ถลาง",ตำบล เทพกระษัตรี ,ศรีสุนทร, เชิงทะเล ,ป่าคลอก, ไม้ขาว, สาคู, http://bansamunprai.net/phuket-talang.html 

จังหวัด ,"ระนอง" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/ranong.html 
อำเภอ "เมือง", ตำบล เขานิเวศน์,ราชกรูด,หงาว,บางริ้น,ปากน้ำ,บางนอน,หาดส้มแป้น,ทรายแดง,เกาะพยาม, http://bansamunprai.net/ranong-muang.html 
"ละอุ่น",ตำบล ละอุ่นใต้ ,ละอุ่นเหนือ ,บางพระใต้ ,บางพระเหนือ ,บางแก้ว ,ในวงเหนือ ,ในวงใต้, http://bansamunprai.net/ranong-laun.html 
"กะเปอร์",ตำบล ม่วงกลวง, กะเปอร์ เชี่ยวเหลียง ,บ้านนา ,บางหิน, http://bansamunprai.net/ranong-kaper.html 
"กระบุรี",ตำบล น้ำจืด ,น้ำจืดน้อย, มะมุ ,ปากจั่น, ลำเลียง, จ.ป.ร.,บางใหญ่, http://bansamunprai.net/ranong-kraburi.html 
"สุขสำราญ",ตำบล นาคา,กำพวน, http://bansamunprai.net/ranong-suksamran.html 

จังหวัด ,"สตูล" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/satoon.html
อำเภอ "เมือง", ตำบล พิมาน,คลองขุด,ควนขัน,บ้านควน,ฉลุง,เกาะสาหร่าย,ตันหยงโป,เจ๊ะบิลัง,ตำมะลัง,ปูยู,ควนโพธิ์,เกตรี, http://bansamunprai.net/satoon-muang.html 
"ควนโดน",ตำบล ควนโดน ,ควนสตอ, ย่านซื่อ ,วังประจัน ,ควนกาหลง, ทุ่งนุ้ย ,ควนกาหลง, อุไดเจริญ, http://bansamunprai.net/satoon-kuandon.html 
"ท่าแพ",ตำบล ท่าแพ แป-ระ สาคร, ท่าเรือ, http://bansamunprai.net/satoon-thaphae.html 
"ละงู",ตำบล กำแพง, ละงู ,เขาขาว, ปากน้ำ, น้ำผุด, แหลมสน, http://bansamunprai.net/satoon-langu.html 
"ทุ่งหว้า",ตำบล ทุ่งหว้า ,นาทอน ,ขอนคลาน ,ทุ่งบุหลัง, ป่าแก่บ่อหิน, http://bansamunprai.net/satoon-tungwa.html 
"มะนัง",ตำบล ปาล์มพัฒนา ,นิคมพัฒนา, http://bansamunprai.net/satoon-manung.html 

จังหวัด ,"ชุมพร"  ติดต่อ อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/chumphon.html 
อำเภอ "เมือง", ตำบล ,ท่าตะเภา,ปากน้ำ,ท่ายาง,บางหมาก,นาทุ่ง,นาชะอัง,ตากแดด,บางลึก,หาดพันไกร,วังไผ่,วังใหม่,บ้านนา,ขุนกระทิง,ทุ่งคา,วิสัยเหนือ,หาดทรายรี,ถ้ำสิงห์, http://bansamunprai.net/chumphon-muang.html 
"ท่าแซะ",ตำบล ท่าแซะ, คุริง , ตำบลสลุย,  นากระตาม , รับร่อ ,ท่าข้าม,  หงษ์เจริญ,  หินแก้ว , ทรัพย์อนันต์ ,สองพี่น้อง , http://bansamunprai.net/chumphon-thasae.html 
"ปะทิว",ตำบล บางสน, ทะเลทรัพย์,  สะพลี  , ชุมโค  , ดอนยาง, ปากคลอง, เขาไชยราช , http://bansamunprai.net/chumphon-prathiew.html 
"หลังสวน",ตำบล หลังสวน, ขันเงิน, ท่ามะพลา,  นาขา  ,นาพญา , บ้านควน ,บางมะพร้าว, บางน้ำจืด , ปากน้ำ ,พ้อแดง, แหลมทราย ,วังตะกอ ,หาดยาย, http://bansamunprai.net/chumphon-langsuan.html 
"ละแม",ตำบล ละแม, ทุ่งหลวง ,สวนแตง, ทุ่งคาวัด , พะโต๊ะ, พะโต๊ะ ,ปากทรง , ปังหวาน, พระรักษ์, http://bansamunprai.net/chumphon-lamae.html 
"สวี",ตำบล นาโพธิ์,  สวี , ทุ่งระยะ , ท่าหิน ,ปากแพรก, ด่านสวี , ครน,  วิสัยใต้, นาสัก, เขาทะลุ , เขาค่าย, http://bansamunprai.net/chumphon-savee.html 
"ทุ่งตะโก",ตำบล ปากตะโก, ทุ่งตะไคร, ตะโก ,ช่องไม้แก้ว, http://bansamunprai.net/chumphon-thungtako.html 


จังหวัด ,"นครศรีธรรมราช" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/nakhonsrithammarat.html
อำเภอ "เมือง", ตำบล ,ในเมือง,ท่าวัง,คลัง,ท่าไร่,ปากนคร,นาทราย,กำแพงเซา,ไชยมนตรี,มะม่วงสองต้น,นาเคียน,ท่างิ้ว,โพธิ์เสด็จ,บางจาก,ปากพูน,ท่าซัก,ท่าเรือ, http://bansamunprai.net/nakhonsrithammarat-muang.html 
"พรหมคีรี",ตำบล พรหมโลก, บ้านเกาะ, อินคีรี ,ทอนหงส์ ,นาเรียง , http://bansamunprai.net/nakhonsrithammarat-phromkhiri.html 
"ลานสกา",ตำบล เขาแก้ว ,ลานสกา ,ท่าดี ,กำโลน ,ขุนทะเล , http://bansamunprai.net/nakhonsrithammarat-lansaka.html 
"ฉวาง",ตำบล ฉวาง ,ละอาย, นาแว, ไม้เรียง, กะเปียด,  นากะชะ, ห้วยปริก ,ไสหร้า, นาเขลียง, จันดี , http://bansamunprai.net/nakhonsrithammarat-chawang.html 
"พิปูน",ตำบล พิปูน , กะทูน, เขาพระ , ยางค้อม , ควนกลาง, http://bansamunprai.net/nakhonsrithammarat-phipun.html 
"เชียรใหญ่",ตำบล เชียรใหญ่ ,ท่าขนาน , บ้านกลาง , บ้านเนิน ,ไสหมาก ,ท้องลำเจียก , เสือหึง, การะเกด, เขาพระบาท,  แม่เจ้าอยู่หัว, http://bansamunprai.net/nakhonsrithammarat-chianyai.html 
"ชะอวด",ตำบล ชะอวด ,ท่าเสม็ด ,ท่าประจะ, เคร็ง ,วังอ่าง ,บ้านตูล ,ขอนหาด, เกาะขันธ์ ,ควนหนองหงษ์ , เขาพระทอง , นางหลง, http://bansamunprai.net/nakhonsrithammarat-chauat.html 
"ท่าศาลา",ตำบล ท่าศาลา ,กลาย, ท่าขึ้น, หัวตะพาน ,สระแก้ว ,โมคลาน, ไทยบุรี ,ดอนตะโก, ตลิ่งชัน ,โพธิ์ทอง, http://bansamunprai.net/nakhonsrithammarat-thasala.html 
"ทุ่งสง",ตำบล ปากแพรก, ชะมาย ,หนองหงส์, ควนกรด ,นาไม้ไผ่ ,นาหลวงเสน , เขาโร, กะปาง, ที่วัง, น้ำตก ,ถ้ำใหญ่, นาโพธิ์ ,เขาขาว, http://bansamunprai.net/nakhonsrithammarat-thungsong.html 
"นาบอน",ตำบล นาบอน , ทุ่งสง, แก้วแสน, http://bansamunprai.net/nakhonsrithammarat-naborn.html 
"ทุ่งใหญ่",ตำบล ท่ายาง , ทุ่งสง ,ทุ่งใหญ่, กุแหระ, ปริก ,บางรูป , กรุงหยัน, http://bansamunprai.net/nakhonsrithammarat-thungyai.html 
"ปากพนัง",ตำบล คลองน้อย ,ป่าระกำ, ชะเมา ,คลองกระบือ, เกาะทวด, บ้านใหม่ ,หูล่อง, แหลมตะลุมพุก, ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ,บางศาลา, บางพระ ,  
บางตะพง ,ปากพนังฝั่งตะวันออก ,บ้านเพิง ,ท่าพญา, ปากแพรก , ขนาบนาก, http://bansamunprai.net/nakhonsrithammarat-pakphanang.html 
"ร่อนพิบูลย์",ตำบล ร่อนพิบูลย์ , เสาธง ,ควนเกย, ควนพัง ,ควนชุม ,หินตก, http://bansamunprai.net/nakhonsrithammarat-ronpiboon.html 
"สิชล",ตำบล สิชล, ทุ่งปรัง ,ลฉลอง, เสาเภา, เปลี่ยน, สีขีด, เทพราช, เขาน้อย ,ทุ่งใส, http://bansamunprai.net/nakhonsrithammarat-sichon.html 
"ขนอม",ตำบล ขนอม, ควนทอง, ท้องเนียน , http://bansamunprai.net/nakhonsrithammarat-khanom.html 
"หัวไทร",ตำบล หัวไทร, หน้าสตน ,ทรายขาว ,แหลม, เขาพังไกร, บ้านราม, บางนบ ,ท่าซอม ,ควนชะลิก ,รามแก้ว, เกาะเพชร , http://bansamunprai.net/nakhonsrithammarat-huasai.html 
"บางขัน",ตำบล บางขัน, บ้านลำนาว, วังหิน, บ้านนิคม, http://bansamunprai.net/nakhonsrithammarat-bangkan.html 
"ถ้ำพรรณรา",ตำบล ถ้ำพรรณรา, คลองเส, ดุสิต , http://bansamunprai.net/nakhonsrithammarat-thampannara.html 
"จุฬาภรณ์",ตำบล บ้านควนมุด ,บ้านชะอวด, ควนหนองคว้า ,ทุ่งโพธิ์ , นาหมอบุญ , สามตำบล, http://bansamunprai.net/nakhonsrithammarat-chulaphorn.html 
"พระพรหม",ตำบล นาพรุ,  นาสาร ,ท้ายสำเภา, ช้างซ้าย, http://bansamunprai.net/nakhonsrithammarat-phraphrom.html 
"นบพิตำ",ตำบล นบพิตำ, กรุงชิง ,กะหรอ, นาเหรง, http://bansamunprai.net/nakhonsrithammarat-nopphitam.html 
"ช้างกลาง",ตำบล ช้างกลาง  ,หลักช้าง , สวนขัน, http://bansamunprai.net/nakhonsrithammarat-changklang.html 
"เฉลิมพระเกียรติ",ตำบล เชียรเขา ,ดอนตรอ ,สวนหลวง,  ทางพูน, http://bansamunprai.net/nakhonsrithammarat-chaloemphrakiat.html 


จังหวัด ,"ปัตตานี" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756,  http://bansamunprai.net/pattani.html 
อำเภอ "เมือง", ตำบล สะบารัง,อาเนาะรู,จะบังติกอ,บานา,ตันหยงลุโละ,คลองมานิง,กะมิยอ,บาราโหม ,ปะกาฮะรัง,รูสะมิแล,ตะลุโบะ,บาราเฮาะ,ปุยุด, http://bansamunprai.net/pattani-muang.html 
"โคกโพธิ์ ",ตำบล โคกโพธิ์ ,มะกรูด ,บางโกระ, ป่าบอน ,ทรายขาว, นาประดู่ ,ปากล่อ, ทุ่งพลา, ท่าเรือ ,นาเกตุ , ควนโนรี , ช้างให้ตก, http://bansamunprai.net/pattani-kokpo.html 
"หนองจิก",ตำบล เกาะเปาะ, คอลอตันหยง ,ดอนรัก, ดาโต๊ะ, ตุยง ,ท่ากำชำ, บ่อทอง ,บางเขา ,บางตาวา, ปุโละปุโย ,ยาบี ,ลิปะสะโง, http://bansamunprai.net/pattani-nongjik.html 
"ปะนาเระ",ตำบล ปะนาเระ ,ท่าข้าม ,บ้านนอก, ดอน, ควน ,ท่าน้ำ, คอกกระบือ ,พ่อมิ่ง ,บ้านกลาง ,บ้านน้ำบ่อ, http://bansamunprai.net/pattani-panarae.html 
"มายอ",ตำบล มายอ ,ถนน, ตรัง, กระหวะ, ลุโบะยิไร ,ลางา, กระเสาะ, เกาะจัน ,ปะโด, สาคอบน ,สาคอใต้ ,สะกำ, ปานัน, http://bansamunprai.net/pattani-mayo.html 
"ทุ่งยางแดง",ตำบล ตะโละแมะนา, พิเทน ,น้ำดำ, ปากู , http://bansamunprai.net/pattani-tongyangdang.html 
"สายบุรี ",ตำบล ตะลุปัน, ตะบิ้ง, ปะเสยะวอ, บางเก่า ,บือเระ ,เตราะบอน , กะดุนง , ละหาร ,มะนังดาลำ, แป้น, ทุ่งคล้า, http://bansamunprai.net/pattani-saiburi.html 
"ไม้แก่น",ตำบลไทรทอง, ไม้แก่น ,ตะโละไกรทอง, คอนทราย , http://bansamunprai.net/pattani-maikaen.html 
"ยะหริ่ง",ตำบล ตะโละ, ตะโละกาโปร์ ,ตันหยงดาลอ, ตันหยงจึงงา, ตอหลัง ,ตาแกะ ,ตาลีอายร์, ยามู ,บางปู ,หนองแรต, ปิยามุมัง, ปุลากง ,บาโลย ,สาบัน ,มะนังยง ,ราตาปันยัง ,จะรัง, แหลมโพธิ์, http://bansamunprai.net/pattani-yaring.html 
"ยะรัง",ตำบล ยะรัง, สะดาวา, ประจัน, สะนอ ,ระแว้ง ,ปิตูมุดี ,วัด, กระโด,  คลองใหม่ , เมาะมาวี ,กอลำ, เขาตูม, http://bansamunprai.net/pattani-yarang.html 
"กะพ้อ",ตำบล กะรุบี ,ตะโละดือรามัน ,ปล่องหอย, http://bansamunprai.net/pattani-kapho.html 
"แม่ลาน",ตำบล แม่ลาน, ม่วงเตี้ย ,ป่าไร่ , http://bansamunprai.net/pattani-maelan.html 

 จังหวัด ,"พัทลุง" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/phatthalung.html
อำเภอ "เมือง", ตำบล คูหาสวรรค์,เขาเจียก,ท่ามิหรำ,โคกชะงาย,นาท่อม,ปรางหมู่,ท่าแค ,ลำปำ ,ตำนาน,ควนมะพร้าว,ร่มเมือง,ชัยบุรี,นาโหนด,พญาขัน, http://bansamunprai.net/phatthalung-muang.html 
"กงหรา",ตำบล กงหรา, ชะรัด, คลองเฉลิม, คลองทรายขาว, สมหวัง, http://bansamunprai.net/phatthalung-konghra.html 
"เขาชัยสน",ตำบล เขาชัยสน ,ควนขนุน ,จองถนน ,หานโพธิ์ ,โคกม่วง, http://bansamunprai.net/phatthalung-khaochaison.html 
"ตะโหมด",ตำบล แม่ขรี ,ตะโหมด ,คลองใหญ่, http://bansamunprai.net/phatthalung-tamot.html 
"ควนขนุน",ตำบล ควนขนุน, ทะเลน้อย, นาขยาด ,พนมวังก์, แหลมโตนด, ปันแต ,โตนดด้วน ,ดอนทราย ,มะกอกเหนือ ,พนางตุง, ชะมวง, แพรกหา, http://bansamunprai.net/phatthalung-khuankhanun.html 
"ปากพะยูน",ตำบล ปากพะยูน ,ดอนประดู่, เกาะนางคำ, เกาะหมาก, ฝาละมี ,หารเทา, ดอนทราย, http://bansamunprai.net/phatthalung-pakphayun.html 
"ศรีบรรพต",ตำบล เขาย่า, เขาปู่ ,ตะแพน, http://bansamunprai.net/phatthalung-sibanphot.html 
"ป่าบอน",ตำบล ป่าบอน ,โคกทราย ,หนองธง, ทุ่งนารี ,วังใหม่ , http://bansamunprai.net/phatthalung-pabon.html 
"บางแก้ว",ตำบล ท่ามะเดื่อ, นาปะขอ, โคกสัก, http://bansamunprai.net/phatthalung-bangkaeo.html 
"ป่าพะยอม",ตำบล ป่าพะยอม ,ลานข่อย, เกาะเต่า ,บ้านพร้าว, http://bansamunprai.net/phatthalung-paphayom.html 
"ศรีนครินทร์",ตำบล ชุมพล ,บ้านนา ,อ่างทอง ,ลำสินธุ์, http://bansamunprai.net/phatthalung-srinagarindra.html 
 

จังหวัด ,"ยะลา" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/yala.html 
อำเภอ "เมือง", ตำบล สะเตง,บุดี ยุโป ,ลิดล,ยะลา,ท่าสาป,ลำใหม่,หน้าถ้ำ,ลำพะยา,เปาะเส้ง,พร่อน,บันนังสาเรง,สะเตงนอก,ตาเซะ, http://bansamunprai.net/yala-muang.html 
"เบตง",ตำบล เบตง, ยะรม ,ตาเนาะแมเราะ ,อัยเยอร์เวง, ธารน้ำทิพย์, http://bansamunprai.net/yala-betong.html 
"บันนังสตา",ตำบล บันนังสตา, บาเจาะ ,ตาเนาะปูเต๊ะ ,ถ้ำทะลุ ,ตลิ่งชัน, เขื่อนบางลาง, http://bansamunprai.net/yala-bunnungstar.html 
"ธารโต",ตำบล ธารโต, บ้านแหร, แม่หวาด, คีรีเขต, http://bansamunprai.net/yala-tharnto.html 
"ยะหา",ตำบล ยะหา ,ละแอ ,ปะแต ,บาโร๊ะ, ตาชี ,บาโงยซิแน ,กาตอง , http://bansamunprai.net/yala-yaha.html 
"รามัน",ตำบล กายูบอเกาะ, กาลูปัง ,กาลอ ,กอตอตือร๊ะ, โกตาบารู, เกะรอ ,จะกว๊ะ, ท่าธง, เนินงาม, บาลอ ,บาโงย, บือมัง ,ยะต๊ะ ,วังพญา ,อาซ่อง, ตะโล๊ะหะลอ, http://bansamunprai.net/yala-raman.html 
"กาบัง",ตำบล กาบัง ,บาละ, http://bansamunprai.net/yala-kabang.html 
"กรงปินัง",ตำบล กรงปินัง, สะเอะ ,ห้วยกระทิง ,ปุโรง, http://bansamunprai.net/yala-krungpinang.html 

จังหวัด ,"สงขลา" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/songkhla.html
อำเภอ "เมือง", ตำบล บ่อยาง,เขารูปช้าง, เกาะแต้ว ,พะวง,ทุ่งหวัง,เกาะยอ, http://bansamunprai.net/songkhla-muang.html 
"สทิงพระ",ตำบล จะทิ้งพระ, กระดังงา , สนามชัย ,ดีหลวง, ชุมพล ,คลองรี , คูขุด ,ท่าหิน ,วัดจันทร์, บ่อแดง, บ่อดาน , http://bansamunprai.net/songkhla-satingpra.html 
"จะนะ",ตำบล บ้านนา ,ป่าชิง ,สะพานไม้แก่น, สะกอม, นาหว้า, นาทับ, น้ำขาว ,ขุนตัดหวาย ,ท่าหมอไทร, จะโหนง, คู, แค ,คลองเปียะ ,ตลิ่งชัน , http://bansamunprai.net/songkhla-chana.html 
"นาทวี",ตำบล นาทวี ,ฉาง ,นาหมอศรี ,คลองทราย ,ปลักหนู ,ท่าประดู่ ,สะท้อน ,ทับช้าง ,ประกอบ ,คลองกวาง, http://bansamunprai.net/songkhla-nathawee.html 
"เทพา",ตำบล เทพา ,ปากบาง, เกาะสะบ้า, ลำไพล ,ท่าม่วง ,วังใหญ่ ,สะกอม, http://bansamunprai.net/songkhla-thepha.html 
"สะบ้าย้อย",ตำบล สะบ้าย้อย, ทุ่งพอ, เปียน,บ้านโหนด ,จะแหน, คูหา, เขาแดง, บาโหย, ธารคีรี, http://bansamunprai.net/songkhla-sabayoi.html 
"ระโนด",ตำบล ระโนด ,คลองแดน ,ตาเครียะ, ท่าบอน ,บ้านใหม่ ,บ่อตรุ ,ปากแตระ ,พังยาง ,ระวะ, วัดสน ,บ้านขาว, แดนสงวน , http://bansamunprai.net/songkhla-ranot.html 
"กระแสสินธุ์",ตำบล เกาะใหญ่ ,โรง, เชิงแส, กระแสสินธุ์ , http://bansamunprai.net/songkhla-krasaesin.html 
"รัตภูมิ",ตำบล กำแพงเพชร ,ท่าชะมวง ,คูหาใต้ ,ควนรู , เขาพระ, http://bansamunprai.net/songkhla-rattaphum.html 
"สะเดา",ตำบล สะเดา, ปริก ,พังลา ,สำนักแต้ว, ทุ่งหมอ ,ท่าโพธิ์,  ปาดังเบซาร์  ,สำนักขาม , เขามีเกียรติ, http://bansamunprai.net/songkhla-sadao.html 
"หาดใหญ่",ตำบล หาดใหญ่, ควนลัง, คูเต่า ,คอหงส์ ,คลองแห , คลองอู่ตะเภา, ฉลุง ,ทุ่งใหญ่ ,ทุ่งตำเสา ,ท่าข้าม, น้ำน้อย ,บ้านพรุ ,พะตง, http://bansamunprai.net/songkhla-hatyai.html 
"นาหม่อม",ตำบล นาหม่อม, พิจิตร, ทุ่งขมิ้น ,คลองหรัง, http://bansamunprai.net/songkhla-namom.html 
"ควนเนียง",ตำบล รัตภูมิ ,ควนโส ,ห้วยลึก ,บางเหรียง , http://bansamunprai.net/songkhla-khuanniang.html 
"บางกล่ำ",ตำบล บางกล่ำ, ท่าช้าง, แม่ทอม, บ้านหาร, http://bansamunprai.net/songkhla-bangklam.html 
"สิงหนคร",ตำบลชิงโค ,สทิงหม้อ ,ทำนบ ,รำแดง ,วัดขนุน, ชะแล้ ,ปากรอ ,ป่าขาด ,หัวเขา ,บางเขียด, ม่วงงาม, http://bansamunprai.net/songkhla-singhanakorn.html 
"คลองหอยโข่ง",ตำบล คลองหอยโข่ง ,ทุ่งลาน, โคกม่วง, คลองหลา, http://bansamunprai.net/songkhla-khlonghoykhong.html 


จังหวัด ,"สุราษฎร์ธานี" ให้ติดต่อ.อนุสรณ์ 081-4323756, http://bansamunprai.net/suratthani.html 
อำเภอ "เมือง", ตำบล ตลาด,มะขามเตี้ย,วัดประดู่,ขุนทะเล,บางใบไม้,บางชนะ,คลองน้อย,บางไทร,บางโพธิ์ ,บางกุ้ง,คลองฉนาก, http://bansamunprai.net/suratthani-muang.html 
"กาญจนดิษฐ์",ตำบล ท่าทองใหม่ ,ท่าทอง, กะแดะ ,ทุ่งกง ,กรูด ,ช้างซ้าย ,พลายวาส ,ป่าร่อน ,ตะเคียนทอง ,ช้างขวา ,ท่าอุแท ,ทุ่งรัง ,คลองสระ, http://bansamunprai.net/suratthani-kanchanadit.html 
"ดอนสัก",ตำบล ดอนสัก ,ชลคราม, ไชยคราม, ปากแพรก, http://bansamunprai.net/suratthani-donsak.html 
"เกาะสมุย",ตำบล อ่างทอง ,ลิปะน้อย ,ตลิ่งงาม ,หน้าเมือง, มะเร็ต, บ่อผุด, แม่น้ำ, http://bansamunprai.net/suratthani-kohsamui.html 
"เกาะพะงัน",ตำบล เกาะพะงัน, บ้านใต้, เกาะเต่า, http://bansamunprai.net/suratthani-kohphangan.html 
"ไชยา",ตำบล ตลาดไชยา, พุมเรียง, เลม็ด, เวียง, ทุ่ง, ป่าเว, ตะกรบ, โมถ่าย, ปากหมาก, http://bansamunprai.net/suratthani-chaiya.html 
"ท่าชนะ",ตำบล ท่าชนะ, สมอทอง, ประสงค์ ,คันธุลี ,วัง ,คลองพา, http://bansamunprai.net/suratthani-thachana.html 
"คีรีรัฐนิคม",ตำบล ท่าขนอน ,บ้านยาง ,น้ำหัก ,กะเปา ,ท่ากระดาน , ย่านยาว, ถ้ำสิงขร, บ้านทำเนียบ, http://bansamunprai.net/suratthani-khiriratnikhom.html 
"บ้านตาขุน",ตำบล เขาวง, พระแสง ,พรุไทย ,เขาพัง, http://bansamunprai.net/suratthani-bantakhun.html 
"พนม",ตำบล พนม, ต้นยวน, คลองศก, พลูเถื่อน, พังกาญจน์, คลองชะอุ่น, http://bansamunprai.net/suratthani-phanom.html 
"ท่าฉาง",ตำบล ท่าฉาง, ท่าเคย, คลองไทร, เขาถ่าน, เสวียด ,ปากฉลุย , http://bansamunprai.net/suratthani-thachang.html 
"บ้านนาสาร",ตำบล นาสาร ,พรุพี ,ทุ่งเตา, ลำพูน, ท่าชี ,ควนศรี ,ควนสุบรรณ ,คลองปราบ, น้ำพุ ,ทุ่งเตาใหม่ ,เพิ่มพูนทรัพย์ , http://bansamunprai.net/suratthani-bannasan.html 
"บ้านนาเดิม",ตำบล บ้านนา ,ท่าเรือ ,ทรัพย์ทวี ,นาใต้, http://bansamunprai.net/suratthani-bannaderm.html 
"เคียนซา",ตำบล เคียนซา ,พ่วงพรมคร ,เขาตอก ,อรัญคามวารี,  บ้านเสด็จ, http://bansamunprai.net/suratthani-khiansa.html 
"เวียงสระ",ตำบล เวียงสระ, บ้านส้อง ,คลองฉนวน, ทุ่งหลวง,เขานิพันธ์, http://bansamunprai.net/suratthani-wiangsa.html 
"พระแสง",ตำบล อิปัน ,สินปุน, บางสวรรค์ ,ไทรขึง ,สินเจริญ ,ไทรโสภา ,สาคู, http://bansamunprai.net/suratthani-phrasaeng.html 
"พุนพิน",ตำบล ท่าข้าม , ท่าสะท้อน ,ลีเล็ด, บางมะเดื่อ ,บางเดือน, ท่าโรงช้าง, กรูด, พุนพิน ,บางงอน, ศรีวิชัย, น้ำรอบ, มะลวน, หัวเตย ,หนองไทร, เขาหัวควาย, ตะปาน, http://bansamunprai.net/suratthani-punpin.html 
"ชัยบุรี",ตำบล สองแพรก ,ชัยบุรี, คลองน้อย, ไทรทอง, http://bansamunprai.net/suratthani-chaiburi.html 
"วิภาวดี",ตำบล ตะกุกใต้ ,ตะกุกเหนือ , http://bansamunprai.net/suratthani-wipawadee.html 
 

"อโรคยา ปรมาลาภา" ,"ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ"
~~=======================================~~
อนุสรณ์ "Webmaster" [บ้านสมุนไพรดอทเน็ต] "BANSAMUNPRAI.NET"
"Facebook": http://facebook.com/bansamunprai
"Fan Page" http://www.facebook.com/pages/bansamunprai/134600309912702
"Fan Page" http://www.facebook.com/pages/bansamunpai/122067067839938
"Fan Page" http://www.facebook.com/pages/Chlorophyll/129014133808434
"Fan Page" http://www.facebook.com/pages/Angel-bansamunprai/128499747195673
"Group" http://www.facebook.com/group.php?gid=133757093310064
~~=======================================~~
..ลื่นลมทำให้ทะเลสวย อุปสรรคทำให้ชีวิตงาม บุคคลจึงไม่ควรยอมแพ้เมื่อพบอุปสรรค..

คลิ๊กนี้มีความหมาย
  

สอนการทำงานออนไลน์เบื้องต้น------------------------------------------------

 สถิติวันนี้ 7 คน
 สถิติเมื่อวาน 18 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
984 คน
16190 คน
175698 คน
เริ่มเมื่อ 2012-11-03

 


คิวอาร์โค้ด


อนุสรณ์ : Tel. 081-4323756
Line ID: bansamonprai
.. เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย ดังนี้แล้ว  "ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน"

E-Mail : bansamonprainet@gmail.com

ทีมงาน อนุสรณ์ คลอโรฟิลล์ : บ้านสมุนไพรชัยมงคล